The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp
09/01/2014 - Lượt xem: 2839
Sáng 8/1, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hội nghị được truyền hình trực tiếp, trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

 

Hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam
 (Ảnh: TTXVN)

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh; các Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương trong cả nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Hiến pháp là văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất của nước ta. Vì vậy, sau khi Hiến pháp được thông qua, nhiệm vụ quan trọng là tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, bảo đảm cho từng nội dung của Hiến pháp thực sự đi vào đời sống, tạo sự chuyển biến sâu rộng và tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây là nhiệm vụ quan trọng, có liên quan trực tiếp và ảnh hưởng sâu rộng đến toàn hệ thống chính trị.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Quá trình triển khai thi hành Hiến pháp đòi hỏi sự tham gia tích cực, nghiêm túc của nhân dân, tất cả các cấp, các ngành, bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, cần khẩn trương tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; kịp thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung của Hiến pháp, giá trị khoa học và thực tiễn của Hiến pháp đến mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về Hiến pháp, ý thức chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, bảo đảm cho Hiến pháp được tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh trong đời sống xã hội.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trình bày những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua với 11 chương, 120 điều, giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992. Bản Hiến pháp có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập pháp, thể hiện rõ mục tiêu dân chủ và khẳng định chủ quyền của nhân dân Việt Nam trong việc xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã phổ biến Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp và định hướng công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của Hiến pháp. Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị, các cấp, ngành cần quán triệt Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tập trung tuyên truyền, khẳng định giá trị khoa học, dân chủ, kết tinh trí tuệ của Hiến pháp. Nội dung tuyên truyền cần làm rõ những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong Hiến pháp sửa đổi. Việc triển khai, quán triệt thực hiện Hiến pháp phải bài bản, khoa học. Các cơ quan thông tin đại chúng mở chuyên trang, chuyên mục, xuất bản các ấn phẩm, chuyên đề tuyên truyền Hiến pháp.

Đồng chí Đinh Thế Huynh yêu cầu, các cơ quan làm công tác tư tưởng, văn hóa, báo chí, xuất bản phải đi đầu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần phê phán những nhận thức sai trái, lệch lạc, mơ hồ về Hiến pháp.

Hội nghị cũng đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp. Kế hoạch nêu rõ: Cơ quan ở Trung ương và địa phương sẽ tiến hành rà soát toàn diện, đồng bộ các văn bản pháp luật đã ban hành để phát hiện những quy định trái Hiến pháp phải bị dừng thi hành; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản pháp luật để cụ thể hóa những quy định mới của Hiến pháp; ưu tiên sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước và các thiết chế khác trong hệ thống chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; lập danh mục xác định lộ trình hoàn thiện hệ thống pháp luật trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, bảo vệ Tổ quốc, đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu, các cấp, các ngành cần quán triệt sâu sắc việc triển khai thi hành Hiến pháp. Các cấp, các ngành cần xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị trong thời gian tới. Việc triển khai thi hành phải bảo đảm đạt và vượt tiến độ mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề ra.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, các luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác được ban hành trước ngày 01/01/2014 phải được rà soát lại để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp. Trên cơ sở Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch triển khai thi hành của Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan, tổ chức cần xây dựng kế hoạch triển khai và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra để các quy định của Hiến pháp được thực hiện nghiêm minh, sớm đi vào cuộc sống.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đề nghị, trong quá trình triển khai thi hành Hiến pháp cần đề cao vai trò của cơ quan thông tấn báo chí trong công tác thông tin tuyên truyền về Hiến pháp đến với nhân dân./. 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG