30/06/2015 - Lượt xem: 2355
Sau hai ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV (mở rộng) đã thành công tốt đẹp.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Hà Sơn Nhin, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có bài phát biểu bế mạc. Ban Biên tập trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh Gia Lai xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu này. 

Đồng chí Hà Sơn Nhin, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Ảnh Đăng Vũ.

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

 Thưa các đồng chí đại biểu dự Hội nghị.

Sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV (mở rộng) đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Các đồng chí tham dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến phong phú, sâu sắc, có chất lượng vào các dự thảo văn bản trình Hội nghị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin hoan nghênh và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đại biểu dự Hội nghị.

Thưa các đồng chí,

Để kết thúc Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin khái quát, làm rõ thêm một số vấn đề để chúng ta thống nhất trong tổ chức, chỉ đạo thực hiện:

I- Về tình hình nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

Hội nghị đã thống nhất nhận định, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà phát triển khá; một số chỉ tiêu đạt cao hơn so với cùng kỳ năm trước, thu ngân sách trên địa bàn có nhiều cố gắng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực; chất lượng dạy và học có tiến bộ, công tác chuẩn bị phối hợp kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học Quốc gia có nhiều cố gắng, chu đáo; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng, chống dịch bệnh, các chương trình an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc đạt một số kết quả. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo, tổ chức tiếp công dân, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được chú trọng. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn; công tác tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV triển khai thực hiện khẩn trương đảm bảo nội dung, tiến độ, chất lượng theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch của Tỉnh ủy. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có sự chuyển biến; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng bám cơ sở, bám dân gắn với củng cố tổ chức và tập hợp đoàn viên, hội viên vào tổ chức.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Tình hình khô hạn xảy ra trên diện rộng, gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản khởi công mới năm 2015 chưa triển khai đúng tiến độ. Tình trạng vi phạm Luật quản lý và bảo vệ rừng còn xảy ra. An ninh biên giới, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, tai nạn giao thông tăng cả 3 chỉ số. Hoạt động lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền, kích động, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số bất hợp tác với chính quyền cơ sở và tình trạng vượt biên vẫn xảy ra. Một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chưa toàn diện theo quy định. Công tác chỉ đạo đại hội cấp cơ sở có nơi còn để ra sai sót, lúng túng, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự đại hội. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí hiệu quả chưa cao. Công tác tuyên truyền vận động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tỷ lệ tập hợp quần chúng vào các tổ chức đoàn thể còn thấp.

Thưa các đồng chí,

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm rất quan trọng, có ý nghĩa đối với việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh. Tôi đề nghị các cấp, các ngành và địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh với cơ cấu hợp lý, bền vững, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,73%. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý bảo vệ rừng. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Nỗ lực kêu gọi, xúc tiến đầu tư và cải cách hành chính, tạo môi trường thông thoáng để thu hút các nguồn vốn cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tích cực chỉ đạo thu ngân sách đảm bảo đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

2- Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện các chính sách an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giảm nghèo gắn với phát triển và giảm nghèo bền vững. Tăng cường công tác giải quyết việc làm và học nghề cho người lao động, nhất là lao động nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số. Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới, trước mắt là tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Tập trung triển khai các chính sách về chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế.

3- Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phản bác luận điệu của bọn phản động. Phát hiện, đấu tranh, bóc gỡ các điểm nhóm phục hồi FULRO, “Tin lành Đê Ga”; xóa bỏ “tà đạo Hà Mòn”, đường dây đưa đồng bào dân tộc thiểu số vượt biên. Chủ động phát hiện, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về tôn giáo. Triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Phải chỉ đạo quyết liệt để kéo giảm chỉ số tai nạn giao thông. Chấn chỉnh tình hình mất trật tự trên khu vực biên giới, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá, giữ vững an ninh chính trị, an ninh và chủ quyền biên giới, trật tự an toàn xã hội.

4- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp. Tiếp tục xây dựng và củng cố hệ thống chính trị. Khẩn trương thực hiện Kế hoạch 15-KH/TW của Bộ Chính trị về xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) để trình đại hội đảng bộ cấp huyện và Đại hội XV Đảng bộ tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Trọng tâm là phục vụ cho đại hội đảng các cấp. Tiếp tục chỉ đạo sơ kết rút kinh nghiệm kết quả đại hội đảng cấp cơ sở và chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát đúng quy định, đúng hướng dẫn của Đảng đối với đại hội đảng cấp huyện vào tháng 7, tháng 8/2015, nhất là đại hội điểm của Đảng bộ thành phố Pleiku, đại hội thí điểm của Đảng bộ huyện Đak Pơ, Chư Prông trên tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, vì lợi ích của đảng bộ và nhân dân, tự vượt qua chính mình trong công tác bố trí sắp xếp, cơ cấu nhân sự của các đảng bộ từ huyện đến tỉnh. Đồng thời, chuẩn bị kỹ nội dung các văn kiện, đề án nhân sự để báo cáo Bộ Chính trị theo Kết luận số 113-KL/TW. Nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Chỉ đạo chuẩn bị có chất lượng Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X giữa năm thành công tốt đẹp, góp phần xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh.

5- Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đổi mới phương thức tập hợp quần chúng, phát huy dân chủ ở cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hướng về đại hội đảng các cấp thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo khí thế thi đua yêu nước và đoàn kết toàn dân tộc.

II- Về công tác tổ chức cán bộ và kiểm tra, giám sát của Đảng

Trong 6 tháng đầu năm, công tác tổ chức cán bộ được triển khai đồng bộ, đúng quy định, bám sát Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tiếp tục đổi mới về phương pháp công tác, nên chất lượng và hiệu quả được nâng lên, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong thời gian tới, cần tham mưu cho cấp ủy thực hiện công tác tổ chức cán bộ, chuẩn bị tốt nhân sự đại hội các đảng bộ trực thuộc tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; phối hợp chặt chẽ với công tác thanh tra của nhà nước, công tác giám sát của hội đồng nhân dân và các cơ quan tư pháp, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhằm thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác xây dựng Đảng gắn với vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và người đứng đầu.

III- Về Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và Dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV

 

các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với các dự thảo văn kiện trình Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và có nhiều ý kiến tham gia vào nội dung cụ thể. Ban Thường vụ Tỉnh ủy căn cứ vào tình hình thực tế và tiếp thu tối đa những ý kiến tham gia  của Tỉnh ủy để tu chỉnh hoàn chỉnh thực hiện đúng quy trình, quy định; triển khai lấy ý kiến tại đại hội đảng bộ cấp huyện và để nhân dân tham gia góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

IV- Về dự thảo các báo cáo sơ kết của Ban Bí thư và của Tỉnh ủy

Trong 5 năm qua, tỉnh ta thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Ban Bí thư về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị đã đạt được những kết quả rất tích cực. Đây là Quyết định hết sức quan trọng của Đảng ta, khẳng định tính đúng đắn và tiếp tục cụ thể hóa trong điều kiện thực tiễn của địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả hơn.

Về Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy xây dựng, củng cố hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới trong 3 năm thực hiện đã đạt được những kết quả bước đầu. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, ban, ngành các cấp cần đẩy mạnh hơn nữa và đề ra các giải pháp để thực hiện, góp phần tích cực vào việc xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Thưa các đồng chí,

Tại Hội nghị này, chúng ta đã thảo luận, bỏ phiếu Đề án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và quyết định phân bổ đại biểu dự Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, nhằm chuẩn bị một bước cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020) dự kiến vào trung tuần tháng 10 tới.

Nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2015 là rất nặng nề, thời gian từ nay đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV chỉ còn hơn 3 tháng, công việc rất khẩn trương, ngoài việc chỉ đạo đại hội, đề nghị các đồng chí tập trung dành thời gian chỉ đạo sâu sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị, địa phương mình, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2015.

Trên tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV (mở rộng). Chúc các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các vị đại biểu và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, đoàn kết và thắng lợi.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.

_______

(*) Đầu đề do Ban Biên tập đặt.

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,350.0023,690.00
THB669.80696.13
SGD17,313.4317,886.31
SEK2,227.192,324.02
SAR6,240.186,495.99
RUB289.61320.92
NOK2,184.872,279.86
MYR5,200.685,319.29
KWD76,486.5079,622.01
KRW17.2818.96
JPY174.53183.08
INR283.76295.39
HKD2,948.773,046.34
GBP28,288.0929,224.11
EUR24,914.6226,068.68
DKK3,337.383,468.57
CNY3,377.453,489.73
CHF25,089.8325,920.02
CAD16,888.9017,447.73
AUD15,462.8915,974.54
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG