The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức hội, phát triển đoàn viên, hội viên
01/06/2019 - Lượt xem: 1644
Thời gian qua, công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội, phát triển đoàn viên, hội viên được các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm thực hiện và đạt một số kết quả tích cực.

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn cho 44 đồng chí là cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và cán bộ công đoàn cơ sở; 22/22 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai hướng dẫn, tổ chức tập huấn đến 100% công đoàn cơ sở. Trong quý, các đoàn thể chính trị - xã hội đã phát triển được 2.407 hội viên mới (Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 1.548, 325 chị thôi sinh hoạt nâng tổng số hội viên trên địa bàn tỉnh là 223.470/286.750 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên (đạt tỷ lệ 77,9%); Hội Nông dân tỉnh 111; Hội Cựu chiến binh tỉnh 224; Liên đoàn Lao động tỉnh 524, giảm 630 đoàn viên). 256 đoàn viên, hội viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của đảng.

Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã tổ chức quán triệt, yêu cầu mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm túc chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy “Hằng tuần có 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở”; xây dựng kế hoạch về việc tập thể thường trực, ban thường vụ, ban thường trực Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đi cơ sở làm việc với ban thường vụ, ban thường trực mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và cấp ủy cấp huyện trong năm 2019. Mặt trận Tổ quốc tỉnh đi cơ sở 24 lượt; Hội Nông dân tỉnh đi cơ sở 14 lượt. Liên đoàn Lao động tỉnh đi cơ sở 22 lượt; Hội Cựu chiến binh tỉnh đi cơ sở 12 lượt; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đi cơ sở 23 lượt; Tỉnh đoàn đi cơ sở 25 lượt.

Ảnh: Nguyễn Đông

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thực hiện cơ cấu lại tổ chức phù hợp với việc sáp nhập thôn, làng tại địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 137/NQ-HĐND, ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Hiện nay, Hội Nông dân tỉnh còn lại 1.629 chi hội, 2.270 tổ hội; Hội Cựu chiến binh tỉnh có 245 cơ sở hội (222 cơ sở hội cấp xã, 23 hội cơ sở) và 1.639 chi hội (giảm 440 chi hội do sáp nhập); Liên đoàn Lao động tỉnh có 1.697 công đoàn cơ sở, thành lập mới 5 công đoàn cơ sở, giảm 32 công đoàn cơ sở (do sáp nhập, giải thể, cắt hợp đồng, về hưu); Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã kiện toàn 1.672 chi hội phụ nữ (trước đây là 2.162 chi hội), còn 04 xã thuộc 02 huyện Ia Grai, Kông Chro đang trong quá trình sáp nhập. Đồng thời, tiến hành củng cố, kiện toàn chi, tổ hội kịp thời, đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên. Tiếp tục củng cố, kiện toàn các tổ chức đoàn, hội còn thiếu, khuyết về cán bộ.

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh thường xuyên đổi mới chương trình, cách thức tập huấn nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên, hội viên cơ sở dễ dàng tiếp cận với các chủ trương, nội dung mới liên quan đến từng đơn vị. Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo, phối hợp mở 07 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận với 732 lượt người tham dự. Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp với Trường chính trị tỉnh tổ chức bồi dưỡng được 69/70 đồng chí chủ tịch hội cựu chiến binh cơ sở về nghiệp vụ công tác Hội. Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn (mời giảng viên Trung tâm đào tạo trường Đại học Tôn Đức Thắng) cho 342 cán bộ công đoàn cơ sở. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp mở 17 lớp tập huấn với 1.074 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia.

Bảo Hân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG