21/10/2021 - Lượt xem: 1737
Ngày 19/10, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình số 19-CTr/TU, ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 03-KL/TW, ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tham dự Hội nghị có đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, một số sở, ngành và tập thể lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Theo báo cáo đánh giá, qua 5 năm triển khai thực hiện Chương trình số 19-CTr/TU, nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên đối với công tác dân vận được nâng lên. Công tác dân vận khối chính quyền được quan tâm; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những vấn đề khó khăn, bức xúc nảy sinh từ cơ sở, chăm lo mọi mặt đời sống nhân dân. Công tác dân vận lực lượng vũ trang đã phát huy hiệu quả thiết thực, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng đi vào nền nếp. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh hoạt động về cơ sở; phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hệ thống dân vận các cấp từng bước nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất cấp ủy trong chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận. Các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đều thực hiện việc phân công cán bộ phụ trách công tác dân vận. Các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, như: Cải cách thủ tục hành chính, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở triển khai chưa đồng bộ; tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân còn diễn ra; công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân ở một số cơ quan chưa quyết liệt, kịp thời, dứt điểm. Công tác nắm bắt, phản ánh tình hình đoàn viên, hội viên và nhân dân của cơ quan dân vận, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp có lúc chưa kịp thời. Chưa phát huy tốt vai trò công tác dân vận và ban dân vận các cấp trong tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt đến cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, như: Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận... xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác dân vận; chú trọng kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận. Từ đó, triển khai thực hiện tốt hơn nữa công tác dân vận, đảm bảo đúng với, chức năng nhiệm vụ và quy định. Cùng với, đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu cấp ủy các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ ban dân vận các cấp; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh.

Đức Thịnh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB671.75697.56
SGD17,409.8117,970.60
SEK2,222.982,317.65
SAR6,242.676,493.07
RUB292.36323.69
NOK2,204.382,298.26
MYR5,285.785,401.74
KWD76,561.4479,632.33
KRW17.4019.08
JPY176.48184.96
INR285.27296.71
HKD2,948.323,043.29
GBP28,473.1929,390.36
EUR25,016.4326,152.97
DKK3,348.423,477.09
CNY3,378.773,488.13
CHF25,301.0426,116.02
CAD16,954.4717,500.60
AUD15,430.5015,927.54
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG