18/08/2014 - Lượt xem: 2406
Tại Hội trường 19-5 (TP.Pleiku), Thành uỷ Pleiku vừa tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI cho gần 300 cán bộ chủ chốt là các Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá X, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng bộ Thành phố khoá X, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố, lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể của thành phố, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành uỷ, cán bộ chủ chốt và Ban tuyên giáo 23 xã, phường trên địa bàn…

Cán bộ chủ chốt TP.Pleiku quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 khoá XI 

Tại Hội nghị, cán bộ chủ chốt của thành phố đã được tìm hiểu nội dung cơ bản các chuyên đề theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khoá XI) gồm: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa VIII) về văn hoá và Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Kết luận số 90-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Chuẩn bị đề cương văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, những định hướng chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng, thực hiện quy chế lấy phiếu tín nhiệm; tổng kết việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND quận huyện, phường, Đề án tổ chức Đảng bộ ngoài nước… Ngoài ra, các đại biều còn được phổ biến Hướng dẫn nội dung tổ chức nghiên cứu quán triệt học tập Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) và Kết luận số 90-KL/TW của Bộ Chính trị ở các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành uỷ Pleiku để triển khai thực hiện trong toàn thành phố thời gian tới.

Tin, ảnh: Thanh Nhật

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,330.0023,670.00
THB676.39702.38
SGD17,452.2918,014.46
SEK2,251.132,347.00
SAR6,238.856,489.10
RUB290.75321.91
NOK2,221.392,316.00
MYR5,265.585,381.10
KWD76,654.0279,728.68
KRW17.6519.36
JPY176.63185.12
INR285.28296.73
HKD2,947.373,042.31
GBP28,514.2629,432.78
EUR25,262.5026,410.24
DKK3,384.023,514.06
CNY3,408.133,518.44
CHF25,298.5626,113.49
CAD16,919.9917,465.02
AUD15,585.8216,087.88
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG