19/05/2017 - Lượt xem: 2615
Qua một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong cả nước đã chủ động, sáng tạo, tìm tòi cách làm hay, hiệu quả thiết thực trong thực hiện Chỉ thị. Qua đó, đã góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Xác định rõ trách nhiệm trong việc học tập và làm theo Bác

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là chủ trương lớn của Đảng nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX, Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, góp phần chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tự giác, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

 


Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh 
trao đổi với cán bộ, đảng viên huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đảng đoàn, ban cán sự đảng các bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã triển khai quán triệt nghiêm túc và kịp thời Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư đến cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Đồng thời, nhấn mạnh những yêu cầu mới, những nội dung quan trọng, cốt lõi của Chỉ thị, xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.

Ở nhiều tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị (nhất là trong lực lượng vũ trang, các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố lớn: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bà Rịa –Vũng Tàu, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Đồng Nai, Kiên Giang... các tỉnh miền núi, biên giới, địa bàn khó khăn, như Lào Cai, Bắc Kạn, Lai Châu, Quảng Trị, Gia Lai, Đắk Nông, Lâm Đồng...) đã tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo, giao lưu, làm sâu sắc hơn những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thảo luận, chỉ ra những thuận lợi và khó khăn, những việc làm cụ thể để học và làm theo Bác, để nhân rộng, tạo sức lan tỏa từ các điển hình tiêu biểu.

Từ việc xác định rõ trách nhiệm trong học và làm theo Bác cũng như tổ chức học tập nghiêm túc các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thấy rõ hơn trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân trong việc học và làm theo Bác, để mỗi cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đổi mới phong cách để trở thành người cán bộ, đảng viên tốt.

Tạo đột phá sáng tạo trong học và làm theo Bác

Theo đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, trong năm qua, ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội đã gắn triển khai thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ cấp mình, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Xác định đây là một nội dung trọng yếu, khâu đột phá trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm giải quyết kịp thời có hiệu quả những bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nhiều tỉnh, thành phố, ban, bộ, ngành đã thẳng thắn nhìn nhận rõ những vấn đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị; tập trung đổi mới mạnh mẽ tác phong, lề lối công tác, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển…

Đơn cử như Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chọn nội dung đề cao vai trò của cấp ủy, thường vụ cấp ủy và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phân công, địa bàn phụ trách. Tỉnh ủy Gia Lai chọn nội dung đột phá xây dựng chính quyền theo tiêu chí “liêm chính, minh bạch, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân”; quyết liệt đổi mới, vì nhân dân hành động; “nói đi đôi với làm,” “làm tốt nhiều hơn nói”. Tỉnh ủy Cà Mau chọn 2 nhiệm vụ đột phá “Cải cách hành chính và đẩy mạnh việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã xác định 3 nội dung đột phá cần tập trung chỉ đạo để thực hiện tốt Chỉ thị, trong đó tiếp tục duy trì mô hình giúp đỡ người nghèo, như: có 110 sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh nhận giúp đỡ 110 xã, bản ở vùng sâu, vùng xa phát triển kinh tế - xã hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị để giải quyết. Cụ thể, cấp huyện đã lựa chọn giải quyết 80/113 vấn đề gây bức xúc, nổi cộm và cấp cơ sở là 522/637 vấn đề; toàn tỉnh đã tổ chức 370 cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân…

Có thể thấy, qua triển khai thực hiện Chỉ thị gắn với giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, đơn vị đã góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Qua đó cũng xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, nhiều cán bộ, đảng viên trách nhiệm, đổi mới phong cách, tác phong công tác, tận tụy, trách nhiệm với nhân dân, được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân yêu mến, quý trọng và tin tưởng.

Lan tỏa nhiều tấm gương trong học và làm theo Bác

Đại tá nhạc sỹ Minh Quang và bà Nguyễn Thị Xuân Oanh, Việt kiều đang sinh sống tại Thái Lan (bên trái)và Bà K'Hiếu,
  ở thị trấn Đinh Văn, Lâm Hà - Lâm Đồng (bên phải) chia sẻ những việc làm noi theo gương Bác Hồ

Đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức khảo sát, giao ban tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam. Qua báo cáo của thường trực một số tỉnh, thành ủy, chi bộ cơ sở, tổ chức đảng trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 thấy đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiêu biểu, các cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, noi theo tấm gương Bác về những việc làm thiết thực nhưng bình dị mà cao quý.

Điển hình cho giới trí thức trẻ Thành phố Hồ Chí Minh trong học tập và làm theo tấm gương của Bác là TS. Trần Hữu Lộc, giảng viên Khoa Thủy sản, Trường Đại học Nông – Lâm thành phố Hồ Chí Minh. Nhớ lời Bác dạy “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm”, anh đã linh hoạt khắc phục để bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành vi sinh tại Mỹ. Anh cũng là người nghiên cứu và tìm ra nguyên nhân tôm chết sớm mà thời điểm đó người dân nuôi tôm ở Việt Nam đã thiệt hại hàng tỷ đồng, mà không biết nguyên nhân. Ngay khi bảo vệ thành công luận án, không nhận mức lương cao ở nước ngoài, anh Lộc đã về Việt Nam áp dụng thành quả nghiên cứu của mình giúp cho ngành thủy sản trong nước và bà con ngư dân khắc phục khó khăn này.

Hay như tấm gương của anh Trần Tấn Phú, ấp Thiên Tuế, xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Sinh ra trên vùng đất khó khăn, thấu hiểu được những gian lao, khó nhọc của những người sống bằng nghề biển, anh Phú đã tham gia các hoạt động từ thiện xã hội với tinh thần sẵn sàng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Anh đã cùng chi bộ, chính quyền ấp vận động nhân dân cùng chung tay bỏ công, đóng góp tiền xây dựng đường giao thông nông thôn ở địa phương, giúp đỡ những hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp Thiên Tuế. Ngoài ra, anh Phú còn tham gia góp vốn để hỗ trợ cho bà con nghèo mượn vốn làm ăn, phát triển kinh tế mà không tính lãi.

Là người con của dân tộc Tà Ôi, bà K'Hiếu, ở tổ dân phố Xoan, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã dành gần trọn cuộc đời để giúp dân làng đẩy mạnh sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt, bà đã đùm bọc nuôi dưỡng 8 người con mồ côi tật nguyền cho đến tuổi trưởng thành, hòa nhập cộng đồng.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ có sức lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân trong nước mà còn với cả kiều bào ta ở nước ngoài. Tiểu biểu như bà Nguyễn Thị Xuân Oanh, Việt kiều đang sinh sống tại Thái Lan đã luôn tâm niệm hướng về đất nước, bởi suốt 40 năm ở Thái Lan, bà không quản khó khăn dạy học tiếng Việt Nam cho bà con Việt Kiều trên đất Thái, qua đó góp phần nhân lên tình cảm với quê hương, với đất nước, với Bác Hồ…

Từ những kết quả bước đầu sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và kế thừa kết quả gần 15 năm liên tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, tại Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Bắc và các Đảng uỷ trực thuộc Trung ương tại tỉnh Lào Cai ngày 15/3, đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, ban cán sự đảng, đảng đoàn các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương xác định rõ khâu đột phá, xây dựng các giải pháp khả thi, các điều kiện bảo đảm, phân công tổ chức, cá nhân thực hiện.

Đồng thời, phải có quyết tâm chính trị cao, tập trung đổi mới phong cách, tác phong công tác, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại trực tiếp với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; cần phát huy vai trò gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của cấp uỷ, đồng chí bí thư cấp uỷ và người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; khuyến khích mỗi cơ quan, đơn vị nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, chú trọng biểu dương và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Theo ĐCSVN

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB676.68702.68
SGD17,391.4917,951.70
SEK2,217.802,312.25
SAR6,241.016,491.34
RUB293.01324.41
NOK2,202.822,296.64
MYR5,260.675,376.09
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.4419.13
JPY177.60186.14
INR284.71296.13
HKD2,948.403,043.37
GBP28,325.1129,237.51
EUR24,935.4526,068.31
DKK3,338.253,466.52
CNY3,386.643,496.26
CHF25,212.8326,024.98
CAD16,828.7217,370.80
AUD15,423.5615,920.37
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG