The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ lớn trong năm 2015
29/12/2014 - Lượt xem: 2328
Ngày 29/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh cho rằng, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2015 là rất nặng nề, việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu được đề ra không chỉ là yêu cầu trong năm 2015, mà còn có ý nghĩa quan trọng cho việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XI của Đảng đề ra cho Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015).

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì
Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. (Ảnh: TTXVN)


Dự báo tình hình kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều yếu tố khó lường; trong nước cũng còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh như vậy, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nỗ lực phấn đấu để thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2015; thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các đột phá chiến lược, các định hướng đã đề ra và tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp.

Các chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong năm 2015 là: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,2%; kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%; tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu khoảng 5%; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 5%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30%-32% GDP; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7%-2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%...

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 đặc biệt quan tâm: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong điều hành tài chính - ngân sách. Tổ chức, điều hành dự toán ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật. Kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước. Sử dụng nguồn tăng thu ngân sách nhà nước năm 2014 để ưu tiên trả nợ, tăng chi đầu tư phát triển và thực hiện một số khoản chi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Không đề xuất, ban hành chính sách mới làm giảm thu ngân sách nhà nước, trừ trường hợp cắt giảm thuế để thực hiện cam kết quốc tế.

Thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, quản lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, Chính phủ yêu cầu các địa phương cắt giảm tối đa các khoản kinh phí hội nghị, hội thảo, các hoạt động phô trương, lãng phí không cần thiết. Tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tổ chức các ngày lễ lớn đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Không đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách, chế độ mới hoặc tăng định mức chi dẫn đến tăng chi ngân sách nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, năm 2014, tình hình kinh tế, chính trị thế giới có những diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng bất lợi tới nước ta. Tuy kinh tế vĩ mô trong nước ổn định tốt hơn, tăng trưởng được phục hồi song còn hạn chế, khó khăn, thách thức còn lớn; đặc biệt tháng 5/2014, Trung Quốc ngang nhiên bất chấp luật pháp quốc tế đưa và hạ đặt giàn khoan nước sâu trong vùng biển của Việt Nam đã đe dọa hòa bình, ổn định của khu vực và tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, thời điểm đó, Bộ Chính trị đã trực tiếp chỉ đạo 3 yêu cầu lớn phải làm được đó là: bảo vệ chủ quyền; giữ gìn môi trường hòa bình, xây dựng đất nước và phải giữ được mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Thủ tướng cho rằng, chúng ta đã tạo được sự đoàn kết, nhất trí của toàn dân tộc, cả trong và ngoài nước với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền dân tộc.

Bên cạnh đó, Thủ tướng nêu rõ, cả nước đã đạt và vượt hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế, xã hội mà Đảng và Quốc hội đã đề ra cho năm 2014. 13/14 chỉ tiêu đạt và vượt, chỉ có một chỉ tiêu là lao động qua đào tạo còn thấp hơn so kế hoạch một chút; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; tiềm lực quốc phòng, an ninh không ngừng được tăng cường; công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả góp phần tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Về kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành, Chính phủ đã luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ; nghiêm túc chấp hành nghị quyết của Đảng và Quốc hội; hành động quyết liệt, đề cao trách nhiệm, xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh; nỗ lực hết mình để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được đề ra.

Đề cập nhiệm vụ năm 2015 để các Bộ, ngành và địa phương tập trung thảo luận làm rõ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặt ra 4 nhóm nhiệm vụ lớn, đó là: Cả nước, cả hệ thống chính trị phải chung sức đồng lòng, quyết liệt hành động để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Trung ương Đảng, Quốc hội đã đề ra cho năm 2015, cố gắng đạt kết quả cao nhất của Kế hoạch 5 năm; Thực hiện tốt bảo đảm chủ quyền quốc gia và giữ được môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước; Tăng cường đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; Tiến hành thành công Đại hội đảng các cấp./.

(Theo ĐCSVN)

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG