The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X)
07/05/2019 - Lượt xem: 1854
Sáng 07/5, Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X).

Chủ trì hội nghị có đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Võ Thanh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Hồ Văn Điềm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, chính quyền các cấp phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc quản lý nhà nước, giáo dục cán bộ, công chức xây dựng và thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm, hỗ trợ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Hằng năm, trong kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền, ủy ban nhân dân các cấp luôn tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Tổ chức thực hiện tốt các chương trình phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị chung, các đoàn thể chính trị - xã hội luôn quan tâm đến công tác củng cố tổ chức, thực hiện nhiều hình thức tập hợp quần chúng, trong đó chú trọng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo; số lượng và chất lượng đoàn viên, hội viên tăng đáng kể. Công tác xây dựng lực lượng cốt cán, phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín, già làng, thôn trưởng, các chức sắc tôn giáo trong cộng đồng dân cư được chú trọng nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong 10 năm, có 30.108 đoàn viên, hội viên ưu tú được xem xét kết nạp vào Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thống nhất đánh giá, qua 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 62-KL/TW đã đạt được những kết quả quan trọng. Các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận 62-KL/TW và văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nhận thức của nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp có những chuyển biến tích cực; vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục được khẳng định và nâng cao; hệ thống tổ chức từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm củng cố kiện toàn. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phát động được đông đảo nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc được tăng cường, phát huy.

Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp từ tỉnh đến cơ sở thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, là chỗ dựa để nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; chức năng giám sát, phản biện xã hội từng bước được thực hiện có hiệu quả; có nhiều kiến nghị với cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời nhiều vấn đề bức xúc của đoàn viên, hội viên, nhân dân; chú trọng đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đ.V

Phát biểu kết luận tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn biểu dương những kết quả đạt được của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội toàn tỉnh trong thời gian qua. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, trong đó có công tác giám sát, phản biện xã hội, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân chưa được quan tâm đúng mức. Tập hợp quần chúng nhân dân sinh hoạt trong tổ chức còn thấp. Việc nâng cao đời sống của đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng chưa được chú trọng…

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh cần tiếp tục nâng cao vai trò và trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy trong việc thực hiện Kết luận 62-KL/TW, gắn với việc triển khai thực hiện tốt các kết luận của Bộ Chính trị liên quan. Mỗi cấp ủy phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình công tác hằng năm và xm đây là một trong những tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân theo hướng thiết thực, hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cần làm tốt hơn nữa việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn nội dung hoạt động của các tổ chức với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng vào tổ chức.

Đăng Vũ

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG