The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX)
24/05/2019 - Lượt xem: 1910
Sáng 24/5, Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18/3/2002, hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất nhận định, trong 15 năm qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) với sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh, tỉnh Gia Lai đã đạt được những thành tựu nhất định,

Nghị quyết 13-NQ/TW cùng với các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh được quán triệt, triển khai đã tạo được sự chuyển biến quan trọng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Tỉnh đã quan tâm và ban hành nhiều chính sách để thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển; số lượng, quy mô và chất lượng hoạt động của hợp tác xã ngày càng nâng lên, hiệu quả sản xuất, kinh doanh từng bước được cải thiện.

Kinh tế tập thể tiếp tục khẳng định được vai trò, sự cần thiết trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương các cấp xác định rõ nhiệm vụ xây dựng phát triển hợp tác xã kiểu mới, đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất với quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, liên kết với doanh nghiệp.

Các hợp tác xã đã chuyển đổi hoạt động theo quy định, ngày càng tăng quy mô, mở rộng sản xuất kinh doanh, từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của thành viên. Đến nay, toàn tỉnh có 224 hợp tác xã, 383 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Tính đến cuối năm 2018, số thành viên hợp tác xã là 11.466 thành viên, tăng 2.578 thành viên so với thời điểm năm 2003; tổng số lao động thường xuyên là 6.839 người, tăng 4.997 người; tổng vốn hoạt động của các hợp tác xã là 302.406 triệu đồng; tăng 278.195 triệu đồng; doanh thu năm 2018 là 126.877 triệu đồng (số hợp tác xã thành lập mới trong năm 2018, 2019 chưa phát sinh doanh thu).

Các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bản đã và đang trở thành một kênh huy động vốn và cho vay hiệu quả ở khu vực nông thôn, góp phần hỗ trợ thành viên phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo và tạo cho thành viên dần quen với dịch vụ tài chính ngân hàng, góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc hội nghị.

Qua các ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy cho rằng kinh tế tập thể trong thời gian qua đã có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả nhất định góp phần làm cho diện mạo của tỉnh thay đổi từ thành thị đến nông thôn, kinh tế phát triển, an ninh chính trị cơ bản được giữ vững, khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường, đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về kinh tế tập thể nhằm đổi mới nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể, đặc biệt là nâng cao nhận thức về lợi ích của mô hình hợp tác xã kiểu mới.

Cần nâng cao năng lực và vai trò trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các tổ chức đoàn thể trong việc quản lý, điều hành và hỗ trợ cho hoạt động của kinh tế tập thể; chính quyền địa phương phải vào cuộc, xem đây là nhiệm vụ chính trị phải làm thường xuyên liên tục. Trong đó, Liên minh Hợp tác xã tỉnh cần tăng cường và nâng cao hiệu quả đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên; đồng thời, thường xuyên bám sát hợp tác xã, chủ động nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của hợp tác xã để hướng dẫn xử lý hoặc đề xuất các cấp, các ngành giải quyết.

“Thực hiện có hiệu quả các chính sách về hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tập thể phát triển” – Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Chú trọng hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức quản lý, kỹ năng tiếp cận và nghiên cứu phát triển thị trường cho cán bộ khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, nhất là cán bộ trẻ.

Đăng Vũ

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG