26/04/2016 - Lượt xem: 2420
Gia Lai là tỉnh miền núi, biên giới, nằm ở phía bắc vùng Tây Nguyên, có diện tích tự nhiên 15.536,9 km², dân số hơn 1,3 triệu người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 44% (chủ yếu là đồng bào dân tộc Jrai và Bahnar), có 22 đảng bộ trực thuộc với hơn 49.400 đảng viên.

 

Ảnh minh họa. Internet

Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ từ học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch, đến tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ và đạt được những kết quả tích cực.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực xây dựng nhiều nội dung, giải pháp, cách làm phù hợp, đưa việc học tập và làm theo gương Bác dần trở thành việc làm thường xuyên, tạo khí thế thi đua sôi nổi, tác động tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của địa phương. Trong quá trình thực hiện, nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân từng bước có sự chuyển biến khá rõ nét, nhất là chuyển trọng tâm từ học tập sang làm theo gương Bác thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực hàng ngày. Đã có nhiều cơ quan, đơn vị có những cách làm hay, sáng tạo như: “Ngày thứ 5 cơ sở”; “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”; “Làng đồng bào dân tộc kiểu mẫu trong xây dựng đời sống mới”; “Tuổi trẻ Gia Lai học tập và làm theo lời Bác”; “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”, Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo bền vững”; “Gương sáng vùng biên”... Các cơ sở giáo dục và đào tạo tỉnh đã chú trọng đưa nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình giảng dạy trong nhà trường, tổ chức giờ học ngoại khóa cho học sinh, sinh viên. Nhiều địa phương, đơn vị tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu về tư tưởng, tấm gương đạo đức của người với hình thức phong phú, đa dạng sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia hưởng ứng, góp phần cổ vũ các nhân tố tích cực, hạn chế tiêu cực trong đời sống xã hội.

Trên cơ sở các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng 05 chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai. Trên cơ sở đó, các cấp ủy trực thuộc, sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị đã bổ sung và cụ thể hóa các chuẩn mực ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo hướng thiết thực, ngắn gọn, sát với nhiệm vụ chính trị được giao. Nhiều nơi đã xây dựng và tổ chức thực hiện theo hệ thống ngành dọc các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp như: Công an, Quân đội, Y tế, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên...; tổ chức cho từng cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện có thời hạn hoàn thành dưới sự giám sát của cấp ủy, đoàn thể và quần chúng trong cơ quan, đơn vị; lấy kết quả thực hiện các chuẩn mực đạo đức làm một trong các tiêu chí để bình xét đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên. Các hoạt động đã thật sự tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các tệ nạn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, các địa phương, đơn vị thực hiện tốt Chỉ thị 1973/CT-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong đó, tập trung làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về những nội dung cơ bản, ý nghĩa, giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Đề ra các giải pháp khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế và đẩy mạnh thực hiện “làm theo gương Bác” trong khối chính quyền với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, như: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ để chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật lao động và lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, tác phong, đạo đức thực thi công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức... Từ đó, đã tạo chuyển biến đáng kể trong nâng cao chất lượng phục vụ, giảm bớt phiền hà và có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự trong giao tiếp với nhân dân, góp phần đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp ngày càng đi vào thực chất, có chiều sâu. Đã có nhiều địa phương, đơn vị làm tốt công tác này như: Sở Nội vụ, thị xã Ayun Pa, thành phố Pleiku, huyện Đak Đoa, Đak Pơ, Phú Thiện...

          Nhằm cụ thể hóa việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến từng đảng viên bằng những việc làm cụ thể, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ đảng viên đăng ký nội dung cụ thể làm theo gương Bác, trong đó, chú trọng lựa chọn những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, những vụ việc bức xúc, nổi cộm được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” để tập trung giải quyết, khắc phục. Kết quả đã đưa việc thực hiện các nguyên tắc, quy định, hướng dẫn của Đảng đi vào nền nếp, khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Nhiều cán bộ, đảng viên phát huy tốt hơn vai trò nêu gương trước quần chúng nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; thể hiện qua những việc làm của bản thân và gia đình trong chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sửa đổi tác phong, lề lối làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân.

Bên cạnh việc duy trì sinh hoạt định kỳ, nhiều chi bộ đã thực hiện sinh hoạt chuyên đề, trong đó tập trung những vấn đề nổi cộm, bức xúc, trọng tâm để đưa vào sinh hoạt. Nhờ đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng có sự chuyển biến tích cực, ý thức tự giác rèn luyện của từng cán bộ, đảng viên được tăng cường, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng tổ chức đảng, đảng viên.

Việc làm theo gương Bác ngày càng được nhân rộng và có sức lan tỏa mạnh mẽ, với nhiều gương điển hình, tập thể, cá nhân người tốt, việc tốt làm theo gương Bác. Đến nay, toàn tỉnh có 01 tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 tập thể, 03 cá nhân được tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương và nhiều tập thể, cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng bằng khen, giấy khen vì đã có thành tích trong học tập và làm theo gương bác.

Hằng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày sinh của Bác (19/5), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ báo công, tuyên dương, trao Huy hiệu Bác Hồ cho các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn và phát hành sách “Người tốt, việc tốt làm theo gương Bác”, đến nay đã xuất bản 5.600 cuốn từ tập 2 đến tập 5 vào dịp 19/5 hằng năm phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng.

 

Những kết quả đạt được trong 5 năm qua tuy chưa nhiều, tuy nhiên, điều đó đã minh chững cho tính ưu việt trong Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, sự đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự tin tưởng của nhân dân; và đặc biệt nó còn chứng minh rằng, trong xã hội vẫn còn rất nhiều những tấm gương tốt đẹp, những tấm lòng cao cả và những “người con” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phạm Hòa

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB676.68702.68
SGD17,391.4917,951.70
SEK2,217.802,312.25
SAR6,241.016,491.34
RUB293.01324.41
NOK2,202.822,296.64
MYR5,260.675,376.09
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.4419.13
JPY177.60186.14
INR284.71296.13
HKD2,948.403,043.37
GBP28,325.1129,237.51
EUR24,935.4526,068.31
DKK3,338.253,466.52
CNY3,386.643,496.26
CHF25,212.8326,024.98
CAD16,828.7217,370.80
AUD15,423.5615,920.37
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG