The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống cách mạng, đoàn kết nỗ lực phấn đấu, bằng mọi biện pháp tích cực phấn đấy xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững
11/12/2015 - Lượt xem: 2263
Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X diễn ra từ ngày 08 đến ngày 11/12/2015. Bế mạc Kỳ họp, đồng chí Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng. Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

Kính thưa đồng bào, đồng chí,

Kính thưa đồng chí Hà Sơn Nhin, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh,

Thưa quý vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

Thưa quý vị khách quý,

Qua 3 ngày rưỡi làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân tỉnh đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân đã dành thời gian phân tích, đánh giá một cách sâu sắc thực trạng tình hình kinh tế - xã hội trong năm 2015 và thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015 và nhận thấy, trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn nhưng các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị đã nỗ lực phấn đấu, đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta vẫn còn nhiều hạn chế như: Tình hình sản xuất kinh doanh vẫn còn gặp nhiều khó khăn; chuyển đổi cây trồng vật nuôi còn chậm nên hiệu quả kinh tế trên 1 đơn vị diện tích chưa cao, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp chưa nhiều. Vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng vẫn diễn biến phức tạp. Giá một số mặt hàng nông sản chủ lực và kim ngạch xuất khẩu giảm. Tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới còn chậm. Tỷ lệ hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số còn cao. Cải cách thủ tục hành chính chưa đạt theo yêu cầu. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh còn thấp và tụt dần. Quốc phòng, an ninh còn tiềm ẩn phức tạp. 

Thưa quý vị đại biểu,

Trên cơ sở đánh giá một cách sâu sắc những thuận lợi, khó khăn trong năm qua và yêu cầu phát triển của những năm tiếp theo, HĐND tỉnh xác định nhiệm vụ tổng quát cho năm 2016 là: Phải tiếp tục phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng 7,5% là hợp lý, thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; chăm lo nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân, tập trung xóa đói giảm nghèo bền vững, lấy năm 2016 là năm thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; đẩy nhanh Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X cũng đã xem xét, quyết định về công tác nhân sự của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh theo thẩm quyền. Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ông Phạm Đình Thu, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Rah Lan Tuấn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Hoàng Công Lự, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; ông Đào Xuân Liên, nguyên Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trên cương vị của mình, các vị đã luôn nỗ lực dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Thay mặt Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc các vị mạnh khỏe, tiếp tục theo dõi và có nhiều ý kiến đóng góp cùng Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Xin chúc mừng bà Ayun H’Bút, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh vừa trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Đức Hoàng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đak Đoa vừa trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Chúc các vị dồi dào sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới và cùng với tập thể Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giữ vững đoàn kết, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh trong nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Kính thưa đồng bào, đồng chí,

Thưa quý vị đại biểu,

Năm 2016 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, cũng là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào tháng 5/2016. Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trong tỉnh và các cấp, các ngành phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống cách mạng, đoàn kết nỗ lực phấn đấu, bằng mọi biện pháp tích cực huy động tối đa các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng có được, thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Sau kỳ họp này, đề nghị các cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cần triển khai một số công việc sau:

Một là, khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh vừa thông qua, phấn đấu ngay trong những ngày đầu, tháng đầu để hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2016, tạo đà cho những năm tiếp theo. Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, quan tâm giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội, kiên quyết trấn áp các loại tội phạm, kiềm chế cho được tai nạn giao thông, đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tiếp tục thực hiện các chính sách phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở.

Thực hiện có hiệu quả những lời hứa trước đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri tỉnh nhà. Tăng cường giám sát trách nhiệm của các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, xem xét, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc của nhân dân, của doanh nghiệp.

Hai là, đề nghị các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan triển khai thực hiện giám sát, tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh một cách nghiêm túc; Lựa chọn một số vấn đề mà xã hội, dư luận đang quan tâm, có nhiều bức xúc để thực hiện việc giám sát, chú ý là các chất vấn và các kiến nghị của cử tri mà các ngành các cấp đã hứa, không để kiến nghị nhiều lần, phải giám sát đến cùng. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, sớm báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, đồng thời thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, giám sát, đôn đốc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ba là, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các ngành liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, để sự kiện chính trị trọng đại này thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Kính thưa đồng bào, đồng chí,

Thưa quý vị đại biểu,

Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X đã hoàn thành chương trình đề ra, thay mặt chủ tọa Kỳ họp tôi xin cảm ơn các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị khách quý tham dự kỳ họp; cảm ơn các cơ quan báo, đài, lực lượng  phục vụ cho kỳ họp đã đóng góp tích cực vào sự thành công chung của Kỳ họp.

Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đại biểu, xin kính chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng cử tri trong tỉnh luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, đoàn kết và thắng lợi.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

Xin trân trọng cám ơn!

 

 _______

Đầu đề do Ban Biên tập đặt

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG