13/03/2017 - Lượt xem: 2809
Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có vai trò, vị trí quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Do đó, những năm qua, Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 02-ĐA/TU về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn giai đoạn 2009-2015, sau đó ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp trực thuộc tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện. Qua 7 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở từng bước phát huy được hiệu quả; tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã được sắp xếp, kiện toàn; hoạt động của các cấp ủy theo đúng quy định Điều lệ Đảng, quy chế và chương trình làm việc đã đề ra. Cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, bổ túc văn hóa, nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ cơ sở; có kế hoạch bố trí, sử dụng con em đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ học cử tuyển đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp vào công tác trong hệ thống chính trị cơ sở.
 

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang làm việc với hệ thống chính trị xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa. Ảnh: N.Đ
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang làm việc với hệ thống chính trị xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa. Ảnh: N.Đ

Đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từng bước được củng cố, kiện toàn và được bổ sung đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Công tác quản lý, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức cấp xã được tăng cường, đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn và phù hợp với từng vị trí việc làm; việc tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi việc, các chế độ chính sách và quản lý hồ sơ đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã được cấp ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát.

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, ngày 12-6-2009, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 03-ĐA/TU về tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học bố trí về cơ sở công tác. Qua 3 đợt, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án đã tuyển chọn được 141 sinh viên tốt nghiệp đại học bố trí công tác ở các xã vùng II, vùng III của 15 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. Sau một thời gian về nhận nhiệm vụ công tác tại các xã vùng II, vùng III của các huyện, đa số đã làm quen, hòa nhập vào môi trường làm việc ở cơ sở. Việc tiếp nhận thông tin, xử lý công việc cũng như công tác tham mưu được cấp ủy cấp trên đánh giá đạt hiệu quả tốt; chấp hành tốt thời gian, giờ giấc làm việc, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và địa phương đề ra, có tinh thần xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết trong cơ quan; tích cực tham gia các hoạt động phong trào của Đoàn, hội. Sau khi được phân công về xã nhận công tác đã phát huy tốt kiến thức được đào tạo, một số anh chị đã thể hiện được năng lực của bản thân được cấp ủy và chính quyền địa phương đánh giá cao. Đến nay, có 106 người được xét tuyển vào công chức, viên chức, đạt 75,17%; 93 người đã được cấp ủy cho đi học lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng và 55 người được kết nạp Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo rà soát, đánh giá, phân loại đội ngũ cán bộ cơ sở, xác định số cán bộ cần đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị để bố trí trong thời gian tới; số cán bộ tuổi cao, sức yếu phải bố trí nghỉ để đưa số cán bộ trẻ được đào tạo từng bước thay thế. Từ năm 2011 đến 2015, có 1.718 cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và số công chức là 1.422 người. Chất lượng cán bộ, công chức cấp xã được nâng lên, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, có ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, giữ gìn nếp sống văn hóa nơi công sở.

Bên cạnh đó, chất lượng đại biểu HĐND cấp xã được nâng lên đáng kể, từng bước phát huy được vai trò, trách nhiệm và hiệu quả của HĐND trong việc ra nghị quyết và kiểm tra, giám sát các hoạt động của UBND cùng cấp. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn được củng cố, kiện toàn. Công tác quản lý, điều hành có bước chuyển biến tích cực, tình trạng cán bộ thiếu sâu sát cơ sở, tệ quan liêu xa dân cơ bản được khắc phục. Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội đã khắc phục biểu hiện hành chính hóa; tăng cường đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, thu hút, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo sự chuyển biến và thống nhất từ xã, phường, thị trấn đến thôn, làng, tổ dân phố; bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên, đoàn viên.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn. Thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cơ sở giai đoạn 2015-2020 và quy hoạch giai đoạn 2020-2025 nhằm tạo sự chủ động trong công tác cán bộ; đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, tăng tỷ lệ cán bộ tại chỗ, cán bộ nữ, cán bộ trẻ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ. Mở rộng dân chủ trong việc phát hiện, tạo nguồn cán bộ, tích cực tuyển chọn xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là đối với cán bộ người dân tộc thiểu số tại chỗ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Đỗ Ngọc Hải

(Theo GLO)

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB674.50700.42
SGD17,374.5217,934.18
SEK2,211.012,305.17
SAR6,241.016,491.34
RUB289.50320.52
NOK2,199.332,293.00
MYR5,253.545,368.80
KWD76,536.4579,606.33
KRW17.3619.04
JPY176.72185.22
INR284.73296.15
HKD2,948.363,043.33
GBP28,304.2929,216.01
EUR24,907.6826,039.29
DKK3,333.673,461.77
CNY3,386.593,496.21
CHF25,171.7025,982.52
CAD16,854.4617,397.37
AUD15,370.3415,865.44
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG