09/10/2018 - Lượt xem: 2085
Đó là một trong những nội dung mà Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã đề ra, biểu thị sự nhất trí cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo 3 tháng cuối năm 2018.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2019 - 2021.

Tập trung chăm sóc cây vụ mùa, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2018 - 2019. Khuyến khích, kêu gọi, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phát triển, nhân rộng mô hình cánh đồng lớn; triển khai kế hoạch tái canh cây cà phê; ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, tiếp tục nâng cao tỷ lệ che phủ rừng; đảm bảo hoàn thành kế hoạch trồng 7.000 ha rừng. Đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 

Tăng cường công tác kiểm tra quản lý, sử dụng về đất đai, tài nguyên, khoáng sản và môi trường theo quy hoạch. Khẩn trương triển khai việc thu hồi đất của các doanh nghiệp được giao đất nhưng không sử dụng. Phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép trên địa bàn. Tăng cường công tác quan trắc, giám sát, xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, các lưu vực sông, hồ.

Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp; tháo gỡ khó khăn, đảm bảo cho các nhà máy chế biến có đủ nguyên liệu để hoạt động ổn định. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại; tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa, nhất là các mặt hàng có lợi thế của tỉnh, tăng tỷ trọng xuất khẩu các mặt hàng qua chế biến, thực hiện giao thương thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử. Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân vốn đầu tư công, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án cụ thể. Tăng cường tính minh bạch, hiệu lực, hiệu quả công tác đấu thầu; đẩy mạnh đấu thầu qua mạng theo lộ trình.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2018 và những năm tiếp theo. Chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư phối hợp với Trường Đại học Tôn Đức Thắng gắn với Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Tăng cường công tác thu ngân sách, xử lý nợ thuế; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chây ỳ, không thực hiện nghĩa vụ thuế. Xây dựng các biện pháp phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt hơn 4.200 tỷ đồng. 

Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục cơ bản, giáo dục mũi nhọn ở bậc học phổ thông; chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học, tăng cường kỹ năng thực hành; tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. Tập trung các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt các hoạt động phòng, chống dịch, bệnh. Tập trung các nguồn lực xã hội hóa, hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh và các trung tâm lớn để nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh. Chú trọng kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc. Tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Tổ chức thành công Festival văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh năm 2018 (dự kiến từ ngày 09/11 - 11/11/2018). Tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, đổi mới hình thức, nội dung quảng bá du lịch, quan tâm đầu tư hạ tầng để phát triển du lịch. Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc. Quản lý tốt các hoạt động tổ chức lễ hội, biểu diễn nghệ thuật. Khuyến khích xã hội hóa, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao cả ở phong trào và thành tích cao.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Chủ động triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2018, huy động toàn hệ thống chính trị, mọi nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đến cuối năm 2018 toàn tỉnh không còn hộ nghèo là người có công; tập trung đẩy nhanh giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo lao động, nhất là lao động nông thôn; hỗ trợ giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động.

Các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định tình hình trong mọi tình huống, nhất là trước, trong và sau Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa XI), Lễ Noel năm 2018 và Tết Dương lịch năm 2019. Triển khai công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và cấp huyện năm 2019. Quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị trong lĩnh vực nội chính. Tập trung nắm tình hình, phản ứng dư luận xã hội liên quan đến dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Luật An ninh mạng, nhằm chủ động trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương. Chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn; bảo vệ an ninh biên giới, chủ động phòng ngừa, đấu tranh các hoạt động xâm nhập, móc nối, vượt biên, bảo vệ tốt các cột mốc, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Triển khai các biện pháp đấu tranh, xử lý hoạt động nhen nhóm phục hồi FULRO, “Tin lành Đê Ga”, các tà đạo; phòng, chống vượt biên; chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc an ninh nông thôn, tranh chấp, lấn chiếm đất đai, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh đấu tranh trấn áp tội phạm; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện Chương trình cải cách tư pháp; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan tư pháp trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế khiếu kiện kéo dài, phức tạp. Kiểm tra, giám sát các vụ án về tham nhũng, các vụ việc phức tạp, nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm. Thực hiện đồng bộ, toàn diện và nâng cao chất lượng, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, án kinh tế; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tin báo tố giác tội phạm. Đôn đốc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra đã có hiệu lực pháp luật.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng; tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) tại các cơ quan, đơn vị, địa phương... Chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng đảng ở các cấp, nhất là cán bộ trong diện quy hoạch. Thực hiện công tác tổ chức, cán bộ đúng quy trình, quy định. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)  “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” theo kế hoạch đề ra. Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy theo đúng quy định.

Hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; chuẩn bị xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019. Tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Chủ động nắm chắc tình hình ở các địa phương, đơn vị, nhất là về đơn tố cáo, khiếu nại và những vấn đề liên quan.  

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là công tác vận động quần chúng đối với đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo; nắm bắt, tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Đẩy mạnh thực hiện, tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung của “Năm dân vận chính quyền” trong hệ thống cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cơ sở việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh khẩn trương chỉ đạo hoàn thành các nội dung trong chương trình hoạt động năm 2018 của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2018, đăng ký các nội dung giám sát, phản biện xã hội năm 2019. Đẩy mạnh, sáng tạo trong việc thực hiện chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy “Hằng tuần có 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở”. Tập trung củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, nhất là các thôn, buôn, làng trọng điểm, gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền giáo dục quần chúng nâng cao cảnh giác cách mạng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tăng cường chỉ đạo đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đảm bảo tiến độ theo Thông tri chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ưu Ái

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB677.27703.30
SGD17,429.4817,990.91
SEK2,227.672,322.54
SAR6,241.016,491.34
RUB294.38325.92
NOK2,213.962,308.25
MYR5,261.865,377.30
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.5419.24
JPY176.72185.22
INR285.06296.50
HKD2,948.323,043.29
GBP28,410.7229,325.87
EUR25,058.0726,196.51
DKK3,355.393,484.32
CNY3,410.783,521.18
CHF25,251.3426,064.73
CAD16,875.3517,418.93
AUD15,449.0115,946.65
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG