14/06/2021 - Lượt xem: 1722
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 355/QĐ-UBND về việc sắp xếp lại bộ máy bên trong các chi cục, ban trực thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.

Cụ thể như sau: Đối với các chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT (6 chi cục): Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: lãnh đạo gồm Chi cục trưởng, 2 Phó chi cục trưởng; tổ chức bên trong: 3 phòng chuyên môn, nghiệp vụ (Phòng Hành chính-Tổng hợp, Phòng Bảo vệ thực vật và Kiểm dịch thực vật; Phòng Trồng trọt) và Trạm Kiểm dịch thực vật Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh.

 

Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai. Ảnh: Lê Anh
Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai. Ảnh: Lê Anh

Chi  cục Chăn nuôi Thú y: lãnh đạo gồm Chi cục trưởng, 2 Phó chi cục trưởng; 3 phòng chuyên môn, nghiệp vụ (Phòng Hành chính-Tổng hợp; Phòng Quản lý dịch bệnh; Phòng Quản lý Giống và Kỹ thuật Chăn nuôi, Thủy sản); 2 trạm kiểm dịch (Trạm Kiểm dịch động vật Song An, Trạm Kiểm dịch động vật Chư Ngọc).

Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tổ chức lại thành Phòng Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (không còn pháp nhân riêng).

Chi cục Thủy lợi: lãnh đạo gồm Chi cục trưởng, 1 Phó chi cục trưởng; 2 phòng chuyên môn, nghiệp vụ (Phòng Tổng hợp và Phòng-chống thiên tai, Phòng Thủy lợi và nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn).

Chi cục Phát triển Nông thôn: lãnh đạo gồm Chi cục trưởng, 2 Phó chi cục trưởng; 2 phòng chuyên môn, nghiệp vụ (Phòng Tổng hợp-Kinh tế và hợp tác, Phòng Phát triển nông thôn).

Chi cục Kiểm lâm: lãnh đạo gồm Chi cục trưởng, Phó chi cục trưởng; 5 phòng chuyên môn (Phòng Hành chính-Tổng hợp, Phòng Thanh tra, pháp chế, Phòng Bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên, Phòng Sử dụng và phát triển rừng, Phòng Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng); 16 Hạt Kiểm lâm cấp huyện (gồm Hạt Kiểm lâm huyện Chư Păh, Chư Prông, Chư Pưh, Chư Sê, Đak Đoa, Đak  Pơ, Đức Cơ, Ia Grai, Ia Pa, Kbang, Kông Chro, Krông Pa, Mang Yang, Phú Thiện, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa); 3 Đội kiểm lâm cơ động (Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 01, số 02, số 03); 2 Đoàn kiểm tra liên ngành (số 1, số 2); 3 Chốt chặn (Chốt chặn Ia Dreh, Kon Von II, Song An).

Đối với Chi cục Bảo vệ Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường: lãnh đạo gồm: Chi cục trưởng, l1 Phó chi cục trưởng; 2 phòng chuyên môn, nghiệp vụ (Phòng Tổng hợp và Đánh giá tác động môi trường, Phòng Kiểm soát ô nhiễm).

Các chi cục, ban trực thuộc Sở Nội vụ: Ban Tôn giáo: lãnh đạo gồm Trưởng ban và 1 Phó Trưởng ban; 2 phòng chuyên môn, nghiệp vụ (Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Nghiệp vụ). Ban Thi đua-Khen thưởng (tổ chức lại trên cơ sở chuyển từ Văn phòng UBND tỉnh về Sở Nội vụ, có pháp nhân và con dấu riêng): lãnh đạo gồm Trưởng ban và 1 Phó Trưởng ban; 2 phòng chuyên môn, nghiệp vụ (Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Nghiệp vụ). Chi cục Văn thư-Lưu trữ tổ chức lại thành Phòng Quản lý Văn thư-Lưu trữ (không còn pháp nhân riêng). Trung tâm lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư-Lưu trữ tổ chức lại thành Trung tâm trực thuộc Sở Nội vụ (có pháp nhân và con dấu riêng).

Đối với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ: lãnh đạo gồm Chi cục trưởng và 1 Phó chi cục trưởng; 2 phòng chuyên môn, nghiệp vụ (Phòng Quản lý Tiêu chuẩn, chất lượng, Phòng Quản lý Đo lường-Tổng hợp).

Đối với các chi cục trực thuộc Sở Y tế: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm: lãnh đạo gồm Chi cục trưởng và 1 Phó chi cục trưởng; 2 phòng chuyên môn, nghiệp vụ (Phòng Nghiệp vụ-Tổng hợp, Phòng Công tác Thanh tra). Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình: lãnh đạo gồm Chi cục trưởng và 1 Phó chi cục trưởng; 2 phòng chuyên môn, nghiệp vụ (Phòng Hành chính tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ dân số).

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,410.0023,750.00
THB674.36700.57
SGD17,316.6017,881.91
SEK2,218.932,314.40
SAR6,253.306,506.85
RUB289.29320.43
NOK2,159.162,252.07
MYR5,208.255,324.76
KWD76,624.3179,731.23
KRW17.2818.95
JPY175.90184.43
INR284.14295.67
HKD2,957.313,053.85
GBP28,399.3229,326.43
EUR24,828.5325,967.46
DKK3,326.683,455.96
CNY3,387.393,498.50
CHF24,905.6325,718.68
CAD16,938.4417,491.41
AUD15,488.8515,994.49
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG