27/08/2020 - Lượt xem: 1693
Sau 05 năm triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công tác dân vận trong tình hình mới đã có những chuyển biến tích cực.

Hầu hết, cán bộ, công chức, viên chức khối chính quyền đều ý thức được công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền đối với các sở, ban, ngành của tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã được thực hiện nghiêm túc và lồng ghép vào kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền hằng năm. Từ năm 2015 đến nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức hơn 30 cuộc kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền tại các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định, kết luận, chỉ thị của Trung ương và các văn bản chỉ đạo của tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức tốt các kỳ họp quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, ban hành 393 nghị quyết trên các lĩnh vực. Công tác giám sát được hội đồng nhân dân các cấp chú trọng, đã triển khai 179 đợt giám sát, khảo sát, trong đó tập trung giám sát một số lĩnh vực, như: Hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức chính quyền các cấp; các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án đang triển khai trên địa bàn. Hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến của nhân dân được duy trì thường xuyên với hình thức đổi mới, đa dạng; các ý kiến, kiến nghị của cử tri được các cấp chính quyền tập trung giải quyết. Hoạt động chất vấn tại các kỳ họp hội đồng nhân dân các cấp ngày càng thực chất và hiệu quả, đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch; sau mỗi kỳ chất vấn, đều nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của nhân dân.

Ủy ban nhân dân tỉnh phân công đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp phụ trách công tác dân vận; giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác dân vận. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước. Các chương trình phát triển kinh tế - xã hội được triển khai tích cực và đem lại nhiều kết quả quan trọng; thực hiện tốt công tác dân tộc, công tác tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, 100% thôn, làng, 96% số hộ được dùng điện lưới quốc gia; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã; 100% thôn, làng được phủ sóng phát thanh, truyền hình và sóng điện thoại di động. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 54,8 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm trung bình hằng năm từ 3% đến 4%; cuối năm 2015 giảm còn 13,84% (theo tiêu chí cũ) và hiện nay là 7,04% (theo tiêu chí mới). Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm giai đoạn 2015 - 2020 đạt 7,93%. Chất lượng giáo dục được nâng lên, 100% xã được phổ cập giáo dục trung học cơ sở; các chương trình mục tiêu Y tế - Dân số triển khai có hiệu quả, số bác sỹ/vạn dân đạt 8 bác sỹ, số giường bệnh/vạn dân đạt 27,4; 100% xã có bác sỹ; tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt trên 90%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 11,5; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 91,05% vào năm 2020. Hệ thống chính trị ở cơ sở được tăng cường, các xã đang từng bước chuẩn hóa trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, nhất là các chức danh lãnh đạo của xã; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được giữ vững.

Các cơ quan nhà nước tổ chức đối thoại để lắng nghe nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân.

Các cơ quan tư pháp quan tâm triển khai thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp. Công tác rà soát, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện chặt chẽ. Chất lượng thực hành công tố, kiểm soát các hoạt động tư pháp và trách nhiệm của kiểm sát viên trong các hoạt động tố tụng hình sự được nâng cao. Hoạt động xét xử các vụ án, thi hành án dân sự được triển khai đúng quy định. Cơ quan tòa án đã hòa giải thành công và công nhận sự thỏa thuận của các đương sự được 14.244 vụ dân sự; tỷ lệ hòa giải thành và công nhận sự thỏa thuận của các đương sự đạt gần 60%; công tác xét xử được quan tâm, tòa án nhân dân hai cấp của tỉnh xét xử 295 vụ án hành chính, thực hiện nghiêm việc đối thoại giữa các bên theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích các bên trong các vụ án.

Công tác dân vận của các đơn vị lực lượng vũ trang được đẩy mạnh, đã tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước thu hút đông đảo cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tham gia. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nhất là xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Huy động 8.217 cán bộ, chiến sỹ, với 78.396 ngày công lao động giúp dân di dời, xây dựng hoàn chỉnh 246 căn nhà, 148 kho thóc, 87 chuồng bò; đào 213 hầm rút, 250 nhà vệ sinh; đào 64 móng nhà; đào và chôn 650 trụ bê tông, 37 trụ điện; lắp đặt 400 m đường dây điện trung; xây 02 bể chứa nước; xây mới 21 nhà tình nghĩa; đào lắp 650 m đường ống thoát nước; rào 2.910 m lưới B40; đào, trồng 2.285 cây cảnh trên các trục đường dân sinh và trường học; đổ 14,9 km đường bê tông; đổ bê tông 2.286 m2 sân trường; sửa chữa 26,5 km đường liên thôn; nạo vét 14 km kênh mương… Tham gia công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, giúp dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Giúp nhân dân 12.856 công lao động chăm sóc, trồng trọt, thu hoạch vụ mùa; hỗ trợ 01 tấn gạo cứu đói giáp hạt trích từ quỹ “Hũ gạo vì người nghèo” của các cơ quan, đơn vị mua phương tiện máy bơm; phân bón 12.546 kg; hỗ trợ 79 con bò, 209 con heo; 95 con dê; 17.186 cây giống bời lời, 2.054 trụ tiêu, hỗ trợ vốn và giúp chăm sóc 03 ha cây cao su, 3.219 cây điều, 5.627 cà phê, hơn 3,6 ha lúa nước, 1.550 m2 vườn rau xanh; triển khai 6.874 ngày công giúp dân làm mới, sửa chữa nhà. Các cơ quan, đơn vị nhận giúp 128 hộ xóa đói, giảm nghèo, trong đó có 73 hộ thoát nghèo bền vững. Làm tốt việc tuyên truyền, vận động đồng bào định canh, định cư, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng thôn, làng văn hóa, tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Nhìn chung, những năm qua, công tác dân vận các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới, chuyển biến rõ nét. Các cấp, các ngành đã gắn nội dung công tác dân vận với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân trước khi quyết định các vấn đề liên quan đến cuộc sống người dân; quyền làm chủ của người dân ngày càng được phát huy.

Nguyễn Phương

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB676.68702.68
SGD17,391.4917,951.70
SEK2,217.802,312.25
SAR6,241.016,491.34
RUB293.01324.41
NOK2,202.822,296.64
MYR5,260.675,376.09
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.4419.13
JPY177.60186.14
INR284.71296.13
HKD2,948.403,043.37
GBP28,325.1129,237.51
EUR24,935.4526,068.31
DKK3,338.253,466.52
CNY3,386.643,496.26
CHF25,212.8326,024.98
CAD16,828.7217,370.80
AUD15,423.5615,920.37
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG