01/12/2017 - Lượt xem: 2373
Sáng 01/12, tại Hội trương 2-9, Tỉnh ủy Gia Lai đã long trọng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, khóa XV. Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có bài phát biểu khai mạc quan trọng. Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu trên.

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Thưa các đồng chí dự Hội nghị,

Thực hiện Chương trình làm việc năm 2017 của Tỉnh ủy; hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 11 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 và thảo luận một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Thông qua các báo cáo về: Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; công tác tổ chức cán bộ năm 2017. Bàn, quyết định: Nghị quyết về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018; Chương trình làm việc năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và giải quyết một số công việc thuộc thầm quyền.

Để các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đại biểu dự Hội nghị có cơ sở thảo luận, phân tích, tôi xin nhấn mạnh, gợi ý thêm một số vấn đề như sau:

1- Về kết quả ước thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 và dự kiến một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 và đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra, trong đó có: 07 chỉ tiêu vượt, 13 chỉ tiêu đạt, 01 chỉ tiêu không đạt và 03 chỉ tiêu về xây dựng Đảng chưa đánh giá. Tuy nhiên, vẫn còn không ít những hạn chế, khuyết điểm cần phải nghiêm túc nhìn nhận, phân tích nguyên nhân và tìm giải pháp khắc phục, đó là:

- Tăng trưởng kinh tế của tỉnh tuy có chuyển biến tích cực nhưng chưa thật sự bền vững; tốc độ tăng trưởng chậm so với các tỉnh bạn vùng lân cận.

- Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết, công tác quản lý chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp vẫn còn buông lỏng.

- Việc triển khai kế hoạch trồng rừng gặp nhiều khó khăn, không đạt chỉ tiêu đề ra. Tình trạng phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép tuy có giảm nhưng vẫn còn phức tạp; trong năm đã phát hiện 44 vụ phá rừng, 38 vụ khai thác gỗ, lâm sản trái phép, hơn 550 vụ mua bán, vận chuyển, cất giữ lâm sản trái pháp luật.

- Việc quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch các loại cây trồng chưa chặt chẽ; các chương trình dự án trong lĩnh vực nông nghiệp tuy có cố gắng nhưng chưa hình thành được nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng cao.

- Một số dự án đầu tư chậm triển khai; gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành thủ tục. Công tác xúc tiến đầu tư vẫn còn một số vướng mắc, nhất là trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng, năng lực tài chính của chủ đầu tư.

- Phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh, công tác quy hoạch chi tiết quá chậm, chưa tạo được sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh.

- Công tác giảm nghèo tuy đạt được những kết quả đáng khích lệ, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra nhưng hiệu quả chưa như mong muốn, nhất là hộ nghèo dân tộc thiểu số.

- Một số địa phương chưa thực sự quyết tâm, tích cực trong công tác cải cách hành chính, dẫn đến một số nội dung chưa được triển khai hoặc triển khai chưa đồng bộ; vẫn còn một số hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn giải quyết nhưng chậm được khắc phục; việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu.

- Tính chủ động trong thực hiện, phối hợp, trách nhiệm của người đứng đầu một số sở, ngành, địa phương chưa cao, một bộ phận cán bộ vẫn chưa tận tâm phục vụ, cần được chấn chỉnh kịp thời.

- Tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hành chính, tư pháp  chưa được giải quyết dứt điểm. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân giữa các cơ quan còn có dấu hiệu né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

- Việc quản lý, định hướng hoạt động của báo, đài trên địa bàn tỉnh chưa kịp thời. Công tác phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân còn chậm, nội dung, hình thức chưa phù hợp, chậm đi vào cuộc sống ở một số nơi.

- Tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn phức tạp, số vụ tai nạn vẫn ở mức cao, có vụ đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó, sự vào cuộc của một số cấp ủy, chính quyền chưa quyết liệt, đồng bộ, chưa duy trì thường xuyên, kiên trì các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông; chưa phân tích cụ thể từng vụ tai nạn giao thông để kịp thời làm rõ những tồn tại, hạn chế để đề ra các giải pháp và chỉ đạo xử lý những thiếu sót, bất cập trên địa bàn.

- Chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa cao. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa được tổ chức thường xuyên, liên tục; việc nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân có lúc có nơi chưa kịp thời, dẫn đến công tác dân vận hiệu quả còn thấp.

2- Đối với các dự thảo

2.1- Nghị quyết về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018

Trên cơ sở tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan dự kiến các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong năm 2018; đề nghị các đồng chí nghiên cứu, thảo luận kỹ, nhất là đối với các chỉ tiêu, như là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tổng thu ngân sách trên địa bàn, diện tích trồng rừng trong năm, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo, giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số...                                              

Đồng thời, đề xuất bổ sung các giải pháp để Nghị quyết thực sự thiết thực, phù hợp với điều kiện, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Đây cũng là căn cứ, cơ sở để Kỳ họp Thứ Năm - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI thảo luận.

2.2- Về Chương trình làm việc năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Trên cơ sở Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng dự thảo Chương trình triển khai thực hiện. Đề nghị các đồng chí nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi thêm nội dung gì để thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2018.

Thưa các đồng chí,

Thời gian Hội nghị chỉ diễn ra một ngày, với những nội dung rất quan trọng, tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành và đại biểu dự Hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để Hội nghị thành công tốt đẹp.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

Đồng chí Dương Văn Trang

       Ủy viên Trung ương Đảng,                           Bí thư Tỉnh ủy,                Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB674.50700.42
SGD17,374.5217,934.18
SEK2,211.012,305.17
SAR6,241.016,491.34
RUB289.50320.52
NOK2,199.332,293.00
MYR5,253.545,368.80
KWD76,536.4579,606.33
KRW17.3619.04
JPY176.72185.22
INR284.73296.15
HKD2,948.363,043.33
GBP28,304.2929,216.01
EUR24,907.6826,039.29
DKK3,333.673,461.77
CNY3,386.593,496.21
CHF25,171.7025,982.52
CAD16,854.4617,397.37
AUD15,370.3415,865.44
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG