The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Kbang đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực
27/12/2017 - Lượt xem: 2785
Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thời gian qua, phong trào đã được triển khai đều khắp trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, thực sự trở thành động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trên lĩnh vực kinh tế, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể đã tập trung hướng về cơ sở; có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, tích cực giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, gắn với phong trào thi đua yêu nước với các chủ đề, nội dung vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phong trào thi đua lao động, sản xuất giỏi, góp công xây dựng cơ sở hạ tầng; đã huy động được nguồn lực từ nhân dân, sức dân để cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.

 

Hệ thống chính trị đã xây dựng được 31 mô hình với nội dung vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao, phát triển mô hình cánh đồng mẫu lớn chuyên canh cây mía tại các xã phía Đông Nam huyện. Nhân dân đã góp vốn trên 2 tỷ đồng, thực hiện hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất và hợp phần xây dựng cơ sở hạ tầng; đã đầu tư hỗ trợ các loại giống cây trồng, vật nuôi có năng xuất chất lượng cao; hỗ trợ phân bón, máy móc, công cụ phục vụ cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; từ đó, bước đầu đã cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, góp phần tăng năng xuất các loại cây trồng, vật nuôi, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Xây dựng 02 nhà văn hóa, tổng giá trị trên 17 tỷ đồng; hỗ trợ hợp phần sản xuất với tổng giá trị trên 4.5 tỷ đồng, tiêu biểu như xã: Đông, Nghĩa An, Tơ Tung, Sơn Lang…

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy thăm hộ gia đình đã thoát nghèo tại xã Kon Pne, huyện Kbang

Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa-thể dục thể thao, thực hiện nếp sống văn minh; giữ gìn nét đẹp văn hóa, xóa bỏ các hủ tục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “tương thân tương ái” chăm lo, giúp đỡ người có công và người nghèo. Xây dựng được 23 mô hình vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường đã có nhiều chuyển biến, bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc; đời sống văn hóa của người dân được nâng lên. Tính đến nay: 05/13 xã đạt tiêu chí về giao thông; 04/13 xã đạt chuẩn  trường học các cấp: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia; 13/13 xã đều có trạm y tế đạt tiêu chuẩn Quốc gia và tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 89 %; số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định đạt tỷ lệ 95,47%; 11/13 xã đạt tiêu chí về thủy lợi, tỷ lệ diện tích đất sản xuất được tưới tiêu chủ động đạt 80%; 02/13 xã đạt được tiêu chí về nhà ở…. 

Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tập trung tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương; tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an toàn xã hội; tăng cường, kiểm soát địa bàn, nắm tình hình, chủ động đấu tranh, ngăn chặn âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù định lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta. Các tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng được 04 mô hình “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh. Các phong trào quần chúng trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh đã góp phần tích cực trong việc phòng ngừa, đấu tranh và giải quyết các mâu thuẫn trên địa bàn dân cư, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi ý đồ xâm nhập, móc nối truyền đạo trái phép, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững an ninh nông thôn, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; đến nay, 14/14 xã đạt tiêu chí an ninh trật tự xã hội. Các tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng được 08 mô hình “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, nội dung chính tập trung là, chú trọng công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ; từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn.

Với những kết quả đã đạt được, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã thực sự góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Bài, ảnh: Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG