The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Kbang: Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước
29/09/2018 - Lượt xem: 1917
Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Kbang đã đạt được những kết quả tích cực.

Trong 5 năm qua, Thường trực HĐND, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thường xuyên đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 21/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ về “tăng cường công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước”; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 450/KH-UBND, ngày 12/5/2014 "về việc thực hiện công tác dân vận trên địa bàn huyện" gắn với chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản liên quan đến công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ… 

 Hằng năm, UBND huyện đều ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính; chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện mô hình “một cửa điện tử” cấp huyện, xã; nhằm đảm bảo tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, công bằng khi giải quyết công việc hành chính, loại bỏ những thủ tục rườm rà, chồng chéo, dễ bị lợi dụng gây khó khăn cho nhân dân. Đến nay, 100% xã, thị trấn đều có phòng tiếp dân, lịch tiếp dân, đáp ứng được nhu cầu, quyền lợi của nhân dân. Việc giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo luôn được quan tâm, giải quyết kịp thời; trong 5 năm qua, đã tiếp nhận 213 đơn, giải quyết được 143/146 đơn thuộc thẩm quyền, 03 đơn đang được tiến hành giải quyết (còn 56 đơn hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết). Công tác hòa giải ở thôn, làng, tổ dân phố luôn được chú trọng; qua đó, đã giải quyết kịp thời các tranh chấp, mâu thuẫn xảy ra trong nhân dân, hạn chế các đơn khiếu nại, tố cáo vượt cấp .   

Ảnh minh họa

Cùng với những kết quả đạt được, công tác dân vận Nhà nước trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm, việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới” ở một số địa phương, đơn vị chưa thực sự quan tâm đúng mức; do đó, chưa nâng cao được sự nhất trí trong nội bộ, sự đồng thuận trong nhân dân nhằm thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân còn nhiều khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thời gian đến, để công tác dân vận chính quyền đạt được kết quả tích cực, chính quyền hai cấp (huyện, xã), các cơ quan nhà nước, nhất là những ngành, cơ quan, đơn vị có quan hệ trực tiếp với nhân dân cần công khai các quy định cụ thể về trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức để nhân dân biết và giám sát, kiểm tra việc thực hiện. Xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân trong thi hành công vụ. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát, xoá bỏ những thủ tục hành chính, những quy định gây phiền hà cho nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi làm việc với chính quyền và các cơ quan nhà nước. Làm tốt công tác thanh tra nhân dân, công tác hòa giải ở cơ sở; chủ động nắm tình hình và giải quyết những công việc liên quan đến đời sống của nhân dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh. Rà soát để tiếp tục bổ sung những nội dung, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các chương trình, dự án đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chế độ cho đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, người khuyết tật…   

 Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG