13/07/2018 - Lượt xem: 2107
Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa XI) đã hoàn thành chương trình đề ra. Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu trên của đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội;

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách mời cùng toàn thể cử tri tỉnh nhà.

Sau ba ngày làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ và đầy trách nhiệm, Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XI đã hoàn thành chương trình đề ra. Kỳ họp lần này tiếp tục có sự đổi mới trong tổ chức. Đa số tài liệu được chuyển trước cho đại biểu nghiên cứu, dành nhiều thời gian cho đại biểu thảo luận, xem xét kỹ các nội dung trình Kỳ họp.

Trên cơ sở các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan tư pháp, ý kiến của cử tri và các ngành liên quan, các đại biểu đã tập trung xem xét một cách dân chủ, tâm huyết, phân tích những mặt đạt được, chưa được, nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm và dự báo những thuận lợi, khó khăn, đề ra giải pháp thực hiện từ nay đến cuối năm. HĐND tỉnh nhận thấy, trong điều kiện tình hình kinh tế của tỉnh còn nhiều mặt chưa thuận lợi nhưng các ngành, các cấp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phấn đấu đạt những kết quả quan trọng.

HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018. Đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, bổ sung vào các báo cáo, tờ trình để xây dựng hoàn thiện và nhất trí thông qua 20 nghị quyết quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, làm cơ sở cho UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện. HĐND tỉnh cũng đã tiến hành xem xét 03 báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Kỳ họp gồm: báo cáo kết quả thực hiện việc trồng mới 7.000 ha rừng năm 2017; về tình hình quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh giống cây trồng, vật tư nông nghiệp; việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về quyết định tổng biên chế công chức của tỉnh năm 2018.

Kỳ họp cũng đã xem xét, quyết định về công tác nhân sự của UBND tỉnh theo thẩm quyền, cụ thể là: miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với 02 ông Huỳnh Minh Thuận và ông Nguyễn Hữu Quế, nguyên Giám đốc các Sở Giáo dục - Đào tạo và Sở Giao thông - vận tải. HĐND tỉnh đã bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Tư Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo.

Kỳ họp đã tiến hành xem xét báo cáo việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh năm 2016, 2017 và HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết chuyên đề về nội dung này. HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Năm; nghe UBND tỉnh báo cáo việc thực hiện Nghị quyết kết quả giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2016 và báo cáo việc thực hiện kết quả giám sát chất lượng đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh từ năm 2013-2017.

Kỳ họp đã dành thời gian hai ngày để thảo luận tổ và thảo luận chung tại Hội trường. Các đại biểu đã phát biểu nhiều ý kiến tâm huyết, thể hiện trách nhiệm đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vì cái chung, vì lợi ích chính đáng của nhân dân. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới tôi nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thực hiện như sau:

Một là, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua; cần đổi mới mạnh mẽ trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương; thường xuyên bám cơ sở, gần dân, tập trung giải quyết tốt các ý kiến, kiến nghị của cử tri và của đại biểu HĐND tỉnh.

Hai là, tập trung chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện tốt một số vấn đề trọng tâm, lĩnh vực quan trọng của địa phương như: phấn đấu trong năm 2018, 11 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và thị xã An Khê hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, đất đai, nhất là đất lâm nghiệp bị người dân lấn chiếm; chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; triển khai phương án thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố nếu có điều kiện thì cũng nên thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2018 và những năm tiếp theo; đổi mới các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch; đẩy mạnh hợp tác, liên kết phát triển du lịch với các tỉnh, thành; chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh cuối năm 2018. Tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông…

Ba là, sau kỳ họp, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, dành thời gian tham dự kỳ họp HĐND nơi được bầu cử để thông báo kết quả kỳ họp, phổ biến nội dung các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua đến cử tri, nhân dân trong tỉnh và tăng cường các hoạt động giám sát nhằm đảm bảo nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua được thực hiện nghiêm túc và có hiệu qua. Đề nghị Uỷ ban MTTQVN và các đoàn thể, các tổ chức xã hội, giám sát và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Thưa các vị đại biểu

HĐND tỉnh kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đoàn kết, nỗ lực phấn đấu; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức; ra sức thi đua lao động sản xuất để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh, khóa XI đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra; thay mặt Thường trực HĐND tỉnh biểu dương sự chuẩn bị các báo cáo, tờ trình có chất lượng của UBND tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan; ghi nhận sự đóng góp của các cơ quan, đơn vị chức năng đã chuẩn bị và tham gia tốt các nội dung chương trình kỳ họp. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh, các vị khách mời đã dành thời gian tham dự, đóng góp vào thành công của kỳ họp. Chúc các quý vị đại biểu cùng cử tri và nhân dân trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Tôi tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh khóa XI.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,410.0023,750.00
THB678.49704.56
SGD17,293.8617,850.84
SEK2,197.392,290.96
SAR6,260.116,511.17
RUB291.59322.83
NOK2,151.942,243.57
MYR5,202.225,316.32
KWD76,689.4179,765.03
KRW17.2718.94
JPY176.40184.88
INR284.95296.37
HKD2,957.713,052.97
GBP28,254.0429,164.00
EUR24,740.5625,864.44
DKK3,314.393,441.73
CNY3,379.953,489.33
CHF25,102.0025,910.45
CAD16,898.5317,442.77
AUD15,485.7615,984.50
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG