The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới
06/08/2017 - Lượt xem: 2580
Những năm qua, các cấp ủy luôn quan tâm chỉ đạo các cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan thông tin đại chúng tích cực phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về công tác phụ nữ và bình đẳng giới với nhiều hình thức phong phú.

Nhờ đó, việc thực hiện pháp luật, chính sách về quyền bình đẳng giới, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ trên lĩnh vực đời sống xã hội đạt được một số kết quả tích cực. Quyền bình đẳng, kỹ năng nghề nghiệp của phụ nữ được nâng lên, trình độ dân trí được nâng cao, sức khỏe phụ nữ, trẻ em được quan tâm, đặc biệt là phụ nữ ở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các cấp ủy, chính quyền tích cực phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình; quan tâm phối hợp, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách có liên quan đến hội phụ nữ và công tác phụ nữ; qua đó, tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ hội và phụ nữ theo quy định. 

Đã tổ chức giám sát các chương trình, đề án có liên quan đến bình đẳng giới, qua đó nâng cao nhận thức về giới, ý thức trách nhiệm bình đẳng giới cho cán bộ, đảng viên, nhân dân; lên án những hành vi phân biệt, đối xử, xâm hại, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ. Đưa nội dung giáo dục về giới, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình vào nội dung, chương trình bồi dưỡng, tập huấn cán bộ ở các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 03 tháng 3 năm 2014 về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ dân tộc thiểu số và công tác tôn giáo trong tình hình hiện nay. Hội liên hiệp phụ nữ các cấp tích cực phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ và các ngành chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và các văn bản có liên quan đến phụ nữ; phát huy vai trò nòng cốt trong việc triển khai các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức cho chị em phụ nữ về bình đẳng giới, khắc phục tư tưởng tự ti, an phận, nêu cao tinh thần tự chủ, đoàn kết, vượt khó vươn lên để không ngừng tiến bộ, đóng góp ngày càng nhiều cho gia đình và xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Trong 10 năm qua, hội phụ nữ các cấp phối hợp với các ngành chức năng tổ chức được 864 lớp tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Lao động… cho 137.881 lượt cán bộ, hội viên; phối hợp với ngành tư pháp tuyên truyền, vận động 797 cặp vợ chồng tiến hành làm thủ tục đăng ký kết hôn, 817 cháu làm giấy khai sinh, vận động hàng trăm trẻ em hư hỏng, vi phạm pháp luật vào Trung tâm giáo dưỡng và cai nghiện. Quan tâm xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ tuyên truyền viên các cấp hội, đến nay, toàn tỉnh có 2.344 chị (trong đó, cấp tỉnh 2, cấp huyện 32, cấp xã 210, chi hội 2.100). Qua việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền phổ biến và tổ chức thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW, các văn bản của Trung ương, của tỉnh đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên, hội viên, nhân dân về công tác phụ nữ và bình đẳng giới trong tình hình mới.

Trong giai đoạn hiện nay, phụ nữ tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với gia đình và xã hội. Đối với gia đình, phụ nữ giữ vai trò nòng cốt trong việc xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đối với xã hội, phụ nữ là lực lượng chiếm hơn 50% dân số và sẽ là nguồn nhân lực to lớn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW, thiết nghĩ, các cấp, các ngành cần quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt chiến lược, chương trình quốc gia về bình đẳng giới; tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp về công tác phụ nữ trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn kết với quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ, mạnh dạn bố trí những cán bộ nữ có trình độ năng lực, đạo đức phẩm chất tốt, có uy tín vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp…

 Bài, ảnh: Bảo Hân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG