22/10/2014 - Lượt xem: 2428
Ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW, về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai (khóa XI) có Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 13/3/1997 về việc mua đọc Báo Gia Lai. Thực hiện các chỉ thị trên, trong những năm qua Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Báo Gia Lai.

 

Đảng bộ thành phố có 41 tổ chức cơ sở đảng (30 đảng bộ cơ sở, 11 chi bộ cơ sở), với 446 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Đến nay, hầu hết các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đã làm tốt việc mua đọc báo, tạp chí của Đảng. Trong đó Báo Nhân dân, Tạp chí Lý luận, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Xây dựng Đảng, Báo Gia Lai… là một nguồn tư liệu không thể thiếu. Từng bước đáp ứng nhu cầu định hướng thông tin trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Đối với các xã, phường, báo Đảng được đặt mua cho đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận, các đoàn thể và các chi hội trực thuộc; các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, tổ dân phố, thôn, làng. Đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, phần lớn các cơ quan đều có các loại báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Báo Gia Lai và số lượng luôn tăng cao.

Năm 1997, số lượng Báo Nhân dân đặt mua và cấp phát toàn thành phố là 33.611 tờ, năm 2014 là 51.453 tờ; Báo Gia Lai năm 1997 là 46.175 tờ, năm 2000 là 60.297 tờ, năm 2010 là 100.720 và năm 2014 là 102.999 tờ.

Việc đọc báo Đảng được các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc. Hiện nay, nhiều cơ quan, đơn vị của thành phố duy trì tốt việc giao ban công việc đầu giờ và đọc báo hàng ngày, hàng tuần. Thành ủy thường xuyên chỉ đạo, vận động nhân dân, đặc biệt là công viên chức, cán bộ, đảng viên phải xây dựng ý thức tự đọc, tự nghiên cứu và xem báo, tạp chí của Đảng và Báo Gia Lai là nguồn cung cấp tư liệu chính thống, đảm bảo tính thời sự, là phương tiện tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các thông tin về tình hình thời sự, chính trị nổi bật của đất nước, của tỉnh Gia Lai.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Báo Gia Lai trong thời gian tới, Đảng bộ thành phố Pleiku đã và đang tập trung chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng, Báo Gia Lai; định hướng việc đọc báo phải phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, vào buổi sáng đầu giờ làm việc, nên dành thời gian đọc báo để cung cấp thông tin kịp thời các sự kiện chính trị diễn ra trong ngày, tạo thói quen tiếp cận thông tin chính thống.

Khuyến khích các cơ quan, đơn vị có điều kiện tổ chức các phòng đọc, tủ sách, kệ sách, báo và quy định cụ thể việc đọc, nghiên cứu, quản lý, sử dụng sách, báo, tạp chí. Đồng thời, các cấp ủy đảng, chính quyền cung cấp, bố trí đủ nguồn kinh phí phục vụ cho việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Báo Gia Lai và phải đảm bảo kinh phí được sử dụng đúng mục đích./.

                                                                                         Bài, ảnh: Thanh Thúy

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB676.68702.68
SGD17,391.4917,951.70
SEK2,217.802,312.25
SAR6,241.016,491.34
RUB293.01324.41
NOK2,202.822,296.64
MYR5,260.675,376.09
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.4419.13
JPY177.60186.14
INR284.71296.13
HKD2,948.403,043.37
GBP28,325.1129,237.51
EUR24,935.4526,068.31
DKK3,338.253,466.52
CNY3,386.643,496.26
CHF25,212.8326,024.98
CAD16,828.7217,370.80
AUD15,423.5615,920.37
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG