Unable to connect to the remote server Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác
20/05/2020 - Lượt xem: 2575
Trong 4 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã nghiêm túc quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, việc học tập và làm theo Bác đã đạt nhiều kết quả thiết thực.

Chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác

Ngay sau khi Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định 4 nội dung đột phá của cả nhiệm kỳ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 4 nội dung gồm: đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ nhằm đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI); tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức công vụ và củng cố, kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở có đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, đổi mới tác phong công tác theo hướng gần dân, trọng dân, lắng nghe nhân dân, thực hiện “nói đi đôi với làm”, nêu cao tinh thần, trách nhiệm “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”; đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng-chống tham nhũng, lãng phí, trọng tâm là tăng cường vai trò trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các cấp trong công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử nhằm ngăn chặn, đấu tranh và xử lý kịp thời, có hiệu quả, tiến tới giải quyết dứt điểm các vụ việc còn vướng mắc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy vai trò của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019. Ảnh: Đức Thụy
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019. Ảnh: Đức Thụy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập và phát hành các loại tài liệu giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng nghiên cứu, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Cụ thể, năm 2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành 5.000 cuốn “Giới thiệu một số chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; năm 2017, in ấn, phát hành 5.000 cuốn “Sổ tay các văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW”; năm 2019, in ấn, phát hành 11.550 cuốn “Sổ tay các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức các cuộc thi, hội thi tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng bộ tỉnh. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ hơn trách nhiệm trong tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác và phấn đấu học tập, làm theo Bác, góp phần đẩy lùi tình trạng xuống cấp ở một số mặt đạo đức xã hội.

Trong sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan, các đơn vị đã triển khai cho cán bộ, đảng viên học tập các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phù hợp như: biên tập các câu nói, bài viết, lời dạy của Bác làm tài liệu để triển khai ở các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề để học tập, liên hệ và thảo luận, xây dựng giải pháp thực hiện việc làm theo gương Bác ở cơ quan, đơn vị... Từ đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ có chuyển biến, ý thức tự giác rèn luyện của từng cán bộ, đảng viên được tăng cường. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi học tập và làm theo Bác. Tỉnh Đoàn phối hợp với các đoàn thể và Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai nhiều mô hình, cách làm cụ thể, như: “Viết sổ tay nhật ký làm theo lời Bác”, “Xây dựng tủ sách thanh niên học tập, làm theo lời Bác”; tổ chức các cuộc thi kể chuyện, thi viết về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sinh hoạt kể chuyện Bác Hồ vào thứ hai đầu tuần tại các trường học và Đoàn trường; tổ chức các cuộc hành trình về nguồn, căn cứ địa cách mạng… cùng nhiều hoạt động bổ ích nâng cao đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ trên địa bàn học tập và làm theo. Việc đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong trường học và ở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã được ngành Giáo dục và Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo duy trì thường xuyên, liên tục công tác tuyên truyền đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, gương “Người tốt-việc tốt”, cách làm hiệu quả ở cơ sở trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW. Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đã có 1 tập thể và 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đã biểu dương và tặng giấy khen cho 444 tập thể, 743 cá nhân; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 15 tập thể và 30 cá nhân… Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xuất bản 3 tập sách “Người tốt, việc tốt làm theo gương Bác”; Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh duy trì các chuyên trang, chuyên mục, các ấn phẩm tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị  05-CT/TW và tuyên truyền về những điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”. Trong đó, Báo Gia Lai đã có hơn 500 tin, bài tuyên truyền trong chuyên mục “Học tập và làm theo gương Bác”; lồng ghép trong chuyên mục “Dân vận khéo”, “Chuyện thường ngày”, “Người tốt-việc tốt”. Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tổ chức sản xuất và phát sóng trên 400 tin, bài, phóng sự, gương “Người tốt-việc tốt” về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cùng các chuyên mục: “Đảng trong cuộc sống”, “Đại đoàn kết”, “Thi đua yêu nước”. Các Đảng bộ cấp huyện tổ chức nhiều hội thi về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh duy trì thực hiện thường xuyên các phong trào thi đua làm theo Bác bằng những việc cụ thể, thiết thực. Công tác chính trị tư tưởng, điều tra nắm bắt dư luận xã hội; tổ chức học tập, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng bảo đảm nghiêm túc, góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên đã nhận diện được những biểu hiện để có giải pháp nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được chú trọng. Thông qua hình thức kiểm tra chuyên đề hoặc lồng ghép kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy… đã kịp thời nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện ở cơ sở.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thực hiện nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm; quy định về trách nhiệm nêu gương.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tập thể và cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Chú trọng việc đăng ký và làm theo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị cụ thể, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục lựa chọn những vấn đề quan trọng, những đột phá được xác định trong chương trình, kế hoạch của các cấp ủy, chính quyền để triển khai thực hiện.

Tiếp tục đổi mới phương pháp và hình thức tuyên truyền, giáo dục; quan tâm tới công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên báo chí và mạng xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW để phát hiện và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt, hình thức.

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG