02/01/2016 - Lượt xem: 2452
Trong điều kiện chung còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự phối hợp của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp; đặc biệt là của nhân dân và các doanh nghiệp trong toàn tỉnh, chúng ta đã đạt kết quả tương đối toàn diện trên các mặt công tác trọng tâm của năm 2015.

Tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt và vượt 16/18 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội mà Nghị quyết HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 8 đề ra. Theo đó, tổng sản phẩm GRDP (tính theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 33.739,3 tỷ đồng, tăng 7,44% so với cùng kỳ năm 2014 (nông-lâm nghiệp, thủy sản tăng 6,28%; công nghiệp-xây dựng tăng 8,82%; dịch vụ tăng 7,66%; thuế sản phẩm tăng 6,09%). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực; GRDP bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng.

Sản xuất nông nghiệp đã bước đầu tập trung đầu tư theo hướng phát triển bền vững; năng suất, sản lượng hầu hết các loại cây trồng đều đạt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ năm 2014; ngành chăn nuôi bước đầu có bước đột phá theo hướng chăn nuôi, chế biến sản phẩm gia súc tập trung. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo cụ thể với các giải pháp then chốt, đến cuối năm 2015 có 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới; công tác quản lý và bảo vệ rừng được quan tâm thực hiện. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 9.437 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển ước thực hiện 15.618,7 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội ước đạt 38.000 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 310 triệu USD; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.200 tỷ đồng (bằng 127,7% dự toán trung ương giao, 118,5% dự toán HĐND tỉnh giao).

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục-đào tạo, y tế, lao động-thương binh và xã hội, thể thao-du lịch, thông tin-truyền thông… tiếp tục có bước phát triển. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2015 còn 11,67%, giảm 2,29% so với đầu năm; trong năm đã giải quyết việc làm mới cho 24.670 lao động, đạt 100,7% kế hoạch. Các vấn đề bức xúc xã hội, đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm giải quyết; tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Đã phối hợp tốt để hoàn thành việc phân giới cắm mốc biên giới đất liền giữa hai nước Việt Nam-Campuchia và vừa qua đã tổ chức lễ khánh thành cột mốc số 30 cùng với đoạn đường nối 2 trạm kiểm soát Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-Oyadav thuộc tỉnh Gia Lai (Việt Nam) và tỉnh Rattanakiri (Campuchia).

 

Một góc thành phố Pleiku hôm nay.             Ảnh: Đức Thụy
Một góc thành phố Pleiku hôm nay. Ảnh: Đức Thụy

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ năm 2015 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn; quy mô các doanh nghiệp của tỉnh nhỏ, sức cạnh tranh thấp; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giảm; khô hạn xảy ra trên diện rộng gây thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến đời sống của người dân; tình hình vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng vẫn diễn biến phức tạp; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tuy có nhiều cố gắng song chưa đạt tiến độ đề ra; giá trị sản xuất công nghiệp một số ngành như thủy điện, xi măng, phân vi sinh... thấp hơn so với cùng kỳ năm 2014. Công tác xóa đói giảm nghèo chưa bền vững; cải cách thủ tục hành chính chưa đạt được kết quả như yêu cầu; phạm pháp hình sự, nhất là ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn phức tạp, nhiều vụ có tính chất nghiêm trọng; tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2014...

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của trung ương, tỉnh ta triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2016 trong bối cảnh tình hình kinh tế-xã hội cả nước và của tỉnh dự báo bên cạnh những thuận lợi, những cơ hội vẫn còn khó khăn, kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập sâu rộng với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn; giá các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh biến động khó lường; hiện tượng El Nino dự kiến sẽ ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất và đời sống; điều đó đặt ra nhiều cơ hội và những khó khăn, thách thức cần vượt qua. Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời dự báo những thuận lợi, khó khăn, trên cơ sở nghị quyết của HĐND tỉnh khóa X về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2016, UBND tỉnh đã xây dựng chương trình hành động và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2016 từ 7,5% trở lên; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng trên cơ sở phát huy lợi thế ngành nông-lâm nghiệp, công nghiệp chế biến; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 17.050 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 3.415 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 400 triệu USD, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,25% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015)...

 

Một số chỉ tiêu chủ yếu của năm 2016:
- Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 7,5%.
- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới: 9 xã (đến cuối năm 2016 có 31 xã đạt chuẩn nông thôn mới).
- Kim ngạch xuất khẩu: 400 triệu USD, tăng 24%.
- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 3.415 tỷ đồng, tăng 11,97%.
- Số lao động được tạo việc làm mới: 24.500 người.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 43%.
- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2016-2020: 35,6%.
- Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch: 99%.

Để đạt được những mục tiêu trên, UBND tỉnh đã đề ra các giải pháp đồng bộ, cụ thể để tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm 2016, trong đó tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện các quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch ngành, sản phẩm đảm bảo sát thực tế, có tính khả thi cao; rà soát, loại bỏ các quy hoạch không còn phù hợp, không có khả năng thực hiện.

Triển khai các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực nhất là nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh việc hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế nông thôn gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông-lâm, thủy sản; phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp hiệu quả và đảm bảo an toàn thực phẩm. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn gia súc. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm để Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới thật sự hiệu quả; tập trung các nguồn lực lồng ghép đầu tư cho chương trình, chú trọng đầu tư cho các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu năm 2016 có thêm ít nhất 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Khuyến khích phát triển các ngành, các sản phẩm công nghiệp có lợi thế cạnh tranh; phát triển một số ngành công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và công nghiệp phụ trợ; ưu tiên phát triển những sản phẩm có giá trị gia tăng lớn; chú trọng phát triển công nghiệp chế biến nông sản (theo hướng tinh, sâu), công nghiệp sinh học, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất; tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu-cụm công nghiệp. Đẩy mạnh liên kết vùng và các khu vực nhằm khai thác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển nhanh và bền vững.

Chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước một cách chủ động, tích cực; đẩy mạnh công tác thu ngân sách, phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2016 đạt 3.415 tỷ đồng; triển khai quyết liệt công tác thu hồi nợ đọng thuế; tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn thuế. Tăng cường kỷ luật tài chính-ngân sách, thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, phân bổ chi ngân sách nhà nước tập trung, chống dàn trải, lãng phí, thất thoát, thực hiện nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tổ chức thực hiện kịp thời chủ trương đổi mới giáo dục đào tạo, tập trung nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh; xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể để huy động toàn bộ hệ thống chính trị, mọi nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với người có công; tăng cường công tác quản lý, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ vào phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội. Triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2020; đảm bảo an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông...

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn chung đã được dự báo trước, các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra của năm 2016 là khá nặng nề, đòi hỏi sự chỉ đạo tích cực của các cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận và chính quyền các cấp, sự giám sát của HĐND các cấp để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các sở, ban, ngành, các địa phương, các doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ.

Võ Ngọc Thành
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB676.68702.68
SGD17,391.4917,951.70
SEK2,217.802,312.25
SAR6,241.016,491.34
RUB293.01324.41
NOK2,202.822,296.64
MYR5,260.675,376.09
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.4419.13
JPY177.60186.14
INR284.71296.13
HKD2,948.403,043.37
GBP28,325.1129,237.51
EUR24,935.4526,068.31
DKK3,338.253,466.52
CNY3,386.643,496.26
CHF25,212.8326,024.98
CAD16,828.7217,370.80
AUD15,423.5615,920.37
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG