The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025
23/03/2020 - Lượt xem: 1946
Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tỉnh ủy đã ban hành quyết định thành lập các tiểu ban và các tổ giúp việc các tiểu ban Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng quy định của Đảng; trên cơ sở đó, các tiểu ban ban hành kế hoạch, quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và triển khai các nội dung liên quan đến việc chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đảm bảo đúng tiến độ, nội dung, yêu cầu.

Thực hiện Kế hoạch số 248-KH/TU, ngày 09 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tính đến ngày 13 tháng 3 năm 2020, Tiểu ban Nội dung đã tổ chức 05 cuộc họp để cho ý kiến về Dự thảo đề cương, Dự thảo (lần 1, lần 2) Báo cáo chính trị; tổ chức lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan theo kế hoạch; đồng thời, xây dựng và cho ý kiến đối với Dự thảo (lần 1) Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV để tiếp tục xin ý kiến theo kế hoạch. Các tiểu ban: Nhân sự, Tổ chức phục vụ tiếp tục tham mưu các nội dung đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Trung ương và của tỉnh.

Công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp được triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định, đảm bảo tiến độ, nội dung, yêu cầu theo Kế hoạch số 248-KH/TU, ngày 09 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công tác tuyên truyền được đảm bảo, tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo dõi, chỉ đạo đại hội các đảng bộ trực thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, nắm tình hình, giải quyết, tháo gỡ khó khăn đối với các đảng bộ trực thuộc trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội. Lựa chọn đơn vị tổ chức đại hội điểm, thí điểm đối với đảng bộ cấp huyện và tương đương theo Hướng dẫn số 34-HD/BTCTW, ngày 08 tháng 10 năm 2009 của Ban Tổ chức Trung ương. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn tổ chức Đại hội điểm tại Đảng bộ huyện Chư Sê vào đầu tháng 4 năm 2020; chọn Đảng bộ thành phố Pleiku và Đảng bộ huyện Đak Đoa tổ chức đại hội thí điểm; đồng thời, thành lập 03 tổ công tác để chỉ đạo đại hội, hiện nay các tổ công tác đã tiến hành hoạt động theo đúng quy định.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quân giải đáp một số kiến nghị của địa phương tại Hội nghị giao ban công tác Đảng quý I.2020 liên quan đến đại hội đảng các cấp. Ảnh. N.Đ

Đối với đại hội điểm chi bộ, đảng bộ cơ sở và đại hội thí điểm đảng bộ cơ sở, đã lựa chọn 46 tổ chức cơ sở đảng, chiếm 4,7% (gồm: 24 đảng bộ cơ sở, 22 chi bộ cơ sở) để tiến hành đại hội điểm; 25 đảng bộ cơ sở của 19/21 đảng bộ trực thuộc tỉnh (Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh không có tổ chức cơ sở đảng đại hội thí điểm), chiếm 7% tổ chức đại hội thí điểm trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư (theo Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW, ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Ban Tổ chức Trung ương). Đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở: Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022 đúng như kế hoạch đã đề ra; có 3.307/3.322 chi bộ tổ chức đại hội (còn 15 chi bộ của Đảng bộ thành phố Pleiku chưa tổ chức đại hội).

Thời gian đến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục tập trung chỉ đạo, kiểm tra cấp ủy các cấp chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức thành công đại hội đại biểu đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chỉ đạo chuẩn bị công tác nhân sự đại hội theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến theo quy định. Tổ chức tập huấn phần mềm kiểm phiếu bầu cử Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng báo cáo kết quả thẩm định, thẩm tra, xác minh và sưu tra hồ sơ cán bộ bổ sung quy hoạch cấp tỉnh và cấp huyện giai đoạn 2015 - 2020 và quy hoạch giai đoạn 2020 - 2025 diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch số 248-KH/TU, ngày 09 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trước mắt, chỉ đạo theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị theo Kế hoạch đề ra; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm tại Đảng bộ huyện Chư Sê, đại hội thí điểm tại Đảng bộ thành phố Pleiku và Đảng bộ huyện Đak Đoa.

Nguyễn Hoàng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG