Unable to connect to the remote server Một số kết quả đạt được trong thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư
02/08/2022 - Lượt xem: 242
Thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03 tháng 10 năm 2017 khóa XII của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu trang ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Kế hoạch số 131-KH/TU, ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tỉnh đã kịp thời quán triệt, ban hành văn bản cụ thể hóa, triển khai thực hiện và đạt được những kết quả tích cực.

Việc tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa và kết quả triển khai thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nội dung quan trong được chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm triển khai thực hiện. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ủy ban nhân dân các cấp, các sở, ban, ngành thuộc khối chính quyền thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 131-KH/TU gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; ban hành nhiều văn bản và chỉ đạo chính quyền các cấp thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Chương trình Giảm nghèo bền vững gắn với đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương. Ảnh: Đăng Vũ

 

Thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, chính quyền các cấp đã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; công khai quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự án, công trình đầu tư, tiến độ thực hiện, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình ở địa phương; kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức; công khai các khoản thu - chi, các nguồn vốn vay phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đo, chính quyền các cấp phối hợp với mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức các hội nghị để nhân dân bàn, quyết định những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trước khi các cấp có thẩm quyền quyết định.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và hội đồng nhân dân các cấp triển khai đúng quy định việc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp; hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp ngày càng thực chất và hiệu quả. Thường trực và các ban Hội đồng nhân dân tỉnh đã triển khai 90 đợt giám sát, khảo sát tập trung vào những vấn đề nhân dân quan tâm. Sau các đợt giám sát, khảo sát, Thường trực và các ban Hội đồng nhân dân tỉnh thường xuyên theo dõi, giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của các cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, những phản ánh, kiến nghị của cử tri liên quan đến suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên được hội đồng nhân dân các cấp thực hiện nghiêm túc. Số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo ngày càng giảm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hiện đại hóa nền hành chính. Đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã đưa hàng chục nghìn thủ tục hành chính vào giải quyết có hiệu quả (100% hồ sơ, thủ tục hành chính được số hóa, giải quyết trên mạng và được giám sát chặt chẽ; Trung tâm đã tiếp đón trên 107.000 lượt tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, tiếp nhận trên 75.000 hồ sơ vào hệ thống dịch vụ công của tỉnh, mức độ hài lòng của người dân đạt trên 90%). 100% văn bản, tài liệu trao đổi giữa các cơ quan hành chính tỉnh, huyện được thực hiện dưới dạng điện tử, 100% cán bộ, công chức các cấp được cung cấp hộp thư điện tử, 100% cơ quan hành chính cấp huyện có mạng nội bộ được trang bị hệ thống bảo mật thông tin, 100% cơ quan hành chính các cấp thực hiện cơ chế một cửa hiện đại. Với những nỗ lực, kết quả đạt được trong cải cách thủ tục hành chính đã từng bước tăng cường niềm tin và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp.

Nhìn chung, sau 5 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp đã nhận thức sâu sắc hơn đối với việc thực hiện nội dung nêu trên; đa số các đơn vị, địa phương đều xác định việc thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW là một trong những nội dung quan trọng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương mình. Đây là tiền đề, nền tảng quan trong cho việc triển khai thực hiện tốt hơn nữa Quyết định số 99-QĐ/TW trong thời gian tới.

Phạm Hòa

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG