Unable to connect to the remote server Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt
23/07/2018 - Lượt xem: 2172
Chiều 22-7, đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Trần Quốc Vượng-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các ban ngành trong tỉnh về kết quả sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

 

  Đoàn công tác Trung ương viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.        Ảnh: Đức Thụy
Đoàn công tác Trung ương viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Ảnh: Đức Thụy
 
 
Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Mai Văn Chính-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Lê Thị Thủy-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đào Ngọc Dung-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Ngô Đông Hải-Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương cùng lãnh đạo một số ban ngành Trung ương. Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
 
Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết
 
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020), được sự quan tâm của Trung ương cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, Gia Lai đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội; bảo đảm cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; giải quyết có hiệu quả một số vấn đề bức xúc; quốc phòng-an ninh được đảm bảo, hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và kiện toàn.
 
Báo cáo với Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nêu rõ: Nền kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá, giai đoạn 2016-2018 tăng trưởng bình quân ước đạt 7,7% (Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra 7,54%). Thu nhập bình quân đầu người đạt 45,3 triệu đồng (tăng 15,3 triệu đồng so với năm 2015). Giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp, thủy sản dự ước năm 2018 đạt 27.045,6 tỷ đồng (tăng 5,48% so với cùng kỳ năm 2017). Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 9%/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016-2018 luôn vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra, bình quân hàng năm tăng 12,1%. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 49 xã đạt 19 tiêu chí; phấn đấu đến năm 2020 có 80 xã và 3 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 19,71% (cuối năm 2015) xuống còn 13,34% (cuối năm 2017), dự kiến đến cuối năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo còn 10,34%, không còn người có công thuộc diện hộ nghèo.
 

 

Đồng chí Trần Quốc Vượng-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Đức Thụy
Đồng chí Trần Quốc Vượng-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Đức Thụy
 
Công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Việc xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng được đổi mới theo hướng phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương và gắn với việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong Đảng. Gia Lai tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và triển khai kịp thời các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7 (khóa XII), nhất là Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.
 
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp được 6.915 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 55.902 đồng chí. Bên cạnh đó, Gia Lai cũng đã hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch cán bộ, công chức trong các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên được triển khai đồng bộ; HĐND tỉnh tổ chức tốt các kỳ họp để cho ý kiến về những công việc quan trọng của địa phương theo luật định; công tác cải cách hành chính được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc…
 
Đồng chí Dương Văn Trang khẳng định: “Qua gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Gia Lai đã có 8/19 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Dự ước đến cuối nhiệm kỳ có 7 chỉ tiêu vượt so với Nghị quyết, 12 chỉ tiêu đạt Nghị quyết đề ra. Gia Lai cũng đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đấu tranh làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch gây mất ổn định chính trị ở các địa bàn trọng điểm, xóa bỏ các tổ chức phản động FULRO, “Tin lành Đê Ga”, tà đạo “Hà Mòn”…”.
 
Ưu tiên phát triển nông nghiệp
 
 
Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác Trung ương đã phân tích nhiều vấn đề nhằm làm rõ hơn những thành tựu cũng như tồn tại, hạn chế của Gia Lai trong thời gian qua. “Tôi rất ấn tượng với những kết quả mà Đảng bộ tỉnh Gia Lai đạt được. Công tác xây dựng Đảng được tỉnh đặc biệt quan tâm và có nhiều chuyển biến. Hơn hết, tỉnh đã tổ chức nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương và đưa vào áp dụng với thực tiễn ở địa phương. Ngoài ra, kinh tế của tỉnh đã phát triển hợp lý, đúng hướng. Trong nông nghiệp đã áp dụng công nghệ cao và hình thành nhiều cánh đồng lớn. Chúng ta cũng đã phát huy được sức mạnh truyền thống thông qua hoạt động chăm sóc người có công…”-đồng chí Trần Quốc Vượng biểu dương.
 
Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy
 
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng lưu ý, Tỉnh ủy Gia Lai cần tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo quy chế. Gia Lai phải coi đây là thời điểm mấu chốt để đẩy mạnh hoàn thành các chỉ tiêu với tinh thần cầu thị, vươn lên. Cùng với đó, tỉnh cần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng trong phát triển kinh tế-xã hội, trong đó tận dụng, phát huy thế mạnh của tỉnh, đặc biệt phải xem nông nghiệp là mục tiêu phát triển và phải kiên trì với hướng đi này. “Tôi đặc biệt lưu ý đến việc bảo vệ và phát triển rừng, tỉnh phải xem công tác trồng rừng là nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh đó, Gia Lai phải tập trung triển khai quyết liệt vấn đề giảm nghèo, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Với bà con, chúng ta phải kiên trì cầm tay chỉ việc, phải coi đây là nhiệm vụ chiến lược thường xuyên, lâu dài”-Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.
 
Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Gia Lai, đồng chí Trần Quốc Vượng đã làm việc với cán bộ chủ chốt TP. Pleiku và hệ thống chính trị phường Phù Đổng (TP. Pleiku); lãnh đạo huyện Chư Pưh và hệ thống chính trị xã Ia Blứ (huyện Chư Pưh). Tại các buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các địa phương đạt được trong thời gian qua; đồng thời chỉ đạo tiếp tục khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Đồng chí Trần Quốc Vượng lưu ý Đảng bộ TP. Pleiku cần phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng TP. Pleiku trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh trước năm 2020 theo hướng “Thành phố cao nguyên xanh vì sức khỏe” và xây dựng phường Phù Đổng trở thành trung tâm về tài chính-thương mại-văn phòng của TP. Pleiku. Đối với huyện Chư Pưh, Thường trực Ban Bí thư mong muốn địa phương tích hợp nhiều chính sách để đầu tư triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình giảm nghèo bền vững; tiếp tục quan tâm giải quyết đất ở và đất sản xuất, nâng cao đời sống cho người dân; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Đặc biệt là quan tâm đến công tác bảo vệ và phát triển rừng, hạn chế tình trạng phá rừng.
 
 
 
Nhân chuyến công tác, đồng chí Trần Quốc Vượng đã tặng quà cho 10 gia đình chính sách, người có công; tặng 10 căn nhà tình nghĩa (50 triệu đồng/căn) cho 10 gia đình khó khăn về nhà ở; tặng 100 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho học sinh nghèo vượt khó. Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng thay mặt Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam hỗ trợ 500 triệu đồng cho huyện Chư Pưh để triển khai công tác từ thiện, nhân đạo; đồng thời thông tin việc Ngân hàng Vietcombank sẽ tài trợ cho huyện Chư Pưh 4 tỷ đồng để xây dựng 1 ngôi trường bán trú nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục địa phương.

 

 Đồng chí Trần Quốc Vượng-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tặng 10 nhà tình nghĩa cho người có công huyện Chư Pưh.   Ảnh: Đức Thụy
Đồng chí Trần Quốc Vượng-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tặng 10 nhà tình nghĩa cho người có công huyện Chư Pưh. Ảnh: Đức Thụy

Minh Dung (Theo GLO)

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG