22/07/2020 - Lượt xem: 2407
Thực hiện Kế hoạch số 248-KH/TU, ngày 9-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025", từ ngày 28 đến ngày 30-6-2020, Đảng bộ huyện Phú Thiện tổ chức Đại hội điểm cấp huyện lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025).
Trong thời gian ngắn, khi được chọn làm đại hội điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 248-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Đại hội đã tiến hành theo đúng phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển”; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực và người đứng đầu cấp ủy; không phô trương, hình thức; đảm bảo an toàn tiết kiệm; phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của các đại biểu về dự đại hội, thể hiện trên một số nội dung chủ yếu sau: 
 
- Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động, tích cực làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa các văn bản lãnh đạo, triển khai theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 248-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đã kịp thời thành lập các tiểu ban Đại hội Đảng bộ huyện (Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ), đồng thời thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban; chỉ đạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ từ công tác phổ biến, tuyên truyền; chỉ đạo hoàn thành sớm tiến độ đại hội chi bộ, Đảng bộ cơ sở; tiến hành chuẩn bị các điều kiện về văn kiện, tài liệu Đại hội Đảng bộ huyện; cơ sở vật chất, lễ tân, hậu cần, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo điện nước; an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy; thông tin tuyên truyền… trước, trong và sau Đại hội. 
 
- Lãnh đạo tốt công tác tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo. Do vậy, trong quá trình chuẩn bị và diễn ra đại hội từ cấp cơ sở trở lên đã tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên các lĩnh vực lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy.
 
- Công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội được triển khai thực hiện nghiêm túc, thể hiện không khí vui tươi, sôi nổi, trang trọng trước sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ; các cơ quan thông tấn, báo chí liên tục có những bản tin, phóng sự về đại hội; dọc các tuyến đường, trụ sở các cơ quan hành chính đều treo cờ Tổ quốc, các tuyến đường gần địa điểm tổ chức đại hội đều có băng rôn, khẩu hiệu và pa nô, áp phích chào mừng. Công tác trang trí trước và trong hội trường nơi tổ chức đại hội và Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ khoá mới cơ bản đảm bảo theo đúng hướng dẫn, quy định của Trung ương. Trước khi vào chương trình chính thức của đại hội đã trình chiếu phóng sự về những thành tựu, kết quả nổi bật của huyện trong nhiệm kỳ qua.
 
Quang cảnh đại hội. Ảnh: Đức Thụy
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Thiện lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Đức Thụy
 
- Công tác điều hành đại hội được chuẩn bị công phu, khoa học, nhất là việc xây dựng chương trình, kịch bản điều hành đại hội. Đoàn Chủ tịch đã điều hành thời gian, nội dung theo chương trình.
 
- Công tác tổ chức phục vụ đại hội được chuẩn bị khẩn trương, chu đáo, đảm bảo cơ sở vật chất và các điều kiện để tổ chức phục vụ đại hội. Công tác lễ tân, phục vụ lịch sự, thân thiện tạo ấn tượng tốt đối với đại biểu. Bố trí, sắp xếp hội trường, vị trí ngồi của Đoàn Chủ tịch và đại biểu hợp lý, khoa học. Âm thanh, ánh sáng cơ bản phục vụ tốt đại hội.
 
- Công tác bảo vệ đại hội được triển khai nghiêm túc đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đại biểu về dự đại hội; phân luồng phương tiện giao thông khoa học, không để xảy ra ùn tắc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trước, trong đại hội đảm bảo an toàn tuyệt đối.
 
- Báo cáo chính trị đã xác định chủ đề, đủ 5 thành tố, tập trung đánh giá những kết quả thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ ra được những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; xác định được mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, đột phá giai đoạn 2020-2025 phù hợp với điều kiện của địa phương. Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy; sự đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc của cấp ủy; rút ra được các bài học kinh nghiệm và xác định được những vấn đề trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới. Bố cục các báo cáo rõ ràng, đầy đủ, cơ bản hợp lý, khoa học, dung lượng phù hợp. Việc tổ chức tham gia các văn kiện trình Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng thực hiện đầy đủ theo đúng yêu cầu của Trung ương, của Tỉnh ủy .
 
- Dự thảo Nghị quyết đại hội và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đảm bảo về kết cấu, bố cục, nội dung, thể thức văn bản theo hướng dẫn của Trung ương; Chương trình hành động đã đề ra được những mục tiêu trọng tâm, căn bản, từ đó đưa ra những biện pháp, giải pháp thực hiện có tính đột phá, khả thi cao.
 
- Việc thảo luận các văn kiện trình đại hội được thực hiện tại các tổ đại biểu trước khi thảo luận trực tiếp và biểu quyết tại đại hội (có 8 bài tham luận tại hội trường); linh động trong điều hành thảo luận các văn kiện trình đại hội, bố trí thời lượng, thời gian hợp lý xen kẽ vào phần điều hành công tác bầu cử. Các đại biểu dự đại hội đã phát huy tinh thần dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào các văn kiện trình đại hội. 
 
- Về công tác chuẩn bị nhân sự, đã bám sát Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xây dựng, hoàn chỉnh đề án nhân sự đại hội cơ bản đáp ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng theo quy định. Công tác bầu cử thể hiện được không khí dân chủ; tại đại hội, cũng như Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất do cấp ủy triệu tập đại hội chuẩn bị. Danh sách bầu cử, phiếu bầu cử đảm bảo đúng thể thức và số dư theo quy định. Nhìn chung, công tác bầu cử tại đại hội và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ nhất khoá XIX được thực hiện nghiêm túc, dân chủ và theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng. Bầu cử một lần đủ số lượng, nhân sự trúng cử đạt tỷ lệ phiếu bầu cao và trong danh sách nhân sự do cấp ủy triệu tập đại hội giới thiệu.
 
Tuy nhiên, một số nhà dân chưa chấp hành việc treo cờ Tổ quốc chào mừng đại hội; Báo cáo chính trị đã tóm tắt nhưng vẫn còn dài, việc phổ biến, quán triệt một số văn bản của Đoàn Chủ tịch khi trình bày diễn đạt chưa có tính quán triệt cao, chưa tạo điểm nhấn để đại biểu dễ tiếp thu hoặc gợi mở cho đại biểu tham gia đóng góp ý kiến; nội dung tham luận còn dàn trải, ít chú trọng đến những vấn đề cần làm rõ thêm hoặc chưa được đánh giá trong Báo cáo chính trị của Đảng bộ, cũng như mục tiêu, phương hướng, các giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ tới. Việc thảo luận Báo cáo chính trị của Đảng bộ chủ yếu là trình bày bài tham luận chuẩn bị sẵn, chưa tạo được không khí tranh luận sôi nổi trong đại hội. Tại đại hội không có ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ tỉnh, chủ yếu là nội dung trong báo cáo tổng hợp tham gia ý kiến được tổ chức từ các chi bộ, Đảng bộ cơ sở.
 
Qua đại hội điểm Đảng bộ cấp huyện ở huyện Phú Thiện, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:
 
- Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội cần bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch số 248-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 02-HD/TU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Thành lập đầy đủ các tiểu ban, bộ phận giúp việc đại hội, gắn với trách nhiệm của các đồng chí trong cấp ủy được phân công phụ trách. Công tác trang trí hội trường, xây dựng chương trình đại hội phải bám sát Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20-9-2016 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.
 
- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; trong đó, xác định rõ các hình thức, biện pháp và thời gian tuyên truyền phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị; nội dung tuyên truyền cần cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu. Chú trọng hình thức tuyên truyền cổ động trực quan (pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu) trước thời điểm tổ chức đại hội nhằm tạo không gian tuyên truyền và thu hút sự quan tâm của người dân. Trong thời gian diễn ra đại hội cần đẩy mạnh tổ chức thông tin lưu động trên các trục đường chính, nếu có điều kiện truyền hình hoặc phát thanh trực tiếp nội dung khai mạc và bế mạc đại hội.
 
-Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và dự thảo nghị quyết trình đại hội có dung lượng hợp lý; các văn bản sử dụng trong đại hội đúng thể thức theo quy định. Báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia vào các văn kiện trình đại hội cấp trên cần chuẩn bị kỹ, trình bày ngắn gọn; chú ý nêu rõ những vấn đề đã được đa số nhất trí, những vấn đề quan trọng và còn nhiều ý kiến khác nhau để đại hội tiếp tục thảo luận, biểu quyết.
 
- Đối với công tác nhân sự phải chọn đúng người, đúng việc, bảo đảm các tiêu chuẩn, quy trình, quy định của Trung ương; phải dân chủ, khách quan, huy động được trí tuệ của tập thể và nâng cao vai trò của cấp ủy, đảm bảo tính kế thừa. Thông qua đại hội, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên; phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình, gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và thấu hiểu nhân dân để góp phần xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 
- Thực hiện quy trình bầu cử phải đúng Quyết định 244-QĐ/TW, ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng”; Hướng dẫn 03-HD/TW, ngày 20-3-2020 của Ban Bí thư “một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng”.
 
- Tổ chỉ đạo đại hội cấp huyện, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy cần tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn đại hội cấp huyện theo nhiệm vụ được phân công.
 
Theo GLO
https://baogialai.com.vn/channel/12375/202007/mot-so-kinh-nghiem-rut-ra-tu-dai-hoi-diem-dang-bo-huyen-phu-thien-nhiem-ky-2020-2025-5691885/
(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB677.27703.30
SGD17,429.4817,990.91
SEK2,227.672,322.54
SAR6,241.016,491.34
RUB294.38325.92
NOK2,213.962,308.25
MYR5,261.865,377.30
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.5419.24
JPY176.72185.22
INR285.06296.50
HKD2,948.323,043.29
GBP28,410.7229,325.87
EUR25,058.0726,196.51
DKK3,355.393,484.32
CNY3,410.783,521.18
CHF25,251.3426,064.73
CAD16,875.3517,418.93
AUD15,449.0115,946.65
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG