17/05/2017 - Lượt xem: 3076
Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư (khóa X) và Thông tri số 13-TT/TU, ngày 03/3/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) “về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miêng trong tình hình mới”, công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn huyện Kbang đã đạt được một số kết quả tích cực.

Ngay sau khi có Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư và Thông tri số 13-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí Thư và Thông tri số 13-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Đồng thời, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Mặt trận và các đoàn thể huyện đưa nội dung Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư và Thông tri 13-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vào chương trình tuyên truyền thường xuyên đến các cấp ủy và toàn thể cán bộ, đảng viên trong huyện. Qua học tập, quán triệt và thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư và Thông tri 13-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, của cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng được nâng lên một bước. Lực lượng làm công tác tuyên truyền miệng được tăng cường về số lượng, chất lượng, hoạt động hiệu quả hơn trên nhiều lĩnh vực. 

Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được quan tâm; các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời định hướng và cung cấp thông tin đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn Đảng bộ huyện. Điểm nổi bật trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên trong những năm qua là chú trọng đổi mới về phương pháp tuyên truyền, nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, phân công báo cáo viên theo từng nội dung chuyên đề, chú trọng cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, tình hình biển đảo, phân giới cắm mốc trên đất liền, tình hình quốc tế... Nội dung thông tin bảo đảm được tính toàn diện, hướng vào giải quyết những vấn đề cấp thiết về lý luận và thực tiễn; nâng cao tính thời sự, tính định hướng, tính chiến đấu, tính thiết thực.

Một hình thức tuyên truyền cổ động

Từ khi thực hiện Chỉ thị đến nay, trên cơ sở quy chế hoạt động báo cáo viên Huyện ủy (khóa VII, khóa VIII), lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên đã chủ động sưu tầm tài liệu, bổ sung, cập nhật kiến thức, tích cực chuẩn bị các bài giảng được phân công truyền đạt tại các lớp học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết chuyên đề từ huyện đến cơ sở cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân như tham gia truyền đạt tại 54 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6,7,9 (khóa X); 392 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; 36 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII); 35 lớp bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục huyện… Nội dung các hội nghị được chuẩn bị chu đáo, sát với tình hình thực tiễn, bảo đảm tính định hướng, phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn huyên. Trong hội nghị, những vấn đề mà cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm được các đồng chí báo cáo viên tích cực trao đổi, đối thoại.

Cơ cấu tổ chức; bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục được quan tâm. Hiện nay đội ngũ Báo cáo viên Huyện ủy có 30 đồng chí đảm bảo về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và kinh nghiệm thực tiễn. Đội ngũ báo cáo viên đảng ủy các xã, thị trấn có 68 đồng chí. Đối với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy còn lại, các đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy được phân công làm nhiệm vụ báo cáo viên của cấp ủy, với số lượng là 73 đồng chí. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các cơ quan liên quan mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, tổ chức các hội nghị, như: Hội nghị nghe thông tin thời sự tình hình trong nước và quốc tế, Hội nghị Báo cáo viên (mỗi quý một lần)… để cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền cho lực lượng làm công tác tuyên truyền miệng của huyện. Tính đến nay đã mở được 40 Hội nghị Báo cáo viên, 12 hội nghị chuyên đề về học tập và làm theo Bác, … 05 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tại huyện. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lập danh sách cử Báo cáo viên của huyện, lực lượng tuyên truyền viên ở cơ sở tham gia các lớp tập huấn tại tỉnh góp phần nâng cao trình độ, năng lực tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên hoạt động có hiệu quả, đi vào chiều sâu, đáp ứng được nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện. Ngay sau khi được củng cố, kiện toàn, đội ngũ Báo cáo viên đã hướng về cơ sở, hòa mình vào các phong trào của quần chúng, kịp thời tuyên truyền, định hướng, nắm bắt thông tin, diễn biến tâm trạng của các tầng lớp nhân dân để tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xử lý có hiệu quả những vấn đề tư tưởng nảy sinh.

Nhìn chung, những năm qua, bằng sự hoạt động tích cực, lực lượng tuyên truyền miệng của huyện đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, truyền thống đoàn kết; động viên, cổ vũ đồng bào các dân tộc trong huyện phát huy ý chí tự lực, tự cường, ra sức thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Bài, ảnh: Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB676.68702.68
SGD17,391.4917,951.70
SEK2,217.802,312.25
SAR6,241.016,491.34
RUB293.01324.41
NOK2,202.822,296.64
MYR5,260.675,376.09
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.4419.13
JPY177.60186.14
INR284.71296.13
HKD2,948.403,043.37
GBP28,325.1129,237.51
EUR24,935.4526,068.31
DKK3,338.253,466.52
CNY3,386.643,496.26
CHF25,212.8326,024.98
CAD16,828.7217,370.80
AUD15,423.5615,920.37
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG