17/05/2021 - Lượt xem: 1662
Lựa chọn nội dung đột phá, xây dựng tiêu chí cụ thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị là chủ trương, phương pháp mà Ban Thường vụ thành phố Pleiku xác định trong suốt 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần đem lại hiệu quả thiết thực thúc đẩy kinh tế phát triển, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngay từ khi có hướng dẫn thực hiện của cấp trên, thành phố Pleiku đã xây dựng kế hoạch toàn khóa, xác định cụ thể 4 nội dung đột phá, đó là: Đổi mới phương thức, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo; trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố trong thời gian tới; Quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí;  Phát huy vai trò của Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và kế hoạch chuyên đề từng năm như: Năm 2019, thực hiện 3 nội dung: Tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc, được dư luận quần chúng quan tâm. Năm 2020, thực hiện 2 nội dung trọng tâm, đột phá đó là: Đa dạng các hình thức tập hợp nhân dân và tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước;  Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền các cấp và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”...

Trên cơ sở những nội dung cụ thể đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo tích cực đổi mới nội dung sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện công tác chuyên môn; ban hành Kế hoạch số 108-KH/TU, ngày 13/2/2019 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, trong đó chú trọng chỉ đạo các tổ chức đảng đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Thành ủy viên và chỉ đạo phân công cấp ủy viên cơ sở tham dự sinh hoạt các chi bộ trực thuộc, nhất là chi bộ khu dân cư. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn nội dung tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng năm, sinh hoạt chuyên đề hằng quý gắn với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong hình hình mới.

Nhiều địa phương, đơn vị có các hình thức sinh hoạt chuyên đề sáng tạo: Các đảng bộ trực thuộc tổ chức các cuộc thi, hội thi nhằm sân khấu hóa hình thức sinh hoạt chuyên đề, phát huy trách nhiệm của cấp ủy, bí thư chi bộ, đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở quán triệt, triển khai các nội dung chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một số chi bộ ít đảng viên phối hợp tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai - Kon Tum, làm báo tường, tổ chức thi hỏi - đáp tìm hiểu các chuyên đề; các đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị “Mỗi câu chuyện - Một bài học”, các buổi tọa đàm tìm hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đảng bộ Quân sự thành phố tổ chức tọa đàm “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh “Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ mới”; Đảng bộ Công an thành phố tổ chức tọa đàm chủ đề “Một số giải pháp thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì dân phục vụ”. Một số đơn vị gắn nội dung học tập chuyên đề với  thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thực hiện chủ đề công tác năm: “Năm kỷ cương hành chính”, “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, “Năm dân vận chính quyền”, “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động..., tạo thành phong trào thi đua rộng khắp trên địa bàn thành phố.

Diện mạo thành phố Pleiku có nhiều khởi sắc

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo quyết liệt về công tác cải cách hành chính, tích cực đổi mới lề lối làm việc theo hướng công khai, dân chủ, gần dân, vì dân, có nhiều giải pháp tích cực để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm và phong cách phục vụ Nhân dân hướng tới xây dựng văn hóa xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với các hồ sơ giải quyết chậm trễ. Công khai quy trình, thủ tục giải quyết công việc, danh tính, chức vụ, quyền hạn, thông tin liên hệ, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc của tổ chức, công dân; công khai Bản cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ đảng viên, bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ lãnh đạo, quản lý và người kê khai... Cơ chế “Một cửa”, “Một cửa hiện đại” triển khai có hiệu quả, đồng bộ, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống một cửa điện tử, góp phần thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan hành chính, hiện đại hóa nền công vụ, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch, tiết kiệm chi phí nhà nước và xã hội Năm 2017, tiếp nhận 50.126 hồ sơ, trễ hạn 8.321 hồ sơ (chiếm 14,4%); năm 2020, tiếp nhận 47.573 hồ sơ, trễ hẹn 17 hồ sơ (chiếm 0,03% hồ sơ); quý 1/2021 tiếp nhận 3.983 hồ sơ, trễ hẹn 01 hồ sơ (chiếm 0,02%).

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước được quan tâm, đẩy mạnh, 100% các cơ quan, đơn vị và ủy ban nhân dân các xã, phường đã cài đặt và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành đảm bảo cả các văn bản đi, đến (trừ văn bản có chỉ mức độ mật và các văn bản có quy định riêng). Đều xử lý trên hệ thống và sử dụng chữ ký số. Đẩy mạnh thực hiện thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cơ sở và thành phố.

Những thay đổi trong cơ chế chính sách và cách điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn, hiệu quả trong thực hiện những khâu đột phá đã góp phần thay đổi diện mạo của thành phố ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn: Tỷ lệ đường được bê tông, nhựa hóa trục xã, liên xã đạt 100%, trục thôn, làng đạt 91,2%, ngõ xóm nhựa hóa đạt 76,6%; đường trục chính nội đồng được cứng hóa đạt 82,9%; hệ thống thủy lợi đáp ứng cho 92,4% diện tích gieo trồng; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia...Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 83,2 triệu đồng/năm, gấp 2,1 lần so với năm 2016; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2020 còn 0,28%. Năm 2018 thành phố được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận hoàn thành nông thôn mới; năm 2020 thành phố Pleiku trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai.

Phương Thanh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB676.68702.68
SGD17,391.4917,951.70
SEK2,217.802,312.25
SAR6,241.016,491.34
RUB293.01324.41
NOK2,202.822,296.64
MYR5,260.675,376.09
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.4419.13
JPY177.60186.14
INR284.71296.13
HKD2,948.403,043.37
GBP28,325.1129,237.51
EUR24,935.4526,068.31
DKK3,338.253,466.52
CNY3,386.643,496.26
CHF25,212.8326,024.98
CAD16,828.7217,370.80
AUD15,423.5615,920.37
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG