18/08/2019 - Lượt xem: 1937
Đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ thị xã có 44 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 97 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, có tổng số 1.550 đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, qua sắp xếp, hiện nay Đảng bộ thị xã có 43 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và 90 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ: 1.808 đồng chí.

Đầu nhiệm kỳ, có 100% các thôn, tổ dân phố đều có tổ chức đảng, trên 50% chi bộ thôn, tổ dân phố có cấp ủy. Tuy nhiên chất lượng hoạt động của nhiều chi bộ còn hạn chế, một số chi bộ có biểu hiện yếu kém; vai trò của cấp ủy, bí thư chi bộ ở một số nơi chưa được phát huy, lúng túng trong điều hành sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt chi bộ chưa sâu, chưa được chuẩn bị tốt, thiếu tính giáo dục và sự sinh động; tính gương mẫu, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình còn yếu, kể cả cấp ủy; việc sinh hoạt tư tưởng để cấp ủy nắm và hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đảng viên còn chưa được thực hiện tốt. Đôi khi, trong sinh hoạt, chi bộ bàn những chuyện rất xa xôi, ở tầm vĩ mô nhưng lại ít quan tâm giải quyết những vấn đề thực tế sát sườn của địa phương; hiểu biết về nghiệp vụ công tác đảng hạn chế, có lúc, có việc còn sai sót; có trường hợp từ một chi bộ tổ dân phố vững mạnh tiêu biểu, là ngọn cờ đầu trong nhiều năm, khi có sự thay đổi người đứng đầu là bí thư thì chi bộ hoạt động gặp nhiều khó khăn, hạn chế trong đó có nguyên nhân việc thất thoát và bàn giao không đầy đủ văn bản, các hướng dẫn cấp trên, tài liệu của chi bộ cho đồng chí bí thư kế cận, gây khó khăn cho việc tiếp cận nhiệm vụ.

Trước tình hình đó, Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo cho Ban Tổ chức Thị ủy chủ trì phối hợp cùng các ban đảng Thị ủy trang bị Cặp tài liệu sinh hoạt chi bộ trong đó có Sổ tay bí thư chi bộ. Sổ tay bí thư chi bộ hình thành  trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của cấp trên biên soạn lại ngắn gọn, gồm những vấn đề các chi bộ thường làm, thường gặp sai sót nhiều nhất (song vẫn đảm bảo nội dung không trái với hướng dẫn cấp trên) để trang bị đến bí thư chi bộ. Đầu năm 2016, Ban Tổ chức Thị ủy tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức hội nghị hướng dẫn việc sử dụng cấp phát 150 Cặp tài liệu sinh hoạt chi bộ cho bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố, bí thư các chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy nhằm giúp cho các đồng chí bí thư, giúp cấp ủy chi bộ nhất là các chi bộ thôn, tổ dân phố dễ nghiên cứu, nắm vững các nguyên tắc của Đảng, nắm vững nghiệp vụ công tác đảng, trình tự, yêu cầu trong sinh hoạt chi bộ, đủ sức giải quyết các vấn đề vướng mắc trong sinh hoạt đảng; lưu trữ, quản lý, sử dụng tài liệu hiệu quả.

Thường trực Thị ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Thị ủy định kỳ thực hiện công tác kiểm tra, hướng dẫn việc sử dụng cặp tài liệu sinh hoạt chi bộ cho tất cả các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Sau hơn ba năm rưỡi thực hiện việc trang bị Cặp, các chi bộ đã phát huy hiệu quả Cặp tài liệu sinh hoạt chi bộ. Qua đó, việc sinh hoạt chi bộ được tổ chức đúng quy định, hầu hết các đồng chí bí thư chi bộ nắm vững nguyên tắc, nghiệp vụ công tác đảng, chủ trì điều hành sinh hoạt chi bộ đúng trình tự, trọng tâm, đủ sức giải quyết những vấn đề vướng mắc, nảy sinh trong chi bộ, phát huy được dân chủ trong sinh hoạt đảng; những vấn đề vướng mắc, những sai sót trong nghiệp vụ công tác đảng được khắc phục. Khắc phục thực trạng trước đây khi bàn giao giữa 02 đồng chí bí thư cũ và mới, hầu như không có tài liệu, văn bản được bàn giao, nay Cặp tài liệu chi bộ được được chuyển giao đầy đủ, kể cả những văn bản của cấp trên được cập nhật lưu trữ trong quá trình công tác, nên đồng chí bí thư mới sớm tiếp cận công việc, không bị hẫng hụt trong công tác. Đối với các chi bộ thôn, tổ dân phố nhận  thức về công tác lưu trữ được nâng lên một bước, Cặp tài liệu sinh hoạt chi bộ cũng là nơi lưu trữ, cập nhật những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cấp trên ban hành, hạn chế được việc thất thoát tài liệu, sổ sách. Những vấn đề phát sinh ở cơ sở mà trong văn bản hướng dẫn của cấp trên chưa đề cập đến, chưa có hướng dẫn làm rõ cũng được đồng chí bí thư chi bộ ghi chép vào Sổ tay bí thư chi bộ để làm cơ sở đề xuất xin ý kiến cấp trên (Sổ tay bí thư chi bộ này cũng được bàn giao cho đồng chí bí thư kế nhiệm).

Việc sử dụng và phát huy hiệu quả Cặp tài liệu sinh hoạt chi bộ ở các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ thị xã trong những năm qua đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn thị xã.

Ảnh minh họa

Từ những kết quả quả đạt được trong việc trang bị Cặp tài liệu sinh hoạt chi bộ, những thuận lợi khó khăn và nguyên nhân, Đảng bộ thị xã Ayun Pa rút ra một số bài học kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ như sau:

Thứ nhất: Nâng cao chất lượng điều hành trong sinh hoạt chi bộ, làm được điều đó yếu tố đầu tiên đó là chất lượng của đội ngũ cấp ủy viên và bí thư chi bộ; qua đại hội phải lựa chọn đội ngũ cấp ủy viên có phẩm chất, năng lực có uy tín và tín nhiệm cao, có nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình; bí thư chi bộ ngoài các tiêu chí nêu trên còn phải thể hiện được vị trí, vai trò của mình trong chi bộ, có thời gian kinh qua công tác đảng, công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thứ hai: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp trong việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các chi bộ trực thuộc gắn với việc sử dụng hiệu quả Cặp tài liệu sinh hoạt chi bộ đối với đồng chí bí thư và cấp ủy chi bộ.

Thứ ba: Nêu cao vai trò trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy viên các cấp được phân công sinh hoạt và dự sinh hoạt ở các chi bộ thôn, tổ dân phố trong việc hướng dẫn, giúp cấp ủy, bí thư chi bộ tháo gỡ các vướng mắc, chuẩn bị chu đáo, tổ chức sinh hoạt chi bộ đúng trình tự, hướng vào nội dung trọng tâm, phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo định kỳ. Cần chú ý phát huy trí tuệ tập thể của toàn thể đảng viên trong chi bộ trong việc tham gia thảo luận xây dựng chương trình, báo cáo, nghị quyết, bàn và quyết định những nhiệm vụ trọng tâm cũng như những giải pháp cụ thể để thực hiện. 

Thứ tư: Định kỳ thực hiện đánh giá rút kinh nghiệm việc trang bị, sử dụng Cặp tài liệu sinh hoạt chi bộ, đồng thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực thuộc kịp thời cập nhật và điều chỉnh, bổ sung những nội dung theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Minh Tân

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB674.50700.42
SGD17,374.5217,934.18
SEK2,211.012,305.17
SAR6,241.016,491.34
RUB289.50320.52
NOK2,199.332,293.00
MYR5,253.545,368.80
KWD76,536.4579,606.33
KRW17.3619.04
JPY176.72185.22
INR284.73296.15
HKD2,948.363,043.33
GBP28,304.2929,216.01
EUR24,907.6826,039.29
DKK3,333.673,461.77
CNY3,386.593,496.21
CHF25,171.7025,982.52
CAD16,854.4617,397.37
AUD15,370.3415,865.44
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG