29/07/2019 - Lượt xem: 2488
Thời gian qua, việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của người dân, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Thời gian qua, việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của người dân, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Theo báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân được bàn, quyết định, kiểm tra, giám sát những công việc của đơn vị, địa phương, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện “Năm Dân vận chính quyền”; đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo tính công khai, minh bạch, tiết kiệm thời gian, hướng tới xây dựng văn hóa xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với các hồ sơ giải quyết trễ hẹn. Tăng cường đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị với người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019.

Cũng theo đó, các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nghiêm túc Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc công khai, minh bạch các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của cơ quan đến cán bộ, công chức, viên chức.

Theo thống kê, qua 6 tháng đầu năm 2019 đã có 99,3% (704/709) cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (không tính các đơn vị thuộc ngành giáo dục) tổ chức hội nghị cán bộ, công chức bảo đảm theo quy định; có 300 bản quy chế dân chủ được sửa đổi, bổ sung, qua đó, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức được tham gia ý kiến xây dựng kế hoạch công tác, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ trong hoạt động của cơ quan, nâng cao trách nhiệm góp phần xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh.

Thực hiện Quy chế dân chủ gắn với việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Nghị quyết số 18-NQ/TW về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được các cơ quan, đơn vị thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy định; công khai lấy ý kiến của cán bộ, công chức trong việc đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Việc tổ chức bồi dưỡng, thi nâng ngạch, thi tuyển, luân chuyển cán bộ, công chức được thực hiện công khai, dân chủ. Nhờ vậy, không xảy ra khiếu nại, tố cáo trong việc thực hiện thi tuyển và luân chuyển cán bộ, công chức.

Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận 12.567 hồ sơ, trong đó trả kết quả đúng hạn 11.574 hồ sơ, trả kết quả quá thời hạn 02 hồ sơ, đang xử lý 991 hồ sơ chưa đến hạn. Các sở, ngành, địa phương đã cung cấp 1.492 thủ tục hành chính (tất cả đều được cung cấp ở mức độ 2, trong đó có 329 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 127 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được tích hợp tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh); có 17/17 sở, ban, ngành tỉnh (đạt 100%); 17/17 ủy ban nhân dân cấp huyện (đạt 100%); 200/222 ủy ban nhân dân cấp xã (đạt 90,09%) đã triển khai mô hình ‟một cửa điện tử liên thông”.

Tỉnh đang tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình ‟một cửa điện tử liên thông” cho các ủy ban nhân cấp xã còn lại của huyện Phú Thiện và Mang Yang. Lũy kế từ cuối năm 2018 đến thời điểm báo cáo, hệ thống ‟một cửa điện tử liên thông” đã tiếp nhận 151.280 hồ sơ (tồn năm trước chuyển sang 14.312 hồ sơ), trong đó hồ sơ trễ (đã xử lý) là 6.032, chiếm 4,4% trên tổng số hồ sơ đã xử lý; hồ sơ trễ (đang xử lý) là 5.671, chiếm 19,1% trên tổng số hồ sơ đang xử lý; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 92,9% trên tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trên hệ thống.

Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2018 của tỉnh đạt 63,08 điểm, xếp thứ 33/63 tỉnh, thành, xếp thứ 2 khu vực Tây Nguyên, tăng 10 bậc so với năm 2017. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tác phong phục vụ nhân dân.

Song song với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc và giải quyết theo đúng thẩm quyền. Sáu tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh tiếp 2.030 lượt công dân đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, giảm 182 lượt so với cùng kỳ năm 2018. Các cơ quan chức năng trong tỉnh nhận 1.694 đơn (giảm 201 đơn so với cùng kỳ năm 2018); trong đó: Khiếu nại 183 đơn, tố cáo 84 đơn, kiến nghị, phản ánh 1.427 đơn.

Có thể khẳng định việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan đã tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, tăng cường đoàn kết nội bộ và nâng cao vai trò làm chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ; góp phần đấu tranh, phòng ngừa với các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh.

 Hoàng Thanh

 

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB676.68702.68
SGD17,391.4917,951.70
SEK2,217.802,312.25
SAR6,241.016,491.34
RUB293.01324.41
NOK2,202.822,296.64
MYR5,260.675,376.09
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.4419.13
JPY177.60186.14
INR284.71296.13
HKD2,948.403,043.37
GBP28,325.1129,237.51
EUR24,935.4526,068.31
DKK3,338.253,466.52
CNY3,386.643,496.26
CHF25,212.8326,024.98
CAD16,828.7217,370.80
AUD15,423.5615,920.37
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG