Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải kết luận buổi làm việc. (Ảnh:TH)

Đó là nhấn mạnh của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về tình hình kết quả công tác tuyên giáo năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 và các năm tiếp theo diễn ra ngày 1/3.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá, năm 2017, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã có nhiều sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, chất lượng công tác tham mưu có nhiều tiến bộ, trong đó nổi bật là việc tham mưu triển khai Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương; phổ biến quán triệt rất kịp thời các Nghị quyết; công tác đào tạo bồi dưỡng các tuyên truyền viên, cộng tác viên được đẩy mạnh; công tác giáo dục lý luận chính trị được triển khai bài bản, nghiêm túc, khoa học, phù hợp với thực tiễn. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã nhận thức rõ được các lĩnh vực của mình và tập trung giải quyết đạt kết quả tốt.

Nhấn mạnh việc giải quyết những bức xúc của người dân là một trong những yếu tố để phát triển bền vững, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đặc biệt lưu ý đến việc nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác tuyên giáo. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, Thủ đô có bình yên hay không là do có đồng thuận hay không. Do đó phải nâng cao được trình độ của cán bộ làm công tác tuyên giáo. Nhiều lĩnh vực hiện nay đòi hỏi người làm công tác này phải có kiến thức toàn diện, nắm vững các chế độ chính sách, khả năng giải thích trình bày, mới dễ dàng thuyết phục được người dân. Do đó, cán bộ ban Tuyên giáo nhận thức đầy đủ, sâu sắc về trách nhiệm, nghĩa vụ của ngành. Từ đó nâng cao, trau dồi đạo đức, năng lực; xây dựng các kế hoạch, giải pháp để thực hiện sáng tạo mục tiêu đã đề ra.

Đặc biệt, hệ thống Tuyên giáo Thủ đô phải tăng cường dự báo tình hình, nắm bắt kịp thời những vấn đề bức xúc trong cuộc sống để định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội. Muốn vậy, Ban Tuyên giáo phải tăng cường phối hợp với các đơn vị, tổng hợp các thông tin dư luận, hình thành sơ đồ mạng lưới dư luận, phân cấp dư luận xã hội, đối với mỗi loại đều có xác định thời gian xử lý, đối tượng và trách nhiệm xử lý.

Đồng tình 13 nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải lưu ý thêm, Ban Tuyên giáo cần tập trung tuyên truyền việc thực hiện Chương trình 04 của Thành ủy về thực hiện ứng xử văn hóa nơi công cộng, cụ thể hóa nhiệm vụ và đưa xuống từng khu dân cư, đưa phong trào đi vào nếp văn hóa của người dân.

Đánh giá cao Hội nghị giao ban báo chí hàng tuần của Ban Tuyên giáo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải lưu ý, ban Tuyên giáo cần phối hợp tốt hơn nữa với các quận, huyện, sở, ngành; thu hút sự tham gia của nhiều cơ quan hơn nữa trong việc xử lý các thông tin nhạy cảm; xây dựng thêm các bản tin tuyên giáo, qua đó giải quyết các bức dân sinh từ vấn đề nhỏ nhất...

Đề cập đến các kiến nghị của Ban Tuyên giáo, người đứng đầu Đảng bộ thành phố Hà Nội đề nghị thường trực Thành ủy giao cho các cơ quan liên quan nghiên cứu, tìm phương án giải quyết.

Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học, năm 2017, Ban Tuyên giáo Thành ủy và hệ thống tuyên giáo thành phố Hà Nội đã tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện hiệu quả về công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo; chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo tiếp tục được nâng lên. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn; nắm bắt và dự báo kịp thời diễn biến những vấn đề lớn, phức tạp, tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô; góp phần củng cố niềm tin, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức 45 hội nghị thông tin báo chí; chủ động chỉ đạo tuyên truyền định hướng thông tin về các vụ việc nóng, nhạy cảm, những vấn đề nóng được dư luận quan tâm như: việc gây mất trật tự xã hội tại xã Đồng Tâm (Mỹ Đức); thông tin về dịch sốt xuất huyết…

Một số tồn tại, hạn chế cũng được đồng chí Phạm Thanh Học chỉ ra như: Một số cấp ủy Đảng nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác tư tưởng; chưa quan tâm đúng mức đến công tác tuyên giáo; việc chủ động nắm bắt các luồng dư luận trong xã hội có lúc còn chưa kịp thời; thông tin, định hướng dư luận xã hội, phản bác những thông tin sai trái, phản động trên các trang tin điện tử, mạng xã hội còn hạn chế...

Tại buổi làm việc, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội kiến nghị Thường trực Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc quan tâm nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo từ đào tạo, bố trí cán bộ; đề nghị cho phép Ban Tuyên giáo triển khai một số nội dung thí điểm nâng cao chất lượng tuyên giáo xã, phường, thị trấn…; xây dựng Đề án khai thác mạng xã hội trong công tác tuyên truyền định hướng dư luận xã hội trên địa bàn Thành phố…/.