04/12/2018 - Lượt xem: 2912
Tại Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, một nội dung quan trọng được tiến hành tại kỳ họp là việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

Thực hiện theo Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; và Hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tại Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 30 đại biểu bao gồm: chủ tịch, phó chủ tịch trưởng các ban Hội đồng nhân dân tỉnh; chủ tịch, phó chủ tịch và các đại biểu ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

Mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm là nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân; đồng thời giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu học tập, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao.

Theo Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, người được lấy phiếu tín nhiệm, nếu có quá nữa tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức.

Việc lấy phiếu tín nhiệm phải được thực hiện đúng nguyên tắc, bảo đảm quyền của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc lấy phiếu tín nhiệm; tôn trọng quyền báo cáo, giải trình của người được lấy phiếu tín nhiệm. Phải thực hiện một cách công khai, dân chủ, khách quan; bảo đảm đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng lưu ý, các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh không được lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để vận động hoặc có hành vi trái pháp luật tác động bất lợi đến người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

Các đại biểu sẽ được chia tổ thảo luận, sau đó sẽ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm vào chiều nay (04/12).

Xem kết quả tại đây: Link

Hoàng Thanh

 

 

 

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB676.68702.68
SGD17,391.4917,951.70
SEK2,217.802,312.25
SAR6,241.016,491.34
RUB293.01324.41
NOK2,202.822,296.64
MYR5,260.675,376.09
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.4419.13
JPY177.60186.14
INR284.71296.13
HKD2,948.403,043.37
GBP28,325.1129,237.51
EUR24,935.4526,068.31
DKK3,338.253,466.52
CNY3,386.643,496.26
CHF25,212.8326,024.98
CAD16,828.7217,370.80
AUD15,423.5615,920.37
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG