Đại sứ Hà Kim Ngọc trình Quốc thư lên Tổng thống Donald Trump hôm 17/9. (Ảnh: TTXVN phát)

- Kể từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân và dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Xin Đại sứ cho biết đường lối phát triển của Việt Nam trong tình hình mới có gì thay đổi so với trước?

Đại sứ Hà Kim Ngọc: Con đường phát triển của Việt Nam là do nhân dân Việt Nam lựa chọn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và đã giành được nhiều thành tựu trong quá trình hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Đại sứ có thể đánh giá đôi nét về sự phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ hiện nay?

Đại sứ Hà Kim Ngọc: Việt Nam chủ trương phát triển quan hệ với tất cả các nước, trong đó có Hoa Kỳ, trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của Luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Trong những lần trao đổi với phía Việt Nam gần đây, một số quan chức trong chính quyền Washington đã tái khẳng định chính sách của Hoa Kỳ là tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chế độ chính trị và con đường phát triển của Việt Nam, như đã nêu trong Tuyên bố chung về việc xác lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.

- Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ./.