The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về công tác phụ nữ tại tỉnh Đăk Lăk
29/12/2019 - Lượt xem: 1693
Chiều 28/12, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức Hội nghị các tỉnh, thành khu vực duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình.

Nội dung Hội nghị nhằm đánh giá 01 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Phước Lộc - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương;  cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, địa phương liên quan. 

Về phía tỉnh Gia Lai, tham dự Hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Niên - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội; Võ Thanh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Báo cáo do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam trình bày tại Hội nghị nêu rõ: Trong thời gian qua, các cấp, các ngành, địa phương đã nghiêm túc quán triệt, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ, bình đẳng giới; tập trung ưu tiên nguồn lực cho công tác phụ nữ; lồng ghép các vấn đề bình đẳng giới vào quá trình xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tăng cường đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật, chính sách liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới, gia đình, trẻ em; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ và trẻ em; quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện. Công tác cán bộ nữ được cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỷ lệ nữ là tham gia gia cấp ủy của các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực ở cấp tỉnh và cấp xã cao hơn so với tỷ lệ bình quân của cả nước; có 13/14 tỉnh có nữ ủy viên ban thường vụ cấp tỉnh; đội ngũ nữ lãnh đạo chủ chốt các cấp hầu hết đều chiếm tỷ lệ 10%...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai công tác phụ nữ thời gian qua còn tồn tại một số vấn đề cần lưu ý, quan tâm như: Tỷ lệ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã miền núi, biên giới còn cao so với tỷ lệ hộ nghèo chung; tỷ lệ lao động nữ chưa qua đào tạo còn cao; tình trạng mù chữ, không biết tiếng phổ thông ở phụ nữ dân tộc thiểu số đã và đang hạn chế cơ hội phát triển, nâng cao đời sống của phụ nữ; tỷ lệ nữ cấp ủy viên chưa đạt chỉ tiêu 15% theo quy định ở tất cả các cấp; tỷ lệ nữ đại biểu hội đồng nhân dân các cấp chưa đạt yêu cầu đề ra…

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết: Năm 2020, các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác phụ nữ, bình đẳng giới; phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, giáo dục, việc làm, đào tạo nghề, sức khỏe sinh sản cho phụ nữ; phát huy vai trò nòng cốt của hội LHPN các cấp trong công tác phụ nữ; chú trọng bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn vào các vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp; đảm bảo tỷ lệ nữ trong quy hoạch…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phụ nữ trong tỉnh hình mới, nhất là những thuận lợi, khó khăn trong việc đào tạo, sử dụng cán bộ nữ, trước mắt là đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thống nhất cao với dự thảo Báo cáo do Hội LHPN chuẩn bị; đồng thời, nêu lên những thuận lợi, khó khăn và đề xuất một số giải pháp có liên quan đến công tác cán bộ trong thời gian đến trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo đó, về thuận lợi: Thứ nhất, công tác quy hoạch cán bộ nữ tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục được quan tâm, đảm bảo theo quy định, những đơn vị chưa quan tâm quy hoạch cán bộ nữ đều được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo. Thứ hai, qua theo dõi, số cán bộ nữ được quy hoạch đã có nhiều cố gắng, luôn phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Về khó khăn: Thứ nhất, là việc sắp xếp số cán bộ nữ đã được quy hoạch hoặc hiện đang giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trước thềm đại hội đảng bộ các cấp vẫn gặp một số khó khăn nhất định. Thứ hai, công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, trong đó có cán bộ nữ vẫn còn hạn chế. Thứ ba, việc tuyển dụng nữ công chức, viên chức, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số chưa đảm bảo theo yêu cầu, dẫn đến công tác tạo nguồn, phát triển đối với cán bộ nữ là công chức còn gặp khó khăn. Thứ tư, việc đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng số cán bộ trẻ của tỉnh tuy được quan tâm nhưng kết quả đạt được còn khá khiêm tốn.

Về giải pháp trong thời gian đến, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản của Trung ương, địa phương về công tác phụ nữ, nhất là Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị trong việc thực hiện công tác cán bộ nữ. Làm tốt các khâu trong công tác cán bộ. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo để tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp đảm bảo theo đúng quy định.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao nỗ lực của các tỉnh, thành phố trong khu vực trong việc triển khai Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư; đồng thời, nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ trong tình hình mới. Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của phụ nữ, bình đẳng giới trong đời sống xã hội; cấp ủy, chính quyền các cấp cần chủ động bố trí, sắp xếp, bố trí các vị trí phù hợp để cán bộ nữ có điều kiện rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành; đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp khóa mới đạt 15% trở lên; quan tâm phát triển, đào tạo cán bộ trẻ, phụ nữ, dân tộc thiểu số…

Nhân dịp này, Ban Dân vận Trung ương đã phối hợp với Hội LHPN Việt Nam tổ chức Chương trình trao quà Tết yêu thương Xuân Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với tổng trị giá gần 490 triệu đồng, gồm: thăm hỏi, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng; trao tặng 30 suất quà cho các gia đình chính sách; trao 20 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó; hỗ trợ 02 mô hình sinh kế của phụ nữ; trao tặng 3 nhà mái ấm tình thương, 5 công trình nước sạch hợp vệ sinh.

Nguyễn Đông

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG