11/08/2016 - Lượt xem: 1956
Nhân dịp Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tọa đàm “Phát huy vai trò người tiêu biểu có uy tín các dân tộc thiểu số Tây Nguyên trong việc tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc” tại Gia lai. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã phát biểu chào mừng tại Hội nghị, Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giói thiệu toàn văn bài phát biểu.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

 

Kính thưa đồng chí Bùi Thị Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Kính thưa các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Tây Nguyên và cá nhân tiêu biểu của 05 tỉnh Tây Nguyên,

Kính thưa toàn thể Hội nghị,

Hôm nay, tỉnh Gia Lai rất vinh dự được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lựa chọn để tổ chức Hội nghị Tọa đàm “Phát huy vai trò người tiêu biểu có uy tín các dân tộc thiểu số trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc” Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên năm 2016. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã về dự và chủ trì Hội nghị.

Xin chào mừng các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Tây Nguyên và 40 cá nhân tiêu biểu về dự Hội nghị. Chúc các đồng chí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Kính thưa các đồng chí,

Cách đây 70 năm - thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai vinh dự được Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm địa điểm tổ chức Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam vào ngày 19 tháng 4 năm 1946; với tình cảm sâu nặng, Người đã gửi Thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam. 70 năm đã trôi qua, nhưng nội dung tư tưởng trong Thư Bác Hồ vẫn còn mãi giá trị trường tồn; đó là lời hiệu triệu, khích lệ đồng bào các dân tộc thiểu số miền Nam và đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đoàn kết một lòng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước.

 Thưa các đồng chí,

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 18 tháng 01 năm 2002 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001 - 2010; những nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và được sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Trung ương; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng đã có nhiều khởi sắc, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và đạt một số kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý; giá trị ngành công nghiệp - dịch vụ tiếp tục tăng. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh có 23 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo có nhiều chuyển biến. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng đảng đạt kết quả tích cực.

Đặc biệt, tỉnh luôn quan tâm chăm lo xây dựng và giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chú trọng thực hiện công tác dân tộc; xây dựng, củng cố và phát huy vai trò người tiêu biểu có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, khu dân cư; tuyên truyền động viên Nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tạo ra sức lan tỏa trong các tầng lớp Nhân dân, có nhiều mô hình, cách làm hiệu quả như: Tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Ngày vì người nghèo” và các hoạt động vận động hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, hoạt động nhân đạo, từ thiện..., nhất là phát động và thực hiện Cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, Gia Lai vẫn là một tỉnh nghèo, đời sống của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn.

- Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao; trong đó hộ nghèo chiếm tỷ lệ 83,42% (tương đương 53.459 hộ) và hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 67,82% (tương đương 16.092 hộ).

- Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số chuyển biến còn chậm.

- Một số hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số chưa được xóa bỏ triệt để.

- Trình độ dân trí còn thấp nên một bộ phận người dân bị các phần tử xấu lợi dụng kích động, tuyên truyền, xuyên tạc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gây mất đoàn kết trong cộng đồng dân cư, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Kính thưa các đồng chí,

Hội nghị Tọa đàm “Phát huy vai trò người tiêu biểu có uy tín các dân tộc thiểu số trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc” Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên năm 2016 tổ chức tại Gia Lai là dịp để chúng ta gặp gỡ, trao đổi những kinh nghiệm hay, những kết quả đạt được; đồng thời chia sẻ những khó khăn, hạn chế trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó đề xuất với Trung ương chỉ đạo thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm phát huy hơn nữa vai trò của cá nhân tiêu biểu có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin gửi lời chào mừng và chúc sức khỏe đến đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và toàn thể các đồng chí đại biểu dự Hội nghị. Chúc Hội nghị Tọa đàm thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

                                                                                      Dương Văn Trang

                                                                               - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

                                                                             Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

(*) Tiêu đề do Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh đặt.

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,330.0023,670.00
THB676.39702.38
SGD17,452.2918,014.46
SEK2,251.132,347.00
SAR6,238.856,489.10
RUB290.75321.91
NOK2,221.392,316.00
MYR5,265.585,381.10
KWD76,654.0279,728.68
KRW17.6519.36
JPY176.63185.12
INR285.28296.73
HKD2,947.373,042.31
GBP28,514.2629,432.78
EUR25,262.5026,410.24
DKK3,384.023,514.06
CNY3,408.133,518.44
CHF25,298.5626,113.49
CAD16,919.9917,465.02
AUD15,585.8216,087.88
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG