The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Phụ nữ Đức Cơ tiếp tục phát huy vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo trong công tác
21/12/2019 - Lượt xem: 1541
Sau 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, của cả hệ thống chính trị huyện Đức Cơ, của cộng đồng và bản thân người phụ nữ về vai trò, vị trí của phụ nữ và công tác phụ nữ trong tình hình mới có nhiều chuyển biến tích cực.

Bình đẳng giới của phụ nữ trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội đạt được những kết quả tiến bộ; vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định và nâng cao. Tổ chức hội phụ nữ các cấp ngày càng được củng cố và kiện toàn; phát huy vai trò trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ; tạo điều kiện cho phụ nữ có nhiều cơ hội phát huy trí tuệ, thể hiện năng lực, góp phần quan trọng cùng địa phương hoàn thành các nhiệm vụ chính trị. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải sớm khắc phục, đó là: Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thực sự quan tâm đúng mức, đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả trong việc lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao công tác phụ nữ trong tình hình mới.  Việc tuyên truyền, phổ biến một số luật như Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình chưa thực sự sâu rộng, hiệu quả chưa cao nên thực tế vẫn còn các vụ việc về bạo hành gia đình, xâm hại trẻ em nữ xảy ra trên địa bàn. Phương thức hoạt động của các cấp Hội Phụ nữ còn chậm đổi mới, máy móc; vẫn còn tình trạng "hành chính hoá", nhất là ở cơ sở. Một số cán bộ phụ nữ  chưa thực sự phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Phụ nữ ngày càng phát huy khả năng và khẳng định vị thế của mình. Ảnh: N.Đ

Nguyên nhân của những hạn chế đó là: Do nhận thức của một cấp ủy đảng, chính quyền về bình đẳng giới, về vai trò, vị trí, năng lực của phụ nữ còn chưa đầy đủ; chưa chú trọng các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới. Dự báo, nghiên cứu những vấn đề phát sinh liên quan đến công tác vận động phụ nữ, kiểm tra đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chưa thường xuyên, kịp thời. Việc thể chế hóa một số quan điểm, đường lối, chính sách  của Đảng về công tác phụ nữ  chưa đầy đủ, đồng bộ. Hội liên hiệp Phụ nữ chưa làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất cho cấp ủy lãnh đạo công tác vận động phụ nữ sát với điều kiện cụ thể. Một số cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở còn hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức, điều hành công việc. Một số hội viên phụ nữ, nhất là hội viên người đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn tư tưởng cam chịu, chưa quyết liệt đấu tranh trong các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ, nhất là quyền bình đẳng giới trong giai đoạn hiện nay.

Thời gian đến, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Cơ sẽ tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TW và tuyên truyền sâu rộng trong xã hội, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí, tiềm năng to lớn của phụ nữ, công tác phụ nữ  và về bình đẳng giới trong tình hình mới. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến công tác phụ nữ, chính sách bình đẳng giới; triển khai thực hiện tốt chính sách đặc thù hỗ trợ phụ nữ ở vùng biên giới, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Khuyến khích, hỗ trợ phù hợp phụ nữ khởi nghiệp góp phần phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững. Tạo điều kiện để phụ nữ được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, tiếp cận với khoa học, công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện.   

Chỉ đạo thực hiện các quy định về công tác cán bộ bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giữa nam và nữ về độ tuổi trong quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển đối với một số nhóm phụ nữ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phù hợp trong từng giai đoạn. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tiếp tục phát huy vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo trong công tác tham mưu giúp cấp ủy đảng về công tác phụ nữ, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên phụ nữ.  Khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, thành lập hợp tác xã, tổ liên kết do phụ nữ làm chủ. Tạo điều kiện để phụ nữ được tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học, tiếp cận với khoa học, công nghệ đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của đất nước. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, tham mưu xử lý nghiêm minh các hành vi bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát, phản biện xã hội. Các cấp ủy đảng tiếp tục quan tâm, làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp; chú trọng tổ chức đối thoại trực tiếp với phụ nữ để giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc và những vấn đề đặt ra trong công tác phụ nữ và tổ chức hội ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nguyễn Huy

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG