Unable to connect to the remote server Nâng cao đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo trên địa bàn tỉnh
06/12/2019 - Lượt xem: 2225
Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Hội Nhà báo chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh, nhận thức chính trị, phẩm chất cách mạng, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ hội viên nhà báo trên địa bàn tỉnh.

Công tác chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức Đảng các đoàn thể trong cơ quan Hội Nhà báo, Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chỉ đạo báo chí của Đảng, cơ quan quản lý báo chí của Nhà nước, Hội Nhà báo và cơ quan chủ quản báo chí đối với cơ quan báo chí và người làm báo được thực hiện nghiêm túc. Hội Nhà báo tỉnh đã bám sát và quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác báo chí và về hoạt động của Hội Nhà báo cho đội ngũ hội viên, người làm báo, nhất là Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận báo chí trong tình hình mới, Luật Báo chí, các quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, quy tắc sử dụng mạng xã hội của hội viên hội nhà báo...

 

Thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí đã tổ chức cho hội viên quán triệt, tiếp thu các chuyên đề học tập và làm theo Bác hàng năm và toàn khóa. Căn cứ nội dung và nhiệm vụ được giao, Hội, các chi hội trực thuộc đã ban hành kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn việc học tập và làm theo với thực hiện Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; 9 Điều quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam (do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Hội Nhà báo Việt Nam thông qua); 10 Điều quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam (theo Quyết định số 483/QĐ-HNBVN, ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam). Hội đã phát động và tổ chức cho cán bộ hội viên đăng ký học tập và làm theo Bác với nội dung thiết thực cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng hội viên. Đi đôi với việc giáo dục, Hội Nhà báo tỉnh luôn tăng cường công tác quản lý hội viên, kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định về đạo đức của người làm báo. Hội Nhà báo tỉnh đã thành lập Hội đồng xử lý vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam để đảm bảo việc bảo vệ quyền lợi của các hội viên, nâng cao ý thức trách nhiệm của các phóng viên, nhà báo, thực hiện nghiêm túc quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo cách mạng.

Những hoạt động trên đã góp phần nâng cao nhận thức của hội viên về trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, tạo hiệu ứng tốt trong công tác Hội và công tác thông tin báo chí. Qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng đã giúp đội ngũ hội viên hội nhà báo trên địa bàn tỉnh nhận thức sâu sắc hơn quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, định hướng hoạt động của Hội Nhà báo nói riêng, báo chí cách mạng nói chung. Các hội viên thuộc Hội Nhà báo tỉnh đã nắm vững tôn chỉ, mục đích, yêu cầu chức năng, nhiệm vụ, đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động báo chí, góp phần đưa báo chí địa phương trở thành tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và là diễn đàn của nhân dân các địa phương trong tỉnh. Hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh đảm bảo đúng khuôn khổ quy định của pháp luật, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, định hướng của cơ quan tư tưởng, đảm bảo nguyên tắc quản lý của các cơ quan nhà nước.

Ảnh: Nguyễn Đông

Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho các hội viên, người làm báo tiếp tục được quan tâm. Hội Nhà báo tỉnh, các chi hội đã quan tâm đổi mới công tác giáo dục, bồi dưỡng, học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, nhất là những văn bản liên quan đến hoạt động báo chí; không ngừng nâng cao bản lĩnh, nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Hội Nhà báo tỉnh và các chi hội tập trung nhiều vào công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho hội viên. Qua đó, hàng trăm lượt hội viên đã tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam, Trung tâm tin tức Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, các hội nhà báo khu vực Tây Nguyên và cơ quan truyền thông tổ chức. Hằng năm, Hội Nhà báo tỉnh chủ động tổ chức từ 2 - 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí ngắn hạn cho hội viên trong tỉnh, mỗi lớp có 60 đến 100 học viên tham gia. Nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của hội viên được tỉnh quan tâm, đảm bảo cấp theo kế hoạch hoạt động của Hội.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên, phóng viên, nhà báo có điều kiện trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ làm báo, tỉnh duy trì tổ chức Giải Báo chí tỉnh Gia Lai, thu hút sự tham gia đông đảo của đội ngũ những người viết báo chuyên và không chuyên trên địa bàn. Qua 9 mùa giải, không chỉ số lượng tác phẩm tham gia tăng dần lên mà chất lượng cũng được nâng cao. Các tác phẩm đã phản ánh đa dạng, phong phú, sinh động mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa... thể hiện những bước chuyển mình trong đời sống xã hội của tỉnh. Những phong trào thi đua yêu nước, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được chuyển tải sâu sắc, nêu bật được vấn đề mới, “nóng” và có tính định hướng tốt. Những sự kiện lớn, quan trọng của tỉnh cũng được đội ngũ phóng viên đặc biệt quan tâm và đầu tư công sức để đem đến cho khán giả, độc giả những hình ảnh, nội dung hấp dẫn, những tấm gương người tốt - việc tốt, điển hình tiên tiến, những nhân tố mới cũng được các cây bút khắc họa đậm nét, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Một số tác phẩm tham gia Giải Báo chí tỉnh đã đoạt giải cao tại Giải Báo chí quốc gia. Hội Nhà báo tỉnh duy trì định kỳ việc biên tập, xuất bản 02 số Đặc san Người làm báo Gia Lai số Xuân (Tết âm lịch) và số kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 hằng năm; thực hiện tốt Đề án Hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao của tỉnh.

Ngoài ra, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, trong đó phát huy vai trò của Hội Nhà báo trong việc cổ vũ, phát động hội viên tham gia nhiều cuộc thi báo chí do các bộ, ngành, cơ quan Trung ương tổ chức, như: Giải sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giải Búa liềm vàng; Liên hoan Truyền hình toàn quốc; Liên hoan Phát thanh toàn quốc, các giải báo chí về phim tài liệu, bảo vệ môi trường, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; Giải báo chí phòng chống tham nhũng, xây dựng nông thôn mới... nhiều tác phẩm đã đoạt giải.

 Hằng năm, tỉnh chỉ đạo Hội Nhà báo phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành chức năng của tỉnh tổ chức Hội báo Xuân của tỉnh. Hội báo giới thiệu trên 1.000 tờ báo, tạp chí và Đặc san, với 340 loại báo xuân Trung ương, hơn 60 báo, tạp chí xuân của các địa phương cả nước, và 20 loại báo, tạp chí của các cơ quan đóng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Hội báo là hoạt động báo chí đặc sắc, được quan tâm, chú ý và đã thu hút hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân trong tỉnh đến xem và đọc báo nhân dịp xuân về. Sau Hội Báo xuân toàn bộ báo và tạp chí được lưu trữ tại thư viện tỉnh và phục vụ bạn đọc ở các điểm đọc lưu động. Nhìn chung, các hoạt động nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho hội viên đã góp phần nâng cao chất lượng các báo, tạp chí, đặc san, chương trình phát thanh truyền hình của địa phương.

Nguyễn Hoàng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG