The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Quan tâm xây dựng tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp
15/08/2019 - Lượt xem: 1828
Toàn tỉnh hiện có 423 tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội (trong đó, đảng bộ cơ sở: 29, chi bộ cơ sở: 394), đảng bộ bộ phận là 01, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là 134, tổng số đảng viên là 6.298.. Có 130 tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị sự nghiệp (trong đó, đảng bộ cơ sở: 10, chi bộ cơ sở: 113), chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là 48, tổng số đảng viên là 2.960 đồng chí.

Cấp ủy các cấp đã tích cực lãnh đạo, triển khai thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các loại hình tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và đã đạt được những kết quả đáng kể, như: Thường xuyên củng cố, xây dựng các tổ chức đảng, đoàn thể trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, đảm bảo ổn định về cơ cấu tổ chức, hoạt động có hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của loại hình tổ chức đảng theo quy định... 

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và người lao động ngày càng nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò quan trọng của tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp; hầu hết các tổ chức cơ sở đảng đã thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên và quần chúng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết, chỉ thị các cấp; lãnh đạo các đoàn thể nhân dân trong việc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định, điều lệ của mỗi đoàn thể và phát triển tổ chức đoàn thể, đoàn viên. Nhiều nơi đã xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và người lao động trong việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan công sở đạt đơn vị văn hoá; nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên.

 

Ảnh minh họa

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường; việc quản lý đảng viên được thực hiện chặt chẽ; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể (đoàn thanh niên, công đoàn)... đi vào hoạt động có nền nếp, hiệu quả. Công tác phát triển đảng viên được thực hiện đúng quy định, đảm bảo chất lượng và số lượng; chất lượng hoạt động của tổ chức đảng ngày càng được nâng lên.

Về giải pháp trong thời gian đến, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng Đảng ở các cấp, nhất là cán bộ trong diện quy hoạch. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề gắn với tình hình đặc điểm, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng. Tăng cường công tác quản lý đảng viên, gắn với việc nâng cao chất lượng đảng viên, đề cao việc giáo dục, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, tính tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với làm để cán bộ, đảng viên thực sự là tấm gương sáng cho nhân dân noi theo. Tích cực thực hiện công tác phát triển đảng viên, chú trọng kết nạp người tại chỗ ở các thôn, làng, tổ dân phố, phấn đấu tiến đến các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố đều có chi ủy; trưởng thôn, làng, tổ dân phố đều là đảng viên.

Bảo Hân 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG