11/08/2021 - Lượt xem: 2215
Tại Kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Hồ Văn Niên - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan sớm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng được quy định đảm bảo an toàn, hiệu quả, tất cả người dân trên địa bàn tỉnh đều được tiêm chủng. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu trên của đồng chí.

 

Đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu tham dự Kỳ họp,

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh,

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao; Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại Kỳ họp này, trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đã tạo nên sức mạnh to lớn để tỉnh ta vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt  các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng qua theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Kỳ họp diễn ra trong điều kiện phải vừa lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhưng với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ đã phân tích kỹ lưỡng, sâu sắc và toàn diện các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 15 nghị quyết. Các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua, vừa đáp ứng kịp thời những vấn đề cấp bách trước mắt, vừa quyết định những vấn đề quan trọng có tính chiến lược, dài hạn. Đặc biệt, Nghị quyết về quy chế hoạt động HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã cụ thể hóa một số nội dung về hoạt động của HĐND tỉnh được quy định trong các luật và nghị quyết của UBTVQH, sẽ là cơ sở để HĐND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ của mình trong suốt cả nhiệm kỳ. Hai nghị quyết: về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng 5 năm giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, đây là 02 nghị quyết được thông qua có sự nỗ lực lớn của UBND tỉnh và các sở, ngành trong quá trình chuẩn bị, xây dựng dự thảo nghị quyết và đã được các Ban HĐND tỉnh thẩm tra kỹ lưỡng trước khi trình Kỳ họp. Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh đã quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng cho cả giai đoạn 2021-2025 và quyết định phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Các nội dung tại 02 nghị quyết này có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, do đó, HĐND tỉnh yêu cầu ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo cụ thể hóa các nghị quyết bảo đảm tính hiệu quả, kịp thời.

Kỳ họp cũng đã thảo luận xem xét và thống nhất đối với các báo cáo như: Đánh giá công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2021; tình hình thu, chi ngân sách; đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, của các cơ quan tư pháp; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp; nghe UBMTTQVN tỉnh thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV; xem xét báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 230/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 về kết quả giám sát “Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh”; báo cáo kết quả giám sát “Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Mười sáu và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm”.

Kỳ họp đã dành thời gian 01 ngày để thảo luận tổ và thảo luận chung, các đại biểu đã phát biểu nhiều ý kiến tâm huyết, thể hiện trách nhiệm đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vì những lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Trên cơ sở đó đã giúp HĐND tỉnh có nhiều thông tin để quyết định nhiều vấn đề quan trọng, được cử tri và nhân dân quan tâm.

Thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri trong tỉnh!

Dự báo những tháng cuối năm 2021, bên cạnh những thuận lợi thì những diễn biến phức tạp do dịch Covid-19 gây ra sẽ tiếp tục tác động trực tiếp đến phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân. Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia tại các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh, phát huy kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu kép "vừa phòng chống hiệu quả dịch Covid-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới". Đồng thời, đề nghị HĐND tỉnh tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, cả hệ thống chính trị phải tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, công điện của Thủ tướng Chính phủ, các nghị quyết, chỉ thị, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới. Chủ động rà soát, sẵn sàng triển khai các phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống dịch có thể xảy ra; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; nhanh chóng điều tra, xử lý đối với các trường hợp cố ý khai báo y tế không trung thực để lây lan dịch bệnh. Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh vừa thông qua nghị quyết về bố trí ngân sách địa phương để mua vắc xin phòng Covid-19 và tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021, đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan sớm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng được quy định đảm bảo an toàn, hiệu quả, tất cả người dân trên địa bàn tỉnh đều được tiêm chủng.

Hai là, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, phải vừa phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2021 mà HĐND tỉnh đã đề ra để tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương song song với việc khẩn trương triển khai các chương trình, kế hoạch, cần rà soát, đánh giá thật chính xác kết quả thực hiện tất cả các chỉ tiêu của ngành, địa phương, đơn vị mình để xác định rõ những chỉ tiêu đạt thấp, khó hoàn thành và nguyên nhân chưa đạt. Trên cơ sở đó, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp, phân công cụ thể trách nhiệm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để phát huy tối đa năng lực sản xuất của tất cả các ngành, lĩnh vực, các thành phần kinh tế, tạo sự đột phá về giá trị sản xuất, bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả năm 2021. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò, dịch tả lợn Châu Phi, dịch cúm gia cầm…; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng theo kế hoạch; chăm lo làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); thường xuyên theo dõi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ tối đa để các doanh nghiệp hoạt động; triển khai quyết liệt công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng để khởi công xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án quy mô lớn; dự án dự kiến triển khai trong năm 2021. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm các dự án chậm, vi phạm cam kết đầu tư. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp; rà soát, khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao thứ hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh;…

Ba là, đề nghị UBND tỉnh, giám đốc các sở, ngành nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được phân tích, đánh giá qua báo cáo kết quả tổng hợp thảo luận tại tổ, thảo luận chung tại Hội trường; tiếp thu, nghiên cứu những ý kiến xác đáng của cử tri và của đại biểu HĐND tỉnh, sớm triển khai thực hiện các giải pháp, lời hứa và nhiệm vụ thuộc chức trách của mình, tích cực khắc phục những hạn chế, tồn tại, đáp ứng được sự kỳ vọng của cử tri và của đại biểu HĐND tỉnh.

Bốn là, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh và vai trò, trách nhiệm của các đại biểu HĐND trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh; tăng cường giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu dân cử với cử tri, kịp thời nắm bắt, phản ánh và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri; tăng cường hoạt động theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Trước mắt, HĐND tỉnh cần tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2021 như kế hoạch đã đề ra. Ngay sau kỳ họp, giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tỉnh bằng hình thức phù hợp thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XII, đồng thời giám sát chặt chẽ các cơ quan chức năng, bảo đảm nghị quyết của HĐND tỉnh được thực hiện nghiêm túc.

Năm là, đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tiếp tục tăng cường phản biện, giám sát; kịp thời góp ý và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các sở, ngành và các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh vừa thông qua; đồng thời vận động và phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia giám sát và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại biểu các sở, ban, ngành, đoàn thể đã tham dự Kỳ họp. Cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cơ quan liên quan góp phần vào thành công của kỳ họp. Cảm ơn Báo Gia Lai, Đài phát thanh truyền hình tỉnh đã tích cực đưa tin, tuyên truyền, tạo điều kiện để Nhân dân trong tỉnh theo dõi, giám sát hoạt động của HĐND tỉnh.

Kính chúc các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp, cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh mạnh khoẻ, hạnh phúc và thắng lợi.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xin trân trọng cảm ơn!

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,330.0023,670.00
THB676.39702.38
SGD17,452.2918,014.46
SEK2,251.132,347.00
SAR6,238.856,489.10
RUB290.75321.91
NOK2,221.392,316.00
MYR5,265.585,381.10
KWD76,654.0279,728.68
KRW17.6519.36
JPY176.63185.12
INR285.28296.73
HKD2,947.373,042.31
GBP28,514.2629,432.78
EUR25,262.5026,410.24
DKK3,384.023,514.06
CNY3,408.133,518.44
CHF25,298.5626,113.49
CAD16,919.9917,465.02
AUD15,585.8216,087.88
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG