The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Phát biểu khai mạc Hội nghị Lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV)
03/04/2018 - Lượt xem: 2357
Sáng 03/4, tại Hội trường 2-9, Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 (khóa XV). Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã phát biểu khai mạc hội nghị. Ban Biên tập Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh Gia Lai xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu quan trọng trên của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Kính thưa các đồng chí đại biểu các ban đảng Trung ương,

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành,

Thưa các đồng chí dự Hội nghị,

Thực hiện Chương trình công tác, hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 12 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2018. Thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy năm 2017.

Thưa các đồng chí,

1- Về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2018

Ngoài những nội dung đã nêu trong dự thảo Báo cáo, đề nghị các đồng chí bám sát Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 và từ tình hình thực tiễn của tỉnh, ngành, đơn vị, địa phương để phân tích kỹ tình hình, chỉ rõ những kết quả đạt được; nêu rõ những vấn đề mới nảy sinh và những hạn chế, yếu kém chưa được khắc phục, từ đó đề xuất các giải pháp để tập trung chỉ đạo quyết liệt trong thời gian đến. Trong đó, yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém cơ bản sau:

- Sản xuất vụ đông xuân 2017 - 2018 chưa đạt so với kế hoạch, giảm so với cùng kỳ (chủ yếu là diện tích mía). Các chương trình, dự án trong lĩnh vực nông nghiệp chậm triển khai.

- Công tác phòng, chống cháy rừng thực hiện chưa nghiêm; tình trạng phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép vẫn diễn biến phức tạp, trong 3 tháng đầu năm, xảy ra 178 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

- Một số dự án đầu tư nguồn ngân sách nhà nước vẫn chậm hoàn thành thủ tục, trong tổng số 64 dự án khởi công mới năm 2018, chỉ có 12 dự án đang triển khai thi công, chiếm 18,75%. Một số chủ đầu tư chậm trễ trong quá trình hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản.

- Công tác xúc tiến đầu tư còn một số bất cập; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tuy được cải thiện, nhưng không đáng kể, đứng thứ 43/63 tỉnh, thành; vẫn có 02 chỉ số giảm điểm, giảm bậc mạnh so với năm 2016 (chi phí thời gian, cạnh tranh bình đẳng). Từng cấp, từng ngành phải xác định rõ trách nhiệm của địa phương, đơn vị để có giải pháp, lộ trình cụ thể góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thời gian đến. Nhất là vấn đề cải cách thủ tục hành chính vẫn còn những hạn chế, đây là trách nhiệm của các cấp ủy, cơ quan hành chính nhà nước.

- Việc giải quyết đất ở, đất sản xuất cho nhân dân, nhất là các hộ dân tộc thiểu số còn chậm; vấn  đề này Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo từ lâu nhưng các địa phương, các ngành chưa có báo cáo và giải pháp khắc phục.

- Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất; đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên mầm non, tiểu học vẫn còn thiếu; khó khăn, vướng mắc trong vấn đề giải quyết hợp đồng của giáo viên. Vẫn còn tình trạng học sinh bỏ học, chủ yếu là ở các địa bàn khó khăn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

- An ninh tôn giáo, an ninh nông thôn còn nhiều yếu tố phức tạp. Tai nạn giao thông số vụ, số người chết tăng cao so với cùng kỳ (so với cùng kỳ năm 2017 tăng 10 vụ, 21 người chết). Tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp, số vụ phát hiện và bắt giữ tăng (tăng 16 vụ so với cùng kỳ). Đặc biệt xảy ra tình trạng các đối tượng hình sự bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, chèn ép thương lái và người dân trong việc thu mua nông sản xảy ra tại một số địa phương.

- Đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hành chính, tư pháp vẫn còn phức tạp. Tình trạng mua nợ hàng hóa, vay tiền lãi suất cao của người dân tộc thiểu số xảy ra 12 huyện, thị xã, thành phố; lấn chiếm, tranh chấp đất đai vẫn còn

- Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của một số đơn vị, địa phương chưa nghiêm túc; nắm diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, những vấn đề mang tính thời sự bức xúc trong nhân dân có thời điểm chưa kịp thời.

- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa được thể hiện rõ nét, nhất là những cán bộ, đảng viên công tác ở những vị trí nhạy cảm. Một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chưa khắc phục. Tại một số cơ quan, đơn vị của tỉnh xảy ra tình trạng cán bộ, đảng viên vay tiền không có khả năng trả nợ, bị người dân gửi đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã bỏ nhiệm sở hoặc xin nghỉ việc tạo dư luận không tốt trong nhân dân. Vai trò, trách nhiệm của một số người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thật sự được phát huy.

- Việc tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) còn chậm so với yêu cầu.

- Một số đồng chí Tỉnh ủy viên thực hiện chưa nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; việc nắm tình hình cơ sở theo địa bàn được phân công phụ trách chưa tốt, chậm tham mưu, đề xuất cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết khó khăn ở cơ sở.

- Chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ còn hạn chế. Qua đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017, vẫn còn 15 tổ chức đảng yếu kém và hiện vẫn còn 1.200 đảng viên chưa kiểm điểm, phân loại.

- Việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của một số cấp ủy cấp huyện còn chậm.

Tôi đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận những vấn đề hạn chế nêu trên.

2- Đối với dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy năm 2017, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 01 năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2017 và kiểm điểm theo nội dung gợi ý của Ban Bí thư. Với tinh thần nghiêm túc, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng đối với kết quả đạt được và hạn chế, khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2017. 

Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy khóa XV; hôm nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy năm 2017 xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận, phân tích và thẳng thắn đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế của tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong năm 2017, từ đó, bổ sung phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2018.

Thưa tất cả các đồng chí,

Thời gian của Hội nghị diễn ra 01 ngày để bàn nhiều vấn đề quan trọng, giải quyết thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời gian đến. Vì vậy, đề nghị các đồng chí phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, bám sát gợi ý để thảo luận, tham gia ý kiến hoàn thiện các dự thảo văn bản, đảm bảo chất lượng, mang lại hiệu quả cao trong tổ chức thực hiện sau này.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV.

Xin trân trọng cảm ơn.

______________

Đồng chí Dương Văn Trang
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

 

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG