18/06/2020 - Lượt xem: 1443
Từ đầu năm đến nay, cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, Huyện ủy Ia Pa tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng và đạt được một số kết quả tích cực.

Công tác định hướng, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên tiếp tục được quan tâm; công tác giáo dục lý luận chính trị được thực hiện có hiệu quả. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã thông tin kịp thời các vấn đề thời sự, các sự kiện chính trị trên địa bàn huyện, tỉnh, các sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật. Triển khai các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương. Tích cực thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh Covid-19, nhất là tuyên truyền về cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn mới. Tiếp tục triển khai công tác Biên tập Tập san chào mừng đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; công biên soạn Lịch sử truyền thống cách mạng xã Pờ Tó, xã Ia Tul giai đoạn 1945 - 2018. Tiến hành tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo quy định. Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch của Huyện ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, nhất là việc sinh hoạt chuyên đề, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được gắn với nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Dương Văn Trang làm việc với hệ thống chính trị xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa. Ảnh: N.Đ

Tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây dựng tổ chức đảng, nghiệp vụ công tác đảng viên theo quy định, trọng tâm là tiếp tục tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; đôn đốc thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn có cấp ủy. Trong quý, đã kết nạp 14 quần chúng ưu tú vào đản, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 1.673 đồng chí; chuyển đảng chính thức cho 23 đồng chí; chuyển sinh hoạt đảng cho 55 đồng chí (chuyển đến 03 đồng chí, chuyển nội bộ 26 đồng chí, chuyển đi 24 đồng chí); phát thẻ đảng viên cho 44 đồng chí; trao tặng Huy hiệu Đảng cho 05 đồng chí (cụ thể: 60 năm tuổi Đảng cho 01 đồng chí, 50 năm cho 02 đồng chí, 30 năm tuổi Đảng cho 02 đồng chí). Công tác tổ chức cán bộ, chính sách cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, quy định. Phê duyệt đề án nhân sự đại hội các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được triển khai đồng bộ, nghiêm túc. Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng ngiệm kỳ 2015 - 2020; tổng kết Quy định 30-QĐ/TW và các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XII. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, Quy chế dân chủ cơ sở. Văn phòng Huyện ủy chủ động giúp Thường trực Huyện ủy sắp xếp chương trình công tác, xử lý công việc hằng ngày, bám sát nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương và những vấn đề cấp bách, đột xuất.

Các tổ chức cơ sở đảng đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đề ra các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đồng thời, nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt ở các tổ chức cơ sở đảng theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

Nguyễn Văn

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB676.68702.68
SGD17,391.4917,951.70
SEK2,217.802,312.25
SAR6,241.016,491.34
RUB293.01324.41
NOK2,202.822,296.64
MYR5,260.675,376.09
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.4419.13
JPY177.60186.14
INR284.71296.13
HKD2,948.403,043.37
GBP28,325.1129,237.51
EUR24,935.4526,068.31
DKK3,338.253,466.52
CNY3,386.643,496.26
CHF25,212.8326,024.98
CAD16,828.7217,370.80
AUD15,423.5615,920.37
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG