The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Học tập và làm theo Bác phải thấm sâu trong tim, trong óc
13/06/2021 - Lượt xem: 1536
Sáng 12-6, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; đồng thời nhấn mạnh phải tiếp tục học tập, làm theo Bác một cách sâu rộng, có hiệu quả.

Toàn diện, sáng tạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách của chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và Nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam”. Tổng Bí thư cũng ghi nhận, việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện, rất quan trọng với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng, toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng-Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị-Ảnh Phương Linh

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng-Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh Phương Linh

Trong đó, nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, chất lượng; việc rèn luyện, tu dưỡng gắn với trách nhiệm nêu gương có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan đơn vị, nhất là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đã thực hiện nêu gương bằng những việc làm, hành động cụ thể với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, học tập đi đôi với làm theo.

Công tác tuyên truyền với những cách làm sáng tạo, có sức tác động, lan tỏa mạnh mẽ đến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước trở thành nền tảng tinh thần của xã hội. 5 năm qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức 13 chương trình giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; triển lãm “Những tấm gương bình dị và cao quý” được tổ chức hàng năm đã giới thiệu hàng ngàn tấm gương tiêu biểu, mô hình điển hình. Ngoài ra, có hơn 678.000 bài viết trên các kênh báo chí, hơn 66 triệu ấn phẩm được thực hiện để tuyên truyền về học tập, làm theo Bác. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra giám sát được chú trọng theo đúng giáo dục, răn đe cao, phòng ngừa sai phạm.

Quang cảnh hội nghị sơ kết chỉ thị số 05 tại điểm cầu tỉnh Gia Lai-Ảnh Phương Linh

Quang cảnh hội nghị sơ kết Chỉ thị số 05-CT/TW tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Phương Linh

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thông tin: Qua kết quả điều tra dư luận của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện vào tháng 3-2021, có 76% người được hỏi cho rằng việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; 70% người được hỏi cho rằng việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện của “tự diễn biến”,” tự chuyển hóa” trong nội bộ. 65% người được hỏi cho rằng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đảm bảo đủ năng lực, phẩm chất, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ; 67% người được hỏi cho rằng Chỉ thị số 05-CT/TW đã góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

“Việc học tập và làm theo Bác của mỗi cán bộ, đảng viên ngày càng tự giác, đi vào nền nếp, tạo những chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”- Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định.

Nền tảng tư tưởng, đạo đức của xã hội

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, việc học tập và làm theo Bác đã đạt được những kết quả tích cực. Kết quả này đã góp phần đẩy mạnh cuộc đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người quản lý, người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm, động cơ đúng đắn, tiền phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tạo ra những đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận: “Nhiều vấn đề khó, hết sức phức tạp trong công tác xây dựng Đảng, nhất là gắn với việc chỉnh đốn Đảng đã được đề cập trong nhiều nhiệm kỳ và đến nhiệm kỳ XII đã được giải quyết có kết quả rõ rệt. Từ trong phong trào học tập và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể tiên tiến, điển hình thật sự, có sức lan tỏa trong xã hội, khơi dậy tình cảm, tinh thần yêu nước, ý thức tự cường dân tộc và mong muốn cống hiến, phụng sự đất nước trong mọi tầng lớp xã hội, cổ vũ toàn thể Nhân dân ta kiên định, hăng hái, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội”.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh, Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai-Ảnh Phương Linh

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh, Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Phương Linh

Tại hội nghị đã công bố quyết định tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 136 tập thể, 187 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ kết quả trên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta. Trước hết là các tổ chức Đảng, các cơ quan nhà nước, cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự đất nước, phục vụ Nhân dân.

Bên cạnh biểu dương, ghi nhận kết quả đạt được, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Trong đó, vẫn còn một số nơi việc tổ chức thực hiện học tập và làm theo Bác còn hình thức, nặng tính thành tích, còn che giấu khuyết điểm, không thẳng thắn đấu tranh. Vì thế, trước yêu cầu đổi mới của thời đại cũng như những cơ hội, khó khăn, thách thức mới, Tổng Bí thư đề nghị: Các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nghiêm túc, tự giác thực hiện có hiệu quả những yêu cầu nhiệm vụ đã được chỉ ra tại Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị; chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt 3 vấn đề: học tập, làm theo và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Học tập Bác là về tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng, đạo đức cách mạng và phong cách của người chiến sĩ cách mạng chân chính, thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân. Làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn thách thức, vượt qua mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khẳng định những chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa quán triệt, nâng cao nhận thức cho hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm sâu sắc hơn tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Bộ Chính trị trong học tập và làm theo Bác trong thời gian tới; đó là: học tập, làm theo và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ qua, đơn vị phải thực sự nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, sâu sát, kiên trì lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức xúc của địa phương, đơn vị, tổ chức; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kế hoạch đã đề ra.

Theo GLO

https://baogialai.com.vn/channel/12376/202106/hoc-tap-va-lam-theo-bac-phai-tham-sau-trong-tim-trong-oc-5739481/

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG