The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Nhìn lại 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
03/05/2019 - Lượt xem: 1837
Qua 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, có ý nghĩa chính trị - xã hội.

Theo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV thì đã có 17/19 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau tăng so với cùng kỳ năm trước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Một số chương trình, dự án nông nghiệp được chú trọng thực hiện, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng có chuyển biến rõ nét; các chỉ tiêu về thu ngân sách nhà nước, giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hoá, kim ngạch xuất khẩu, tổng nguồn vốn huy động, cho vay, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đều tăng so với cùng kỳ. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được chú trọng. 

Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp bước đầu có chuyển biến. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng, đầu tư khu vực tư nhân khởi sắc. Cơ sở hạ tầng xã hội được quan tâm đầu tư, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người tăng. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cho các đối tượng chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai có hiệu quả, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông, giải quyết việc làm có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội ổn định. Tình hình khiếu kiện và tranh chấp, lấn chiếm đất đai giữa một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số với các doanh nghiệp cơ bản được giải quyết kịp thời, sớm ổn định tình hình. Công tác đảm bảo an ninh quốc gia và phòng, chống tội phạm được chỉ đạo thực hiện tốt. Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ quốc gia và trật tự an toàn xã hội; đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch gây mất ổn định chính trị ở các địa bàn trọng điểm, xóa bỏ tổ chức phản động FULRO, “Tin lành Đê Ga”, tà đạo “Hà Mòn”; ngăn chặn có hiệu quả âm mưu kích động biểu tình, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân của các thế lực thù địch.

Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được tăng cường. Phương thức lãnh đạo của Đảng, nhất là việc ban hành, tổ chức quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy có nhiều đổi mới. Việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu. Tỷ lệ phát triển đảng viên hằng năm; công tác thu hẹp thôn, làng, tổ dân phố chưa có đảng viên, tổ chức đảng đạt vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XV đã đề ra. Đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, nhất là ở cơ sở được quan tâm củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Triển khai thực hiện toàn diện các nội dung về lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời xây dựng và triển khai có kết quả Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đã kịp thời tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên ở cấp cơ sở để chủ động ngăn ngừa, cảnh báo hành vi bao che vi phạm; phương pháp làm việc có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả tiếp tục được nâng lên, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Hệ thống dân vận các cấp từng bước nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất cấp ủy trong chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Nội dung công tác dân vận và trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị được xác định rõ, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Ảnh: N.Đ

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa vững chắc, chưa phát huy được lợi thế của tỉnh trong phát triển nông, lâm nghiệp, du lịch; công nghiệp còn nhỏ, trình độ công nghệ lạc hậu. Kết quả xây dựng nông thôn mới chưa đạt mục tiêu phấn đấu. Các chương trình, dự án trong lĩnh vực nông nghiệp chưa có tính lan tỏa. Tình hình vi phạm pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng, quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản vẫn còn xảy ra. Phát triển du lịch còn chưa tương xứng với tiềm năng, chưa tạo ra được sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh. Một số sở, ngành, địa phương chậm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, chưa nắm chắc tình hình. Công tác xây dựng Đảng còn nhiều tồn tại, bất cập. Công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chưa thực sự hiệu quả, có việc chưa chặt chẽ; công tác tuyên truyền, công khai thông tin về kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm chưa được thường xuyên.

Dự báo trong thời gian tới, tình hình sẽ có nhiều thuận lợi, thời cơ, song cũng không ít khó khăn, thách thức khó lường, trong đó những khó khăn, thách thức từ đầu nhiệm kỳ vẫn tiếp tục tác động mạnh mẽ đến tình hình chính trị - xã hội của tỉnh. Do đó, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể các cấp phải tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt trong nửa nhiệm kỳ qua; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG