The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Hội nghị BCH lần thứ 15: Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết
29/11/2018 - Lượt xem: 3911
Năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị tiếp tục đoàn kết, thống nhất, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; bám sát định hướng chỉ đạo và nghị quyết của các cấp, các văn bản của Trung ương và điều kiện thực tế của địa phương, hành động quyết liệt, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu.

Theo đó, tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2018 đạt được kết quả tích cực; các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra; trong đó có 28 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết; 03 chỉ tiêu về xây dựng đảng chưa đánh giá. Chỉ có 01 chỉ tiêu không đạt so với Nghị quyết (chỉ tiêu giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số).

Kinh tế tiếp tục chuyển biến tích cực

Tăng trưởng kinh tế vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý. Một số chương trình, dự án nông nghiệp được chú trọng thực hiện (nhất là chương trình tái canh cây cà phê, ứng dụng tưới tiết kiệm nước).

Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8% vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. GRDP bình quân đầu người đạt 45,36 triệu đồng/năm, vượt 0,15% so với chỉ tiêu Nghị quyết.

Sản xuất nông, lâm thủy sản phát triển ổn định. Tăng cường chỉ đạo chuyển đổi cây trồng, tái canh cây cà phê, nhân rộng mô hình cánh đồng lớn, ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm trong sản xuất…  chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng công nghiệp. Sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng trưởng, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước đạt 19.693 tỷ đồng, tăng 8,92% so với cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 22.500 tỷ đồng, bằng 102,27% Nghị quyết, tăng 18,68% so với cùng kỳ. Các công trình, dự án vốn ngân sách nhà nước thuộc kế hoạch được phân bổ theo đúng quy định.

Đồng chí Hồ Phước Thành - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đ.V

Tình hình kêu gọi đầu tư có khởi sắc, nhiều dự án lớn hoàn thành và đi vào hoạt động; số doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập mới tăng khá. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp được quan tâm. Công tác sắp xếp, cổ phần hóa các doanh nghiệp thực hiện theo đúng kế hoạch. Đến nay, đã hoàn thành việc sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý.

Các hoạt động văn hóa – xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo.

Ngành giáo dục và đào tạo tích cực triển khai các hoạt động dạy và học đảm bảo theo kế hoạch. Chất lượng giáo dục được nâng lên; các chỉ tiêu giáo dục đều đạt và vượt nghị quyết đề ra. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện. Mạng lưới y tế tiếp tục được củng cố, phát triển. Các chỉ tiêu về y tế đều đạt và vượt.

Hoạt động thông tin, tuyên truyền luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hoạt động thể dục thể thao được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hoạt động quảng bá, xúc tiến, liên kết phát triển du lịch được chú trọng và đạt được kết quả nhất định. Công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc được chú trọng.

Các chương trình an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm được chú trọng, triển khai đồng bộ, hiệu quả, đúng chủ trương của Đảng, của tỉnh; các chỉ tiêu về lao động, giảm nghèo cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 10,04% (còn 34.874 hộ nghèo).

Đăng Vũ

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG