The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Pleiku: Quan tâm xây dựng hệ thống chính trị
22/03/2020 - Lượt xem: 1702
Từ đầu năm đến nay, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ thành phố Pleiku đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị và đã được được kết quả tích cực.

Thực hiện công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền các ngày kỷ niệm, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các sự kiện chính trị quan trọng. Tổ chức các Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng đảm bảo theo quy định. Ban hành kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; kế hoạch tổ chức kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và giao lưu, gặp mặt những điển hình tiên tiến học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hướng dẫn cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các tổ chức cơ sở đảng xây dựng bản kế hoạch cá nhân năm 2020.

Tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng. Trong quý, đã giải thể chi bộ Bảo hiểm xã hội thành phố, chuyển đảng viên của chi bộ về sinh hoạt tại Đảng bộ cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai; thành lập Chi bộ cơ sở Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố trực thuộc Thành ủy. Đến nay, Đảng bộ thành phố có 65 tổ chức cơ sở (TCCS) đảng gồm 27 đảng bộ cơ sở và 38 chi bộ cơ sở; có 309 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với tổng số 8.741 đảng viên. Theo dõi chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tổ chức kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 gắn với sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025: Các đảng bộ cơ sở đã hoàn thành công tác đại hội chi bộ trực thuộc, cụ thể: đã có 296/310 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022; còn 14 chi bộ trực thuộc đảng ủy phường Chi Lăng chưa tiến hành đại hội do tiến hành các thủ tục sáp nhập xã ChưHDrông vào phường Chi Lăng. Đã chỉ đạo hoàn thành 03 đơn vị tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Thường vụ Thành ủy đang tập trung chỉ đạo 02 đơn vị đại hội thí điểm hoàn thành trong tháng 3/2020.

Đoàn Kiểm tra của Trung ương làm việc với hệ thống chính trị phường Yên Thế, thành phố Pleiku về công tác dân vận. Ảnh: N.Đ

Công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành kỹ lưỡng, chặt chẽ, đúng quy trình, kế hoạch đề ra. Ban hành kế hoạch xây dựng văn kiện đại hội; xác định chủ đề, phương châm Đại hội và đề cương Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề cương Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI; phân công các thành viên Tiểu ban nội dung tham gia Tổ báo cáo chính trị và Tổ báo cáo kiểm điểm; giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn chịu trách nhiệm dự thảo nội dung các văn kiện. Hiện nay, đã ban hành dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ 03 để lấy ý kiến tham gia của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng, cán bộ, đảng viên, đội ngũ tri thức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố theo quy định. Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI đã ban hành dự thảo lần thứ 02.

Tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ thành phố có 15 đảng viên bị thi hành kỷ luật, trong đó khiển trách 10, cảnh cáo 02 và khai trừ 03 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiếp nhận 07 đơn tố cáo, kiến nghị đảng viên (trong đó có 03 đơn nặc danh), đã chuyển các đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định, đồng thời đã chuyển qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 01 đơn đối với 01 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác kết nghĩa với các làng đồng bào dân tộc thiểu số và bám nắm địa bàn, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các làng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Chỉ đạo phối hợp theo dõi, báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện mô hình Nông hội trên địa bàn thành phố. Ban chỉ đạo quy chế dân chủ thành phố tổng kết, chấm điểm, phân loại thực hiện quy chế dân chủ năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 và đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ gia đình người có công với cách mạng, gia đình đoàn viên, hội viên nghèo, khó khăn nhân dịp Tết; vận động, hỗ trợ thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2020. Triển khai tổ chức hội nghị phản biện dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự thảo Nghị quyết về chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao thu nhập cho nhân dân xã An Phú và xã Chư Á đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Hoàng Tuấn

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG