01/08/2019 - Lượt xem: 1716
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với chức năng, tôn chỉ, mục đích hoạt động của từng tổ chức; nội dung công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ngày càng có sự đổi mới, phù hợp với từng đối tượng.

Thực hiện có hiệu quả phương châm “Hằng tuần có 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở”. Tính riêng từ đầu năm 2019 đến nay, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường đi cơ sở với 240 lượt (Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 48 lượt, Tỉnh đoàn 144 lượt, Mặt trận Tổ quốc tỉnh 44 lượt, Liên đoàn Lao động tỉnh 38 lượt, Hội Nông dân tỉnh 33 lượt, Hội Cựu chiến binh tỉnh 33 lượt). Phân công cán bộ dự sinh hoạt ở các chi hội cơ sở...

Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động triển khai ngày càng đi vào cuộc sống và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, như: Mặt trận Tổ quốc với các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Đoàn Thanh niên với phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”. Hội Nông dân với phong trào “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo”. Công đoàn các cấp quan tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Llao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”. Hội Liên hiệp Phụ nữ có phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ Gia Lai tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”. Hội Cựu chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” đã được triển khai sâu rộng trong tổ chức hội với chủ đề thi đua xuyên suốt 5 năm qua: “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, phong trào “2 xóa - 3 giúp - 3 mô hình”...

Giao ban Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Ảnh: Nguyễn Đông

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực củng cố tổ chức, cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, thực hiện nhiều hình thức tập hợp quần chúng, trong đó chú trọng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo. Hiện nay toàn tỉnh có 594.018 đoàn viên, hội viên, tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên vào tổ chức đạt 78,81%; coi trọng công tác xây dựng lực lượng nòng cốt, chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh xây dựng được 2.064 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và 3.192 cá nhân cốt cán trong tôn giáo, là lực lượng nòng cốt trong các dân tộc, tôn giáo tham gia công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân; triển khai xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở thôn, làng, khu dân cư. Đã kiện toàn và củng cố hoạt động của 222 ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng và 1.672 tổ hòa giải. Toàn tỉnh đã xây dựng được 1.672 bản hương ước, quy ước thôn, làng, khu dân cư.

Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Hằng năm, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đề xuất nội dung, xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện báo cáo thường trực cấp ủy phê duyệt trước khi thực hiện. Đến nay, đã tổ chức 1.166 lượt đoàn giám sát tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; trong đó, cấp tỉnh 106 đoàn; cấp huyện 151 đoàn; cấp xã 909 đoàn với 2.346 lượt nội dung (cấp tỉnh 177 lượt, cấp huyện 418 lượt, cấp xã 1.751 lượt nội dung). Tổ chức 301 cuộc phản biện với 482 lượt văn bản dự thảo. Trong đó, cấp tỉnh tổ chức 108 cuộc phản biện với 142 lượt văn bản dự thảo; cấp huyện tổ chức 61 cuộc phản biện với 107 lượt văn bản dự thảo; cấp xã tổ chức được 132 cuộc phản biện với 233 lượt văn bản dự thảo.

Có thể thấy, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ngày càng hướng mạnh về địa bàn dân cư, khắc phục tình trạng hành chính hóa. Bên cạnh đó, ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư hằng năm (ngày 18/11) được tổ chức và đi vào nền nếp, trở thành ngày sinh hoạt truyền thống của toàn dân. Sự phối hợp công tác giữa Mặt trận Tổ quốc với các cơ quan nhà nước ngày càng đi vào thực chất và tạo điều kiện cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức mình.

Minh Tân

 

 

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB676.68702.68
SGD17,391.4917,951.70
SEK2,217.802,312.25
SAR6,241.016,491.34
RUB293.01324.41
NOK2,202.822,296.64
MYR5,260.675,376.09
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.4419.13
JPY177.60186.14
INR284.71296.13
HKD2,948.403,043.37
GBP28,325.1129,237.51
EUR24,935.4526,068.31
DKK3,338.253,466.52
CNY3,386.643,496.26
CHF25,212.8326,024.98
CAD16,828.7217,370.80
AUD15,423.5615,920.37
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG