The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tăng cường hỗ trợ hợp tác xã xúc tiến thương mại, tìm kiếm, mở rộng thị trường cho sản phẩm
12/11/2021 - Lượt xem: 1022
Sáng 10/11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu chính có đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Võ Ngọc Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Theo báo cáo tại hội nghị, ước đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, toàn tỉnh có 332 hợp tác xã (tăng 242 hợp tác xã so với thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2001) với 21.077 thành viên và 02 liên hiệp hợp tác xã (với 09 thành viên). Trong đó, có 297 hợp tác xã đang hoạt động (26 hợp tác xã ngưng hoạt động và 09 hợp tác xã chưa chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012). Tổng số vốn điều lệ (theo giấy phép đăng ký kinh doanh) của các hợp tác xã trên địa bàn là 598.557 triệu đồng. Doanh thu bình quân năm 2021 ước đạt 2.750 triệu đồng/năm; lãi bình quân đạt 92 triệu đồng/năm.

Trên địa bàn tỉnh có 408 tổ hợp tác với 1.309 tổ viên. Quy mô bình quân từ 03 tổ viên/tổ hợp tác trở lên. Các tổ hợp tác hoạt động chủ yếu ở các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, các ngành nghề chủ yếu là: Hợp tác về làm đất, chế biến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch, sản xuất mây tre, đan, dệt thổ cẩm và các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp khác. Nhìn chung, các tổ hợp tác đã góp phần giải quyết việc làm cho người dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, công tác giảm nghèo ở địa phương, từng bước chủ động tìm cách cải thiện, nâng cao đời sống hộ thành viên.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thống nhất đánh giá Nghị quyết 13-NQ/TW đã được tỉnh quán triệt, triển khai tương đối đầy đủ, từ việc học tập, quán triệt, thể chế hóa đến việc triển khai các nhiệm vụ mà Nghị quyết 13-NQ/TW đã đề ra, thể hiện sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền trong phát triển kinh tế tập thể, qua đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Số lượng, quy mô và chất lượng hoạt động của hợp tác xã ngày càng nâng lên, hiệu quả sản xuất, kinh doanh từng bước được cải thiện.

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, kinh tế tập thể tiếp tục khẳng định được vai trò, sự cần thiết trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể xác định rõ nhiệm vụ xây dựng phát triển hợp tác xã kiểu mới, đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất với quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, liên kết với doanh nghiệp. Kinh tế tập thể có đóng góp quan trọng về phát triển kinh tế và góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh.

Công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể được quan tâm, công tác tham mưu, phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục được cải thiện; công tác tuyên truyền của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, Liên minh Hợp tác xã tỉnh được chú trọng, đã thể hiện được vai trò của mình đối với khu vực kinh tế tập thể, góp phần thúc đẩy đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Nhận thức về quan điểm phát triển kinh tế tập thể, về bản chất hợp tác xã bước đầu đã dần được khẳng định và thống nhất trong toàn xã hội. Ưu thế và vai trò của hợp tác xã đối với phát triển kinh tế hộ thành viên, kinh tế các địa phương nói riêng và toàn tỉnh nói chung dần được khẳng định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh qua 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị các cấp và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân trên địa bàn tỉnh đã góp phần thúc đẩy đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Đặc biệt, nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã có chuyển biến rõ nét. Số lượng, chất lượng hoạt động của hợp tác xã ngày càng nâng lên, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thu nhập của thành viên hợp tác xã được cải thiện, đời sống nâng cao, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp các ngành cần nâng cao năng lực, phát huy vai trò, trách nhiệm của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã các cấp trong việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách, giải pháp đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách của nhà nước về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Củng cố hoạt động của các hợp tác xã theo đúng bản chất của hợp tác xã kiểu mới; phát huy vai trò làm chủ của các thành viên. Quan tâm phát triển các loại hình hợp tác xã trên tất cả các ngành, nghề, lĩnh vực; phát huy và nhân rộng các mô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả, có cách làm hay, sáng tạo.

Tăng cường hỗ trợ hợp tác xã xúc tiến thương mại, tìm kiếm, mở rộng thị trường cho sản phẩm; tham gia giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ trong nước và hướng đến tiếp cận thị trường quốc tế.

Đức Trí

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG