15/04/2020 - Lượt xem: 2096
Xác định công tác dân vận là một nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng, lâu dài góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, uy tín và sức chiến đấu của Đảng, nên sau khi có Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo và các tổ chức cơ sở đảng đã quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.

Trên cơ sở Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định 1338-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và bám sát tình hình thực tế tại địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quyết định 381-QĐ/HU, ngày 22 tháng 7 năm 2011 về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị để triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Krông Pa; ban hành Kế hoạch 38a-KH/HU, ngày 16 tháng 8 năm 2016 thực hiện Kết luận số 03-KL/TW ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25 tháng 02 năm 2010 của Bộ Chính trị khóa X về “Ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”. Đồng thời, giao Ban Dân vận Huyện ủy hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng, nhất là đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng chương trình, kế hoạch, để tổ chức thực hiện; giao Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng, ban cấp huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tiếp tục thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X).

 

Công tác phối hợp triển khai thực hiện nội dung Quyết định 290-QĐ/TW được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo chặt chẽ. Đã chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy và các cơ quan liên quan xây dựng các chương trình phối hợp về công tác dân vận; chỉ đạo phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy Sông Hinh - tỉnh Phú Yên, Ban Dân vận Huyện ủy M’Drăk - tỉnh Đăk Lăk thực hiện tốt công tác dân vận ở các địa bàn giáp ranh, định kỳ sơ, tổng kết luân phiên giữa các huyện; chỉ đạo các xã giáp ranh với các tỉnh bạn, liên hệ, phối hợp chặt chẽ với các xã bạn trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn và định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết luân phiên giữa các xã. Chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Mặt trận và các đoàn thể huyện hằng năm tổ chức các lớp tập huấn về công tác dân vận lồng ghép nội dung thực hiện các các văn bản về công tác dân vận của hệ thống chính trị để tập huấn cho khối dân vận các xã, thị trấn, tổ dân vận các thôn, buôn, tổ dân phố.

Tổ chức họp dân phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên địa bàn huyện. Ảnh: N.H

Trong 10 năm qua (2010 - 2020), với sự nỗ lực triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ huyện đã có sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động về công tác dân vận, góp phần nâng cao trách nhiệm, lề lối, tác phong làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Các nội dung của Quy chế công tác dân vận đã được Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời cụ thể hoá bằng các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình công tác.để chỉ đạo thực hiện. Từ đó, những quyết định chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đều đạt hiệu quả, tác động tích cực đến việc triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, làm thay đổi diện mạo của huyện. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, sự nghiệp giáo dục đào tào, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, từng bước nâng cao chất lượng. Các chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo thực hiện; đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện rõ rệt. Quốc phòng an ninh được đảm bảo, giữ vững. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý hai cấp huyện xã từng bước được chuẩn hóa theo chuẩn chức danh, vị trí việc làm. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có nhiều tiến bộ. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung hướng về cơ sở, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường và phát huy.

Công tác dân vận chính quyền và của lực lượng vũ trang có những chuyển biến tích cực. Hoạt động phối hợp giữa các cấp chính quyền và lực lượng vũ trang với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng tổ chức chặt chẽ trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là đối với đồng bào đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào có đạo. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, điều hành xã hội ngày càng được nâng lên; công tác tiếp công dân, đối thoại với người dân để giải quyết những kiến nghị, bức xúc của người dân được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đến cơ sở.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác dân vận, có nhiều cố gắng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, cơ bản đáp ứng yêu cầu của đoàn viên,  hội viên và nhân dân; từng bước khắc phục bệnh thành tích, hành chính hóa và sự trông chờ, ỷ lại, từng bước có ý thức vươn lên. Công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân của cấp ủy, chính quyền các cấp được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, nhất là từ khi có Quyết định 553-QĐ/TU, ngày 14/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. Công tác tiếp công dân, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân được quan tâm thực hiện. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang được tăng cường, từng bước đi vào chiều sâu. Công tác vận động quần chúng của Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở được đổi mới nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Nguyễn Hoàng

 

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,350.0023,690.00
THB669.80696.13
SGD17,313.4317,886.31
SEK2,227.192,324.02
SAR6,240.186,495.99
RUB289.61320.92
NOK2,184.872,279.86
MYR5,200.685,319.29
KWD76,486.5079,622.01
KRW17.2818.96
JPY174.53183.08
INR283.76295.39
HKD2,948.773,046.34
GBP28,288.0929,224.11
EUR24,914.6226,068.68
DKK3,337.383,468.57
CNY3,377.453,489.73
CHF25,089.8325,920.02
CAD16,888.9017,447.73
AUD15,462.8915,974.54
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG