The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18-10) Phát huy truyền thống "Trung thành-tận tụy-đoàn kết-sáng tạo"
20/10/2014 - Lượt xem: 2308
Tháng 10-1930, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp lần thứ nhất quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn giúp việc và tham mưu cho Trung ương Đảng (tiền thân của Văn phòng Trung ương Đảng ngày nay). Trải qua các thời kỳ cách mạng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, văn phòng cấp ủy cũng đều cố gắng phấn đấu, nỗ lực vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với những đóng góp to lớn của văn phòng cấp ủy, ngày 29-1-2002, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định lấy ngày 18-10 là Ngày truyền thống của Văn phòng Trung ương Đảng và cũng là Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy.

 

Ảnh: Văn Đông
Ảnh: Văn Đông

Đối với tỉnh Gia Lai, ngày 10-12-1945, Đảng bộ tỉnh được thành lập, cùng lúc đó đã hình thành một số bộ phận giúp việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan văn phòng cấp ủy, như: chuẩn bị cơ sở chính trị, tổ chức dự trữ lương thực, xây dựng căn cứ cách mạng của tỉnh để phục vụ kháng chiến lâu dài... Trang sử đầu tiên của Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai được bắt đầu bằng những công việc như thế và đó chính là những bộ phận tiền thân của Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai.

Trong suốt chiều dài lịch sử 69 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh và sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo của Văn phòng Trung ương Đảng, của các ban đảng Trung ương, các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể các cấp và sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu của các thế hệ cán bộ, nhân viên, Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành.

Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình công tác, quy chế làm việc của cấp ủy; ban hành các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, thông tri; tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các văn bản đã ban hành. Công tác giúp cấp ủy theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng có nhiều cố gắng. Chất lượng văn bản, văn bản hóa các kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy từng bước được nâng cao. Ngoài ra, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngoài báo cáo hàng tháng, báo cáo 6 tháng, báo cáo năm, Văn phòng Tỉnh ủy còn có thêm báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất, bản tin tuần...

Đặc biệt, Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và được Trung ương đánh giá cao.
 

Văn phòng Tỉnh ủy hiện có 63 cán bộ, công chức và người lao động. Cơ cấu tổ chức gồm 7 phòng, đơn vị trực thuộc: Phòng Tổng hợp, Hành chính-Quản trị, Tài chính Đảng, Văn thư-Lưu trữ, Cơ yếu-Công nghệ thông tin, Trung tâm Công nghệ thông tin và Nhà khách 20 Lê Hồng Phong.

Cùng với việc thực hiện tốt chức năng tham mưu, thông tin tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác phục vụ cấp ủy. Công tác văn thư triển khai thực hiện có hiệu quả, đáp ứng kịp thời sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy. Công tác cơ yếu-công nghệ thông tin đã chuyển tải những thông tin mật từ địa phương đến Trung ương và tiếp nhận thông tin đến đảm bảo kịp thời và chính xác; việc truyền nhận thông tin qua mạng nội bộ có nhiều thuận lợi, nhất là khai thác các tài liệu, văn bản. Hiện nay, Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh do Văn phòng trực tiếp quản lý, điều hành đã thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, đặc biệt đây là nguồn khai thác hệ thống tài liệu của Đảng hữu ích cho cấp ủy các cấp. Công tác quản lý tài chính, ngân sách, tài sản của Tỉnh ủy được thực hiện đúng quy định; bảo đảm các điều kiện, phương tiện làm việc của cấp ủy và các ban đảng Tỉnh ủy. Công tác hành chính, quản trị bảo đảm các điều kiện vật chất phục vụ hoạt động của cấp ủy, từng bước hiện đại hóa các phương tiện làm việc của văn phòng; phục vụ chu đáo, an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh bạn và các đoàn khách Lào, Campuchia đến thăm, làm việc với tỉnh.

Có thể khẳng định, Văn phòng Tỉnh ủy là nơi đầu tiên tiếp nhận các thông tin, chủ trương của cấp ủy cấp trên và thông tin tổng hợp từ các nguồn đến cấp ủy; là cơ quan cuối cùng thẩm định các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy; nơi tổ chức mọi hoạt động đối nội, đối ngoại của cấp ủy. Với tính chất đặc thù công việc đó, đội ngũ cán bộ, chuyên viên đã thực sự cầu thị, khiêm tốn học hỏi, thường xuyên rèn luyện, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, không ngừng nâng cao trình độ. Luôn đặt mình trong trạng thái chủ động, cập nhật thông tin, tham mưu xử lý kịp thời mọi tình huống đặt ra. Hầu hết cán bộ, nhân viên đều tận tâm, tận lực, hết mình với công việc; giữ vững nguyên tắc nhưng mềm dẻo, linh hoạt; năng động và sáng tạo; bám sát nhiệm vụ, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết, chương trình công tác hàng năm đã đề ra.

Ghi nhận những công lao và đóng góp to lớn của thế hệ cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba (2003), Huân chương Lao động hạng nhì (2008), Huân chương Lao động hạng nhất (2014)...

Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục có hiệu quả những hạn chế, Văn phòng cấp ủy các cấp sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường tính chủ động, sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng từ cơ sở. Phát huy truyền thống “Trung thành-tận tụy-đoàn kết-sáng tạo”, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ cấp ủy. Trước mắt là tập trung tham mưu, phục vụ thật tốt cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhất là tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, tiến đến Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh và Đại hội lần thứ XII của Đảng.

                                                                                  Bùi Khắc Quang
                                                                 Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG